1. Чисельність населення (за оцінкою) у 2018 році та середня чисельність за 2018 рік

місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2. Природний рух населення у 2018 році

місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

3. Міграційний рух населення у 2018 році