1. Чисельність населення у 2017 році та середня чисельність за 2017 рік

місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2. Природний рух населення за 2017 рік

місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

3. Міграційний рух населення у 2017 році