1. Чисельність населення 2007 р. та середня за 2007 р.

місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

2. Природний рух населення за 2007 р.

місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

3. Міграційний рух населення за 2007 р.

місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12