Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–липні 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2020р. становила 1151,0 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2020р. чисельність населення зменшилася на 1981 особу.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1580 осіб) та міграційного скорочення (на 401 особу).

Природний рух населення області у січні–червні 2020р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–червнем 2019р. Кількість живонароджених у січні–червні 2020р. становила 5767 осіб, померлих – 7347 осіб.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні 2020р. становила 10412 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,2 раза розмір мінімальної заробітної плати (4723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 87,08 грн.

Порівняно з червнем 2020р. номінальна заробітна плата збільшилася на 0,8%, а відносно липня 2019р. – на 10,2%.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з червнем 2020р. збільшилася на 0,9%, а відносно липня 2019р. – на 7,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у липні 2020р. були працівники промисловості (14634 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (13900 грн), фінансової та страхової діяльності

(13714 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (25305 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (14262 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (7699 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку

(8074 грн), освіти (8824 грн) на 26–15,2% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (3832 грн), поштової та кур’єрської діяльності (5525 грн), операцій з нерухомим майном (6545 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4704 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж липня 2020р. зменшилась на 15,9%, або на 2,3 млн.грн і на 1 серпня 2020р. становила 12,1 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2020р. становив 0,7% фонду оплати праці, нарахованого у липні 2020р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 97,3% припадало на економічно активні підприємства, 2,7% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 серпня 2020р. переважна частина боргу утворена у м.Рівне  (6,7 млн.грн, або 55,7% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 серпня 2020р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (5,1 млн.грн, або 42,1% загального обсягу боргу).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–липні 2020р. становив 11470,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 0,8% менше, ніж у січні–липні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 7048,5 млн.грн і у порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2019р. на 0,2%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2020р. обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій склав 1519,1 млн.грн, що становить 55,9% рівня відповідного періоду попереднього року.

Переважну частину капітальних інвестицій (98% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 38,5% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 54,8%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 51% складають власні кошти підприємств та організацій, 25,1% – кошти населення на будівництво житла, 13,2% – кошти державного та місцевих бюджетів, 3,5% – кредити банків та інші позики.

Підприємствами будівництва освоєно 34,8% капітальних інвестицій області, промисловості – 27,3%, сільського, лісового та рибного господарства – 17,7%.

 

Сільське господарство

У січні–липні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2019р. становив 90%, у т.ч. у підприємствах – 76,2%, у господарствах населення – 97,9%.

На 1 серпня 2020р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 116998 га, що на 15,4% менше, ніж на відповідну дату торік. Збирання проведено на 41% площ, посіяних під урожай 2020р. (торік – на 47,5% таких площ). Виробництво зерна становило 457,1 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 16,5% менше, ніж на початок серпня 2019р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по  39,1 ц зерна (на 1,3% менше), у т.ч. підприємствами – по 47,3 ц (на 0,2% менше), господарствами населення – по 37 ц (на 1,6% більше).

У січні–липні 2020р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 44 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 4,8% менше, ніж у січні–липні 2019р., вироблено 210,4 тис.т молока (на 5,3% менше), 375,9 млн.шт яєць (на 3,4% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 59,3%, 83,3% і 61,9%.

За розрахунками, на 1 серпня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 104,5 тис. голів (на 10,5% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 77,5 тис. голів (на 2,8% менше); свиней – 230,3 тис. голів (на 3,9% менше), овець та кіз – 20,7 тис. голів (на 14,4% більше), птиці – 8316,3 тис. голів (на 0,1% менше). У господарствах населення утримувалося 80,2% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 87,4% корів; 88,1% свиней, 98,6% овець та кіз, 73,6% птиці.

На 1 серпня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності 83,3 тис.т зерна (на 26,8% менше проти відповідної дати торік), у т.ч. 43,5 тис.т пшениці, 26,1 тис.т кукурудзи, 6,3 тис.т ячменю, 2,1 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 74,7 тис.т зерна (на 28,9% менше), у т.ч. 51,7 тис.т пшениці.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які здійснюють його виробництво, становили 3,9 тис.т (на 45,7% більше, ніж на 1 серпня 2019р.).

 

Промисловість

У січні–липні 2020р. проти відповідного періоду попереднього року виробництво промислової продукції зменшилося на 2,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–липнем 2019р. обсяг випуску збільшився на 13,8%.

У переробній промисловості у січні–липні 2020р. виробництво скоротилося на 2,7%.

Перевищено обсяги січня–липня 2019р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 32,8%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 8,3%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 3%). Водночас зменшилися обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 35,1%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 3,1%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 2,6%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 2%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–липнем 2019р. обсяг випуску зменшено на 2,6%.

 

Будівництво

У січні–липні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1159,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–липнем 2019р. становив 98,6%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 6,4%, зокрема нежитлових – на 11,7%. Водночас зведення житлових будівель збільшилося на 16,2%, інженерних споруд – на 8%.

Нове будівництво склало 19,4% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 41,8%, реконструкція та технічне переоcнащення – 38,8%.

У січні–червні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 124,7 тис.м2 загальної площі житлових будівель, що становить 78,8% рівня січня–червня попереднього року.

Із загальної площі житла 86,1% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 13,9% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 66,4 тис.м2 загальної площі житла (53,2% загального обсягу), у міській – 58,3 тис.м2 (46,8%).

Протягом січня–червня 2020р. в області прийнято в експлуатацію 1115 квартир. Середній розмір квартири становив 111,8 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 116 м2, у міській – 107,4 м2.

 

Транспорт

У січні–липні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 6824,9 тис.т вантажів та виконано вантажообіг в обсязі 5605,6 млн.ткм, що становить відповідно 93,7% і 87% рівня січня–липня 2019р.

Вантажообіг автомобільного транспорту становив 1035,5 млн.ткм, замовникам доставлено 1906,6 тис.т вантажів, а це відповідно на 9,4% та 22,2% менше, ніж у січні–липні попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–липні 2020р. скористалися 42,9 млн. пасажирів, пасажирообіг виконано в обсязі 624,5 млн.пас.км, що відповідно на 43,6% і 52,6% менше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Автомобільним транспортом перевезено 32,1 млн. пасажирів, або 63,5% кількості січня–липня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 9,9 млн. пасажирів, що на 56,5% менше порівняно з відповідним періодом 2019р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2020р. експорт товарів становив 213,3 млн.дол. США, імпорт – 144,4 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2019р. експорт збільшився на 2,7%, імпорт зменшився на 20,2%. Позитивне сальдо становило 68,9 млн.дол. (у січні–червні 2019р. також позитивне – 26,9 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив

173,6 млн.дол., або 81,4% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2019р. на 9,8 млн.дол., або на 6%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Румунії, Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 86 млн.дол., або 59,5% загального обсягу, та зменшився проти січня–червня 2019р. на 47,4 млн.дол., або на 35,6%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

У січні–червні 2020р. експорт послуг становив 32,8 млн.дол. США, імпорт – 7,8 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2019р. експорт збільшився на 8,9%, імпорт зменшився на 16,4%. Позитивне сальдо становило 25 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 14,3 млн.дол. США, або 43,6% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–червнем 2019р. на 4,3 млн.дол., або на 43,1%.

Головними партнерами в експорті послуг були Швейцарія, Польща, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Основу структури імпорту послуг у січні–червні 2020р. складали послуги, пов’язані з подорожами, транспортні послуги, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 7,4 млн.дол. США, або 95% загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–червнем 2019р. на 1,2 млн.дол., або на 14,3%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Польща, Італія, Угорщина.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–липні 2020р. по області становив 101,3%.

На споживчому ринку області у січні–липні 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,9%. Найбільше подорожчали фрукти (на 50,8%). На 16,7–0,5% підвищилися ціни на інші продукти переробки зернових, цукор, яловичину, макаронні вироби, сири, сало, кисломолочну продукцію, ковбаси, сметану, кондитерські вироби з борошна, хліб, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби. Водночас суттєво подешевшали яйця (на 22,8%). Також на 9,2–0,1% подешевшали м’ясо птиці, шоколад, овочі, молоко, кондитерські вироби з цукру, свинина, олія соняшникова, рис, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 4,6% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 11,4%, тоді як алкогольні напої подешевшали на 1,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 7,1%, головним чином за рахунок зниження тарифу на природний газ на 33,4%, водопостачання – на 0,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,2%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 12,3%, амбулаторних послуг – на 6,7%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 3,9%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 2% спричинено здешевленням палива та мастил на 18,8%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подешевшали в цілому на 0,5%, що обумовлено зниженням цін на меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги на 2,2%, побутову техніку – на 0,4%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5%, послуг Інтернету – на 9,4%, телефонних і телефаксових послуг – на 7%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 3,6%, що зумовлено здешевленням вартості туристичних послуг на 8,1%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 8%.