Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–квітні 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 1152 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2020р. чисельність населення зменшилася на 994 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 782 особи) та міграційного скорочення (на 212 осіб).

Природний рух населення області у січні–березні 2020р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2019р. Кількість живонароджених у січні–березні 2020р. становила 2940 осіб, померлих – 3722 особи.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2020р. становила 8884 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (4723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 75,09 грн.

Порівняно з березнем 2020р. номінальна заробітна плата зменшилася на 12,9%, або на 1310 грн, а відносно квітня 2019р. збільшилася на 7,1%, або на 587 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з березнем 2020р. зменшилася на 13,3%, а відносно квітня 2019р. збільшилася на 4,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у квітні 2020р. були працівники фінансової та страхової діяльності (13127 грн), промисловості (12577 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11668 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (21751 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13924 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6132 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6340 грн), освіти (7577 грн) на 31–14,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (3127 грн), операцій з нерухомим майном (3761 грн), поштової та кур’єрської діяльності (5088 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з текстильного виробництва, з виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (3061 грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів (3671 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж квітня 2020р. збільшилась на 26,4%, або на 1533,8 тис.грн, і на 1 травня 2020р. становила 7337,4 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2020р. становив 0,5% фонду оплати праці, нарахованого у квітні 2020р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 93,1% припадало на економічно активні підприємства, 6,9% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 травня 2020р. переважна частина боргу утворена в м.Рівне (7229,8 тис.грн, або 98,5% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основним боржником на 1 травня 2020р. було підприємство оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (4899,5 тис.грн, або 66,8% загального обсягу боргу).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–квітні 2020р. становив 6446,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 1,2% більше, ніж у січні–квітні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 4013,5 млн.грн і у порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2019р. на 3,5%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 792,7 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах становить 83,9% рівня відповідного періоду 2019р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 46,1%, у будівлі та споруди – 50,3%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 53,1% складають власні кошти підприємств та організацій, 27,9% – кошти населення на будівництво житла, 7,6% – кошти державного та місцевих бюджетів,    4,6% – кредити банків та інші позики.

Підприємствами будівництва освоєно 36,2% усіх капітальних інвестицій області, промисловості – 28%, сільського, лісового та рибного господарства – 21,7%.

Сільське господарство

У січні–квітні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 96,8%, у т.ч. у підприємствах – 91,6%, у господарствах населення – 99,2%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 30,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,9% менше, ніж у січні–квітні 2019р., вироблено 103,7 тис.т молока (на 3% менше), 189,6 млн.шт яєць (на 4% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 67%, 80,6% і 56,6%.

За розрахунками, на 1 травня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 110,3 тис. голів (на 9,4% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 78,9 тис. голів (на 4,4% менше); свиней – 220,6 тис. голів (на 5,4% менше), овець та кіз – 18,2 тис. голів (на 5,2% більше), птиці – 6749,8 тис. голів (на 3% більше). У господарствах населення утримувалося 79,9% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 86,7% корів; 87,5% свиней, 97,3% овець та кіз, 65,9% птиці.

На 1 травня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності 83,7 тис.т зерна (на 2% менше проти відповідної дати торік), у т.ч. 43,1 тис.т кукурудзи, 27,8 тис.т пшениці, 4 тис.т ячменю, 2,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 28,9 тис.т зерна (на 44,2% менше), у т.ч. 10,2 тис.т кукурудзи, 9,7 тис.т пшениці.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які здійснюють його виробництво, становили 6,8 тис.т (на 43,7% більше, ніж на 1 травня 2019р.).

 

Промисловість

У січні–квітні 2020р. проти відповідного періоду попереднього року виробництво промислової продукції зменшилося на 3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–квітнем 2019р. обсяг випуску збільшився на 24,3%.

У переробній промисловості у січні–квітні 2020р. виробництво скоротилося на 6%.

Перевищено обсяги січня–квітня 2019р. у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 44%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 15,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 0,5%). Водночас зменшилися обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 49,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 7%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 4,5%), виробництві харчових продуктів, напоїв (на 3,3%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–квітнем 2019р. обсяг випуску зменшено на 1,7%.

 

Будівництво

У січні–квітні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 521 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–квітнем 2019р. становив 107,9%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 11,4% (житлових – на 2,4%, нежитлових – на 13,6%). Водночас зведення інженерних споруд збільшилося в 1,6 раза.

Нове будівництво склало 17,6% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 39,3%, реконструкція та технічне переоcнащення – 43,1%.

У січні–березні 2020р. в області прийнято в експлуатацію 74 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 3,1% менше порівняно з відповідним періодом 2019р.

Із загальної площі житла 79,3% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 20,7% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 38,2 тис.м2 загальної площі житла (51,7% загального обсягу), у міських поселеннях – 35,8 тис.м2 (48,3%).

Протягом січня–березня 2020р. в області прийнято в експлуатацію 713 квартир. Середній розмір квартири становив 103,8 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 117,6 м2, у міських поселеннях – 92,2 м2.

 

Транспорт

У січні–квітні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 3845,3 тис.т вантажів та виконано вантажообіг в обсязі 3236,4 млн.ткм, що становить відповідно 95,3% і 87,9% рівня січня–квітня 2019р.

Вантажообіг автомобільного транспорту становив 527,9 млн.ткм, замовникам доставлено 1025,7 тис.т вантажів, а це відповідно на 2,2% та 25,6% менше, ніж у січні–квітні попереднього року.

Послугами пасажирського транспорту у січні–квітні 2020р. скористалися 27,3 млн. пасажирів, пасажирообіг виконано в обсязі 442,5 млн.пас.км, а це відповідно на 38% і 38,1% менше, ніж у відповідному періоді 2019р.

Автомобільним транспортом перевезено 19 млн. пасажирів, або 65,2% кількості січня–квітня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 7,4 млн. пасажирів, що на 44,2% менше порівняно з відповідним періодом 2019р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2020р. експорт товарів становив 110 млн.дол. США, імпорт – 73,3 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 6,5%, імпорт зменшився на 19,2%. Позитивне сальдо становило 36,7 млн.дол. (у січні–березні 2019р. також позитивне – 12,6 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 86,8 млн.дол., або 78,9% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2019р. на 4,3 млн.дол., або на 5,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Румунії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 42,9 млн.дол., або 58,6% загального обсягу, та зменшився проти січня–березня 2019р. на 25,5 млн.дол., або на 37,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

У січні–березні 2020р. експорт послуг становив 14,6 млн.дол. США, імпорт – 4 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 16,5%, імпорт скоротився на 8,6%. Позитивне сальдо становило 10,6 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 5,4 млн.дол. США, або 36,8% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2019р. на 0,2 млн.дол., або на 4,8%.

Головними партнерами в експорті послуг були Швейцарія, Польща, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Німеччина, США.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2020р. складали послуги, пов’язані з подорожами, транспортні послуги, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 3,7 млн.дол. США, або 94% загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–березнем 2019р. на 0,3 млн.дол., або на 7,9%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Німеччина, Угорщина.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–квітні 2020 році по області становив 101,1%.

На споживчому ринку області у січні–квітні 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2%. Зокрема на 24,8–0,2% підвищилися ціни на фрукти, інші продукти переробки зернових, овочі, цукор, яловичину, макаронні вироби, сметану, сало, кисломолочну продукцію, сири, ковбаси, масло, кондитерські вироби з борошна, свинину, хліб, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої. Водночас суттєво подешевшали яйця (на 22,1%). Також на 9,6–0,9% знизилися ціни на м’ясо птиці,  шоколад, олію соняшникову, кондитерські вироби з цукру, рибу та продукти з риби, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 2,1% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 6,9%, тоді як алкогольні напої подешевшали на 1,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 4,3%, головним чином  за рахунок зниження тарифу на природний газ на 22,2% та водопостачання – на 0,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,7%, що пов’язано з подорожчанням  послуг лікарень на 8,5%, амбулаторних послуг – на 5,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання  – на 2,8%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 3,1%  спричинено здешевленням палива та мастил – на 15,4%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подешевшали в цілому на 0,7%, що обумовлено зниженням цін на меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів на 2,6%, побутової техніки – на 0,5%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5%, послуг Інтернету – на 9,4%, телефонних і телефаксових послуг – на 4,3%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 2,1%, що зумовлено зниженням вартості туристичних послуг на 20,5%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 2,4%.