31.05.2018

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2018р. становила 6822 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52,36 грн.

Порівняно з березнем 2018р. номінальна заробітна плата зменшилася на 6,8%, або на 499 грн, а відносно квітня 2017р. збільшилася на 25,1%, або на 1370 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з березнем 2018р. зменшилася на 7,3%, а відносно квітня 2017р. збільшилася на 10,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у квітні 2018р. традиційно були працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13151 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11722 грн), з виробництва електричного устатковання (9455 грн), фінансової та страхової діяльності (9366 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4826 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4858 грн), освіти (5895 грн) на 29,3 – 13,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3731 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3913 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4214 грн).

 

31.05.2018

Будівництво житла на Рівненщині у січні–березні 2018 року

 

 

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 68,4 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 30,9% менше, ніж у січні–березні 2017р.

Із загальної площі житла 88,4% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11,6% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 41,1 тис.м2 загальної площі житла (60,1% загального обсягу), у міських поселеннях – 27,3 тис.м2 (39,9%).

Протягом січня–березня 2018р. в області прийнято в експлуатацію 580 квартир. Середній розмір квартири становив 117,97 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 133,6 м2, у міських поселеннях – 100,27 м2.

 

29.05.2018

Капітальні інвестиції в економіку області у січні–березні 2018 року

 

 

У січні–березні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1137,2 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах в 1,5 раза більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 55,2%, у будівлі та споруди – 41,7%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 42,8% складають власні кошти підприємств та організацій, 27,6% – кошти населення на будівництво житла, 19,1% – кредити банків та інші позики, 6,5% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Підприємствами промисловості освоєно 34,7% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 31,6%, сільського, лісового та рибного господарства – 16,9%.

 

21.05.2018

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–березні 2018 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 1160 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність населення зменшилася на 655 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 550 та 105 осіб).

Природний рух населення області у січні–березні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 3246 осіб, померлих – 3796 осіб.

 

21.05.2018

Стан тваринництва у 2017 році

 

 

У 2017р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 79,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 0,8% більше, ніж у 2016р., вироблено 433,3 тис.т молока (на 0,9% менше), 616,4 млн.шт яєць (на 6,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 69,8%, 81,8% і 59,4%.

У господарствах усіх категорій на 1 січня 2018р. налічувалось 139,4 тис. голів великої рогатої худоби (на 1,8% менше, ніж на 1 січня 2017р.), у т.ч. корів – 94,2 тис. голів (на 1,3% менше); свиней – 238,6 тис. голів (на 0,2% менше), овець та кіз – 17,4 тис. голів (на 0,6% більше), птиці – 7372,9 тис. голів (на 11,5% більше). У господарствах населення утримувалося 77,9% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,1% корів; 85,5% свиней, 87,9% овець і кіз, 69,3% птиці.

 

17.05.2018

До Дня науки

 

 

У 2017р. загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок (НДР) власними силами організацій становив 13723,8 тис.грн, з якого майже дві третини – витрати на оплату праці. Частка фінансування витрат на виконання НДР за рахунок державного бюджету склала 79,9%. Із загального обсягу витрат відповідно 32,4% і 51,6% припадало на виконання фундаментальних та прикладних досліджень, решта – науково-технічних (експериментальних) розробок.

На підприємствах та в організаціях, які здійснювали НДР, налічувалось 378 виконавців таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з них 44,2% становили жінки. Питома вага дослідників серед працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, склала 72,8%, техніків і допоміжного персоналу – відповідно 11,6% і 15,6%. Науковий ступінь доктора наук мають 8,7% виконавців НДР, доктора філософії (кандидата наук) – 42,1%.

 

17.05.2018

Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі Рівненської області на 1 січня 2018 року

 

 

На 1 січня 2018р. кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становила 1192 од, у тому числі 1036 магазинів та 156 напівстаціонарних об’єктів торгівлі (69 кіосків та 87 автозаправних станцій, включаючи АГНКС).

Упродовж 2017р. загальна кількість магазинів в області зменшилася на 4,9%, при цьому у міських поселеннях зросла на 3,6%, а у сільській місцевості скоротилася на 18,4% і становила відповідно 694 та 342 об’єкти.

Торгова площа магазинів проти 1 січня 2017р. зменшилася на 5,2% і на початок 2018р. склала 160,4 тис.м2, у тому числі у міських поселеннях – на 2,1% (136 тис.м2), у сільській місцевості – на 19,5% (24,4 тис.м2).

Кількість напівстаціонарних об’єктів торгівлі протягом 2017р. скоротилася на 90 од (на 36,6%), зокрема кіосків та автозаправних станцій, включаючи АГНКС, стало менше відповідно на 8 од та 82 од, або на 10,4% та 48,5%.

 

16.05.2018

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2018р. становила 13,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2% та 1,7% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2018р. становила 1865. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2018р. становив 1896 грн, що у 2 рази менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

14.05.2018

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін у січні–квітні 2018р. по області становив 103,6%, по Україні – 104,4%.

На споживчому ринку області у січні–квітні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,1%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти (на 20,6% та 15,1% відповідно). На 9,1–0,1% підвищилися ціни на шоколад, яловичину, хліб, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, олію соняшникову, кондитерські вироби з цукру, свинину, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з борошна, сири, масло, м’ясо птиці. Водночас подешевшали сало, інші продукти переробки зернових, яйця, цукор, маргарин та інші рослинні жири, молоко, безалкогольні напої, рис (на 9–0,7%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,4%, що насамперед пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 5,8%, алкогольних напоїв – на 0,9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін і тарифів на водопостачання на 16,1%, скраплений газ – на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 8,4%, каналізацію – на 4,2%, утримання та ремонт житла – на 3%, гарячу воду, опалення – на 1,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,2%, що пов’язано з подорожчанням  амбулаторних послуг на 14,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 4,6%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 6,1% в основному спричинено подорожчанням транспортних послуг на 16,7%, палива та мастил – на 3,5%.

 

11.05.2018

До Міжнародного дня музеїв

 

 

На Рівненщині впродовж 2017р. для відвідувань було відчинено 14 музеїв, які включають 29 відділів та відокремлених підрозділів музейного показу. Серед музеїв 6 – історичні та 5 – комплексні. У 2017р. музеї відвідали понад 256 тис. осіб, що на 0,4% менше, ніж у 2016р.

Для 111,2 тис. відвідувачів, з яких 65,6% – учні та студенти, було проведено 6,7 тис. екскурсій.

У музеях зберігається 270,9 тис. експонатів основного фонду, які належать до державної частини Музейного фонду України.

 

04.05.2018

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

На Рівненщині у січні–березні 2018р. населенням області сплачено за житлово–комунальні послуги 417,4 млн.грн (80,7% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 193,8 млн.грн.

На кінець березня 2018р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води – 124,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 69,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 37,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 5,5 млн.грн. Водночас нараховані у березні 2018р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги постачання природного газу суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 101,3 млн.грн).

 

03.05.2018

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні 2018р. становила 7321 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2 рази розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52 грн.

Порівняно з лютим 2018р. номінальна заробітна плата збільшилася на 11,7%, або на 770 грн, а відносно березня 2017р. – на 23,3%, або на 1385 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з лютим 2018р. збільшилася на 10,6%, а відносно березня 2017р. – на 8,2%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у березні 2018р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18961 грн), лісового господарства та лісозаготівель (13491 грн), фінансової та страхової діяльності (9566 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (9087 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4881 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4991 грн), освіти (5940 грн) на 33,3 – 18,9% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4039 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4130 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4399 грн).