30.11.2017

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у жовтні 2017р. становила 6047 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 44,08 грн.

Порівняно з жовтнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 34,7%, або на 1559 грн. Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з вереснем 2017р. зменшилася на 2,7%, а відносно жовтня 2016р. збільшилася на 16,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у жовтні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10486 грн), виробництва електричного устатковання (9520 грн), виробництва меблів (9236 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9183 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4428 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4579 грн), освіти (5341 грн) відповідно на 24,3–11,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3139 грн), з надання інших видів послуг (3490 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3664 грн), наукових досліджень та розробок (4125 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3691 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4064 грн).

 

29.11.2017

Іноземне інвестування в економіку області у січні–вересні 2017 року

 

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2017р. становив    194,5 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 167,5 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 70,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 46,4 млн.дол., Велика Британія – 39,5 млн.дол., Італія – 31,8 млн.дол., Кіпр – 18,7 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,2% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 35,5%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8,1%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,6%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 20,7% прямих інвестицій, будівництва – 17,5%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 14,1%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,2%.

 

27.11.2017

Капітальні інвестиції в економіку області у січні–вересні 2017 року

 

 

У січні–вересні 2017р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 3246,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 21,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. та в розрахунку на одну особу населення становить 2795,4 грн.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,1%, у будівлі та споруди – 47,6%.

Більше половини (55,4%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 22,6% – кошти населення на будівництво житла, 8,9% – кошти державного та місцевих бюджетів, 4,5% – кредити банків та інші позики, 1,2% – кошти іноземних інвесторів.

Підприємствами будівництва освоєно 30,3% усіх капітальних інвестицій області, промисловості – 25,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 23,7%.

 

22.11.2017

Будівництво житла на Рівненщині у січні–вересні 2017 року

 

 

У січні–вересні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 313,2 тис.м2 загальної площі житла, що на 49,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Більше половини житла (53,8% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 41,7% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 201,8 тис.м2 житла (64,4% загального обсягу), у сільській місцевості – 111,4 тис.м2 (35,6%).

Протягом січня–вересня 2017р. в області прийнято в експлуатацію  3469 квартир. Середній розмір квартири становив 90,28 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,99 м2, у міських поселеннях – 77,24 м2.

У січні–вересні 2017р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких торгові центри, магазини торговою площею 10 тис.м2, кафе на 239 посадочних місць, склади загальнотоварні оптові на 8,8 тис.м3, склади та сховища площею 4,12 тис.м2, лінії електричні силові місцеві наземні протяжністю 11,2 км та інші.

З об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 600 відвідувань за зміну.

 

20.11.2017

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–вересні 2017 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 1161,5 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1274 особи.

Природний рух населення області у січні–вересні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–вереснем 2016р.

У січні–вересні 2017р. кількість живонароджених в області була на 888 осіб меншою, ніж у січні–вересні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,6 до 12,6 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14,1 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення).

У січні–вересні 2017р. кількість померлих була на 17 осіб більшою, ніж у січні–вересні 2016р., рівень смертності становив 12,4 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 44,6% більше, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 14,6 проти 10,1 особи на 1000 наявного населення.

 

16.11.2017

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець жовтня 2017р. становила 11,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець жовтня 2017р. склав 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,8% та 1,6% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2017р. становила 1768. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у жовтні 2017р. становив 1709 грн, що менше в 1,9 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,6 раза середньої заробітної плати штатного працівника у вересні 2017р. (6138 грн).

 

15.11.2017

До Дня працівників сільського господарства

 

 

РІВНЕ

2008

 
У січні–вересні 2017р. виробництво продукції сільського господарства в господарствах усіх категорій порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилося на 3,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 4,8%, тваринництва – на 1,1%.

На 1 жовтня 2017р. збирання культур зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу) проведено на 78,2% площ, посіяних під урожай п.р. (торік – на 79%). Виробництво зерна становило 850,6 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 0,8% менше, ніж було одержано на початок жовтня 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі отримано по 41 ц зерна (на 0,8 ц більше, ніж торік).

Виробництво ріпаку збільшилося у 2,6 раза, овочів відкритого ґрунту – на 17,4%, картоплі – на 4,9%, культур плодових та ягідних – на 3%, а виробництво сої, буряків цукрових фабричних та соняшнику на зерно зменшилося відповідно на 65,3%, 44,6% і 14,6%.

У січні–жовтні 2017р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 61,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, вироблено 373,7 тис.т молока (на 0,6% менше), 533,8 млн.шт яєць (на 6,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 68,1%, 82,1% і 60,9%.

За розрахунками, на 1 листопада 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 150 тис. голів (на 2,4% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 95,5 тис. голів (на 1,8% менше); свиней – 261,8 тис. голів (на 2,1% більше), овець та кіз – 18,2 тис. голів (на 0,5% менше), птиці – 8103,7 тис. голів (на 3,3% більше). У господарствах населення утримувалося 79,4% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,3% корів; 87,2% свиней, 88,5% овець і кіз, 72% птиці.

 

13.11.2017

До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку

 

 

У січні–червні 2017р. споживачам надано послуг пошти та зв’язку на 438,5 млн.грн, у тому числі населенню – на 298,5 млн.грн, що становить відповідно 89,7% і 104,7% рівня січня–червня 2016р.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року на 22,2% зросли доходи від надання послуг доступу до мережі Інтернет, на 6,4% – трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку. Разом з тим зменшилися доходи від надання послуг мобільного зв’язку (на 6%), фіксованого телефонного зв’язку (на 15,7%), поштової та кур’єрської діяльності (на 70,2%).

На 1 липня 2017р. телефонна мережа області налічувала 127,9 тис. основних апаратів, з них майже три чверті – домашніх. На 100 сімей припадало 25 телефонних апаратів.

Кількість абонентів мобільного зв’язку та кабельного телебачення становила відповідно 1134,8 тис. і 7,9 тис., що на 0,7% та 11% менше, ніж на 1 липня 2016р. Водночас число абонентів мережі Інтернет зросло на 27,2% і склало 345,6 тис.

 

10.11.2017

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–жовтень 2017р. по області становив 112,9%, по Україні – 111,5%.

На споживчому ринку області  у січні–жовтні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 15,3%. Найбільше подорожчали сало, свинина та фрукти (на 55,2–41%). Крім того, на 32–1,3% подорожчали м’ясо птиці, яловичина, масло, сметана, кондитерські вироби з борошна, хліб, маргарин та інші рослинні жири, кондитерські вироби з цукру, кисломолочна продукція, рис, сири, молоко, шоколад, безалкогольні напої, макаронні вироби, риба та продукти з риби, олія соняшникова, овочі цукор. Водночас знизилися в ціні продукти переробки зернових на 4,2% та яйця – на 0,6%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 22,8%, у т.ч. тютюнові вироби – на 36,7%, алкогольні напої – на 14,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,7% відбулося в основному за рахунок підвищення цін та тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 37,2%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 19,6%, водопостачання – на 12,1%, утримання та ремонт житла – на 6,6%, природний газ – на 1,2%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 14,1% через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 21,5%, палива та мастил – на 14,8%, автомобілів – на 8,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,9%, що насамперед спричинено підвищенням цін на послуги лікарень на 11,7%, амбулаторні послуги – на 11,5%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 2%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,3%, зокрема, одяг – на 8,6%, взуття – на 5,8%.

 

01.11.2017

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

На Рівненщині у січні–вересні 2017р. населенням області сплачено за житлово–комунальні послуги 779,4 млн.грн (88,2% нарахованих за цей період сум).

На кінець вересня 2017р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 39,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 36,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 9,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,6 млн.грн. Водночас нараховані упродовж січня–вересня 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 19,5 млн.грн). Залишки коштів призначених населенню субсидій на рахунках газопостачальних підприємств на кінець вересня 2017р. повністю перекривали суми заборгованості.

Крім того, у вересні 2017р. населенням сплачено за електроенергію 51,7 млн.грн. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець вересня 2017р. становила 59,7 млн.грн.