31.08.2017

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні 2017р. становила 6219 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 55,50 грн.

Порівняно з липнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 35,9%, або на 1644 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 17,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у липні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11446 грн), фінансової та страхової діяльності (8767 грн), лісового господарства та лісозаготівель (8750 грн), виробництва електричного устатковання (8665 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4652 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4831) грн, відповідно на 22,3% та 25,2% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2961 грн), з надання інших видів послуг (3977 грн), наукових досліджень та розробок (3992 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3899 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4110 грн).

 

30.08.2017

Іноземне інвестування в економіку області у січні–червні 2017 році

 

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2017р. становив 189,6 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 163,3 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більш як три чверті загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 46,4 млн.дол., Велика Британія – 39,5 млн.дол., Італія – 29,9 млн.дол., Кіпр – 17,5 млн.дол., Нідерланди – 11,1 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,7% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 35,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8,2%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,6%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 20,8% прямих інвестицій, будівництва – 16,8%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 14,3%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,1%.

 

30.08.2017

До Дня підприємця

 

 

У 2016р. кількість підприємств області (без урахування бюджетних установ) становила 4697 од і зменшилася проти 2015р. на 556  од, або на 10,6%.

У розрахунку на 10 тис. наявного населення кількість підприємств склала 40 од.

У розподілі підприємств області за їх розмірами у 2016р., як і у попередніх роках, переважала частка малих підприємств – 93,9%.

У 2016р. підприємствами області реалізовано продукції, робіт, послуг (без урахування діяльності бюджетних установ) на 49,6 млрд.грн, у тому числі підприємствами малого бізнесу – 14,4 млрд.грн, або 29,1% загальнообласного обсягу реалізації.

За підсумками 2016р. фінансовий результат до оподаткування в цілому по області становив 118,3 млн.грн прибутку, тоді як у 2015р. – 5308,1 млн.грн збитку. Питома вага прибуткових підприємств склала 71,5% (у 2015р. – 71,8%).

Значну частину прибутку (46,7%) сформовано підприємствами сільського, лісового та рибного господарства, 23,5% промисловими підприємствами.

Серед малих підприємств прибутковий фінансовий результат (887,5 млн.грн прибутку до оподаткування) одержали 70,9% суб’єктів господарювання

Прибуткова діяльність підприємств області у 2016р. обумовила позитивний  показник рівня рентабельності операційної діяльності, який склав 2,8%.

 

29.08.2017

Капітальні інвестиції в економіку області у січні–червні 2017 році

 

 

У січні–червні 2017р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1864,7 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 15,5% більше, ніж у відповідному періоді 2016р., та в розрахунку на одну особу населення становить 1605,8 грн.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 48,6%, у будівлі та споруди – 48,3%.

Більше половини (54,1%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 22,6% – кошти населення на будівництво житла, 6% – кошти державного та місцевих бюджетів, 4,7% – кредити банків та інші позики.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами будівництва та промисловості (відповідно 33,8% і 26,7%).

 

22.08.2017

Будівництво житла на Рівненщині у січні–червні 2017 року

 

 

У січні–червні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 242,8 тис.м2 загальної площі житла, що в 1,8 раза більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

У будинках з двома та більше квартирами прийнято в експлуатацію 51% житла, в одноквартирних будинках – 49%.

У міських поселеннях збудовано 169,6 тис.м2 житла (69,9% загального обсягу), у сільській місцевості – 73,2 тис.м2 (30,1%).

Протягом січня–червня 2017р. в області прийнято в експлуатацію 2897 квартир. Середній розмір квартири становив 83,81 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,06 м2, у міських поселеннях – 72,8 м2.

У січні–червні 2017р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких торгові центри, магазини торговою площею 2733 м2, кафе на 239 посадочних місць, склади загальнотоварні оптові на 8,8 тис.м3, склади та сховища площею 2,74 тис.м2, лінії електричні силові місцеві наземні протяжністю 11,2 км та інші.

З об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 600 відвідувань за зміну.

 

18.08.2017

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–червні 2017 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 1161,7 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1017 осіб.

Природний рух населення області у січні–червні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–червнем 2016р.

У січні–червні 2017р. кількість живонароджених в області була на 522 особи меншою, ніж у січні–червні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,1 до 12,2 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,7 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення).

У січні–червні 2017р. кількість померлих була на 12 осіб більшою, ніж у січні–червні 2016р., рівень смертності збільшився з 13 до 13,1 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 46,7% більше, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15,4 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення.

 

16.08.2017

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець липня 2017р. становила 14,3 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2017р. склав 2% середньорічної чисельності населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,2% та 1,8% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2017р. становила 1256. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) складало 11 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості у липні 2017р. було працевлаштовано 758 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2017р. становив 1747 грн, що менше в 1,8 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,6 раза середньої заробітної плати штатного працівника у червні 2017р. (6319 грн).

 

10.08.2017

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін за січень–липень 2017р. по області становив 108,4%, по Україні – 108,2%.

На споживчому ринку області у січні–липні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 10,5%. Найбільше подорожчали фрукти та свинина (на 55% та 39,8% відповідно). Крім того, на 28,9–2,2% зросли ціни на овочі, яловичину, м’ясо птиці, кондитерські вироби з цукру, хліб, рис, сало, шоколад, сметану, масло, кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої, маргарин та інші рослинні жири, цукор, кисломолочну продукцію, макаронні вироби, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, сири, олію соняшникову. Водночас суттєво знизилися в ціні яйця (на 44,9%), молоко подешевшало на 4,9%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 15,4%, у т.ч. тютюнові вироби – на 26,4%, алкогольні напої – на 9%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8,1% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 36%, електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 19,6%, водопостачання – на 10,9%, природний газ – на 1,2%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 9,2%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 19,9%, автомобілів – на 7,8%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 7,2%, палива та мастил – на 4,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,6%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 9,3%, послуги лікарень – на 5,2%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 1,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,8%, зокрема, взуття – на 2,9%, одяг – на 2,5%.

 

09.08.2017

До Дня будівельника

 

 

У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 498,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–червня 2016р. становив 119,6%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–червнем 2016р. зросло на 23,2%, зокрема нежитлових – на 31,4%, житлових – на 7,2%. Зведення інженерних споруд збільшилося на 15,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 62,9% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 17,7% та 19,4%.

У січні–березні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 107,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 30,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Переважну частину житла (60,8% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 39,2% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 64,5 тис.м2 житла (60% загального обсягу), у сільській місцевості – 43 тис.м2 (40%).

Протягом січня–березня 2017р. в області прийнято в експлуатацію 1139 квартир. Середній розмір квартири становив 94,4 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 131 м2, у міських поселеннях – 79,6 м2.

З об’єктів соціальної сфери у січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 600 відвідувань за зміну.

 

01.08.2017

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

На Рівненщині у січні–червні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 583,1 млн.грн (81,1% нарахованих за цей період сум).

На кінець червня 2017р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 60,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 38,4 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 16,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 8,3 млн.грн. Водночас нараховані упродовж січня–червня 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 2 млн.грн). Залишки коштів призначених населенню субсидій на рахунках газопостачальних підприємств на кінець червня 2017р. повністю перекривали суми заборгованості.

Крім того, у червні 2017р. населенням сплачено за електроенергію 49,2 млн.грн. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець червня 2017р. становила 73,2 млн.грн.