31.05.2017

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища

 

 

У 2016р. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2015р. зменшилися на 11% та становили 9,1 тис.т. Протягом року в атмосферу потрапило 2,4 тис.т діоксиду азоту, 1,7 тис.т оксиду вуглецю, 0,8 тис.т діоксиду сірки, 0,5 тис.т метану. Крім того, стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря викинуто 1,3 млн.т діоксиду вуглецю, що на 4,2% перевищило рівень 2015р.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в області у 2016р., як і в попередні роки, були ПАТ «Рівнеазот», «Волинь-цемент» філія ПАТ «Дікергофф цемент Україна», ТзОВ «Агроконцерн», філія «Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» Рівненське лінійне виробниче управління», ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», ТзОВ «Одек» Україна.

Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на 1 км2 території області склала 454,2 кг проти 510,2 кг у 2015р., обсяги викидів на одну особу населення – 7,8 кг проти 8,8 кг.

 

31.05.2017

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2017р. становила 5452 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,7 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 42,69 грн.

Порівняно з квітнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 37,9%, або на 1499 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 22,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у квітні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10465 грн), виробництва електричного устатковання (8742 грн), фінансової та страхової діяльності (7682 грн), виробництва меблів (7374 грн), лісового господарства та лісозаготівель (7287 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4145 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4252 грн), освіти (4918 грн) на 24–9,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2774 грн), з надання інших видів послуг (3520 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3637 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3113 грн), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4085 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4117 грн).

 

31.05.2017

Іноземне інвестування в економіку області у січні–березні 2017 року

 

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2017р. становив 183,1 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 157,7 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більш як три чверті загального обсягу прямих іноземних інвестицій, входять: Німеччина – 45,5 млн.дол., Велика Британія –  39 млн.дол., Італія – 28,1 млн.дол., Російська Федерація – 18 млн.дол., Кіпр – 16,8 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,6% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, зокрема переробної – 36%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8,1%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,5%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 21,4% прямих іноземних інвестицій, будівництва – 16,3%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 14,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,1%.

 

26.05.2017

Капітальні інвестиції в економіку області у січні–березні 2017 року

 

 

У січні–березні 2017р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 790,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 2,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. та в розрахунку на одну особу населення становить 680,4 грн.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у будівлі та споруди – 52,6%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 44,3%.

Майже половину (48,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 31,2% – кошти населення на будівництво житла, 6,2% – кредити банків та інші позики, 3,9% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами будівництва та промисловості (відповідно 37,6% і 26,6%).

 

23.05.2017

Будівництво житла на Рівненщині у січні–березні 2017 року

 

 

У січні–березні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 107,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 30,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Переважну частину житла (60,8% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 39,2% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 64,5 тис.м2 житла (60% загального обсягу), у сільській місцевості – 43 тис.м2 (40%).

Протягом січня–березня 2017р. в області прийнято в експлуатацію 1139 квартир. Середній розмір квартири становив 94,36 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 130,98 м2, у міських поселеннях – 79,55 м2.

З об’єктів соціальної сфери у січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 600 відвідувань за зміну.

 

19.05.2017

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–березні 2017 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 1162,2 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення зменшилася на 566 осіб.

Природний рух населення області у січні–березні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2016р.

У січні–березні 2017р. кількість живонароджених в області була на 410 осіб меншою, ніж у січні–березні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,6 до 12,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,6 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення).

У січні–березні 2017р. кількість померлих була на 36 осіб меншою, ніж у січні–березні 2016р., і становила 13,9 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 16,6 проти 10,9 особи на 1000 наявного населення.

 

17.05.2017

До Дня науки

 

 

У 2016р. загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок (НДР) власними силами організацій становив 9327,1 тис.грн, з якого 71,1% – витрати на оплату праці. Більше двох третин витрат на виконання НДР фінансувалися за рахунок державного бюджету. Із загального обсягу витрат відповідно 35,1% і 50% припадало на виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, решта – на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок.

На кінець 2016р. на підприємствах та в організаціях, які здійснювали НДР, налічувалось 327 виконавців таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з них майже половину (48,6%) становили жінки. Питома вага дослідників серед працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, сягнула 81,6%, техніків і допоміжного персоналу склала відповідно 9,8% і 8,6%. Науковий ступінь доктора наук мають 8,9% виконавців НДР, доктора філософії (кандидата наук) – 35,1%.

 

15.05.2017

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2017р. становила 15,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2017р. склав 2,2% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,4% та 2% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2017р. становила 1720. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 9 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2017р. становив 1635 грн, що в 2 рази менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

12.05.2017

До Міжнародного дня музеїв

 

 

На Рівненщині впродовж 2016р. для відвідувань було відчинено 14 музеїв, які включають 29 відділів та відокремлених підрозділів музейного показу. Серед музеїв 6 – історичні та 5комплексні.

Понад 257 тис. осіб відвідали музеї у 2016р., що на 19,3% менше, ніж у 2015р.

Для 112,5 тис. відвідувачів, з яких 70,8% – учні та студенти, було проведено 6,5 тис. екскурсій.

У музеях зберігається 276,4 тис. експонатів основного фонду, які належать до державної частини Музейного фонду України.

 

11.05.2017

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–квітень 2017р. по області становив 105,4%, по Україні – 104,9%.

На споживчому ринку області у січні–квітні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5,3%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти (на 26,1% та 23,3% відповідно). Крім того, на 13,9–1,2% подорожчали яловичина, свинина, продукти переробки зернових, сметана, масло, хліб, цукор, шоколад, кондитерські вироби з цукру, м’ясо птиці, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, сири, кондитерські вироби з борошна, макаронні вироби, маргарин та інші рослинні жири, олія соняшникова, риба та продукти з риби, рис, молоко. Водночас суттєво знизилися в ціні яйця на 48,0%, на 1,4% подешевшало сало.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 8,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 14,0%, алкогольні напої – на 5,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,7% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 34,2%, електроенергію – на 28,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,0%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 66,8% та мобільного зв’язку – на 7,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 5,2%, зокрема одяг – на 6,6%, взуття – на 3,6%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 8%, насамперед через подорожчання перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 17,4%, палива та мастил – на 6,5%, автомобілів – на 4,5%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 1,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,5%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 7,4%.

 

04.05.2017

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні 2017р. становила 5935 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно з лютим 2017р. розмір заробітної плати збільшився на 12,5%, або на 659 грн, а відносно березня 2016р. – на 41%, або на 1535 грн.

Реальна заробітна плата у березні 2017р. порівняно з лютим 2017р. становила 110,4%, порівняно з березнем 2016р. – 119,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у березні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (14702 грн), зайняті операціями з нерухомим майном (10377 грн), працівники лісового господарства та лісозаготівель (9178 грн), виробництва меблів (8379 грн), виробництва електричного устатковання (8020 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (7833 грн), фінансової та страхової діяльності (7382 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (3988 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4219 грн), освіти (4997 грн) на 32,8–15,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2748 грн), з надання інших видів послуг (3510 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3853 грн), наукових досліджень та розробок (4053 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (2942 грн), виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (3241 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів  (3752 грн).

 

04.05.2017

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–березні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 355,4 млн.грн, включаючи погашення боргів попередніх періодів (80,9% нарахованих за цей період сум).

На кінець березня 2017р. залишається заборгованість населення зі сплати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 30,9 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 27,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,2 млн.грн. Водночас нараховані упродовж січня–березня 2017р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 277,1 млн.грн та 4,7 млн.грн відповідно). Залишки коштів призначених населенню субсидій на рахунках газопостачальних підприємств та підприємств водопостачання та водовідведення на кінець березня 2017р. повністю перекривали суми заборгованості.

Крім того, у березні 2017р. населенням сплачено за електроенергію 40,9 млн.грн. Заборгованість з оплати електроенергії на кінець березня становила 58,7 млн.грн.