30.08.2016

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–липні 2016р. становила 4109 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (1450 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 31,40 грн.

Порівняно з січнем–липнем 2015р. номінальна заробітна плата збільшилася на 22,6%, або на 757 грн, реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) – на 5,2%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–липні 2016р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9390 грн), лісового господарства та лісозаготівель (7668 грн), з виробництва електричного устатковання (7358 грн), фінансової та страхової діяльності (5712 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5669 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2845 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (3045 грн), освіти (3336 грн) на 30,8–18,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (2026 грн), наукових досліджень і розробок (2303 грн), поштової та кур’єрської діяльності (2342 грн), надання інших видів послуг (2322 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2962 грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів (3137 грн).

 

29.08.2016

Капітальні інвестиції в економіку області у січні–червні 2016 року

 

 

У січні–червні 2016р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1497,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівняних цінах на 24,5% більше, ніж у відповідному періоді 2015р. та в розрахунку на одну особу населення становить 1290,3 грн.

Переважну частку капітальних інвестицій (99,4% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з них у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 48,6%, у будівлі та споруди – 48,1%.

Більше половини (58,3%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 31% – кошти населення на будівництво житла, 4,9% – кошти державного та місцевих бюджетів, 2,8% – кредити банків та інші позики.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості та будівництва (відповідно 37,1% і 30,2%).

 

26.08.2016

До Дня підприємця

 

 

У 2015р. кількість підприємств області (без урахування бюджетних установ та банків) становила 5253 од і збільшилася проти 2014р. на 64 од, або на 1,2%.

У розрахунку на 10 тис. наявного населення кількість підприємств залишилася без змін і склала 45 од.

У розподілі підприємств області за їх розмірами у 2015р., як і у попередніх роках, переважала частка малих підприємств – 94,7%.

У 2015р. підприємствами області реалізовано продукції, робіт, послуг (без урахування діяльності банків та бюджетних установ) на 42,2 млрд.грн, у тому числі підприємствами малого бізнесу – 11,4 млрд.грн, або 27% загальнообласного обсягу реалізації.

За підсумками 2015р. сальдований фінансовий результат до оподаткування в цілому по області становив 5309,6 млн.грн збитку, у 2014р. – 7610,9 млн.грн збитку. Питома вага збиткових підприємств становила 28,2% (у 2014р. – 34,6%). Збитково спрацювали три чверті великих підприємств. Частка середніх підприємств, які отримали збитки від своєї діяльності, склала 29,5%. Серед малих підприємств збитковий фінансовий результат одержали 28,1%.

Збиткова операційна діяльність підприємств області у 2015р. обумовила негативний  показник рівня рентабельності операційної діяльності. Так, рівень збитковості операційної діяльності у 2015р. становив 6,9% (у 2014р. – 13,2%).

 

17.08.2016

Будівництво житла на Рівненщині у січні–червні 2016 року

 

 

У січні–червні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 137,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 25,6% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.

Переважну частину житла (84,6% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 15,4% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 69,6 тис.м2 житла (50,5% загального обсягу), у міських поселеннях – 68,3 тис.м2 (49,5%).

Протягом І півріччя 2016р. в області прийнято в експлуатацію 1219 квартир. Середній розмір квартири становив 113,1 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 127,2 м2, у міських поселеннях – 101,7 м2.

У січні–червні 2016р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких, магазини торговою площею 76 м2, склади загальнотоварні оптові на 6,1 тис.м3, будівлі для зберігання зерна на 2,5 тис.т, споруди підприємств електро- та теплоенергетики на 0,2 тис.кВт, лінії електро-передач напругою 0,4 кВ протяжністю 3 км та інші.

 

17.08.2016

Іноземне інвестування в економіку області у січні–червні 2016 року

 

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2016р. становив 215,7 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 185,9 дол.

Інвестиції надійшли з 33 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більш як три чверті загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 46,6 млн.дол., Велика Британія – 40,5 млн.дол., Нідерланди – 30,1 млн.дол., Італія – 29,2 млн.дол., Кіпр – 21,2 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 48,5% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 31,3%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 9,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 7,3%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 20,9% прямих інвестицій, будівництва – 14%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 12,7%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,8%.

 

17.08.2016

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–червні 2016 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2016р. становила 1161,5 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2016р. чисельність населення зменшилася на 292 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,5 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок міграційного скорочення (320 осіб), водночас зафіксовано природний приріст (28 осіб).

Природний рух населення області у січні–червні 2016р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–червнем 2015р.

У січні–червні 2016р. кількість живонароджених в області була на 101 особу меншою, ніж у січні–червні 2015р., рівень народжуваності знизився з 13,3 до 13,1 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14,7 проти 11,2 особи на 1000 наявного населення).

У січні–червні 2016р. кількість померлих була на 146 осіб меншою, ніж у січні–червні 2015р., рівень смертності зменшився з 13,3 до 13,0 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 45,7% вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15,3 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення.

У січні–червні 2016р. у м.Дубно та 10 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Вараш (Кузнецовськ), Острог, Березнівському, Зарічненському, Костопільському, Млинівському, Острозькому  та Рокитнівському районах – міграційне скорочення.

 

15.08.2016

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець липня 2016р. становила 14,5 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2016р. склав 2% середньорічної чисельності населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,2% та 1,8% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2016р. становила 1142. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) складало 13 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості у липні 2016р. було працевлаштовано 824 зареєстровані безробітні.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2016р. становив 1486 грн, що на 2,5% більше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн) та у 3 рази менше середньої заробітної плати штатного працівника у червні 2016р. (4520 грн).

 

10.08.2016

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–липень 2016р. по області становив 105,5%, по Україні – 104,8%.

На споживчому ринку у січні–липні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше подорожчали продукти переробки зернових та фрукти (на 25,2% та 19,3% відповідно). Крім того, на 15,3–0,6% зросли ціни на шоколад, масло, олію соняшникову, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої, м’ясо птиці, сири, маргарин та інші рослинні жири, рибу та продукти з риби, сметану, макаронні вироби, свинину, хліб. Водночас суттєво на 43,4% знизилися ціни на яйця. На 33,9–0,3% подешевшали в ціні овочі, сало, цукор, рис, молоко, яловичина, кондитерські вироби з цукру.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 6,8%, що пов’язано з подорожчанням алкогольних напоїв на 10% та тютюнових виробів – на 4,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 28,8% відбулося за рахунок підвищення тарифів (цін) на природний газ (на 45,8%), електроенергію (на 25,2%), каналізацію (на 22,7%), водопостачання (на 20%), плати на утримання та ремонт житла (на 9,1%) та квартирної плати (на 8%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,3%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 13,5%, послуги лікарень – на 6,5%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 4,3%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 9,1% пов’язано з подорожчанням палива та мастил – на 14,6%, перевезень залізничним транспортом – на 8,2%, автомобілів – на 2,7%.

 

05.08.2016

До Дня будівельника

 

 

У січні–червні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 356,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня−червня 2015р. становив 83,5%.

В обсягах виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції переважають будівлі (55,3%), будівництво яких порівняно з січнем–червнем 2015р. зросло на 30%, зокрема житлових – в 1,9 раза, нежитлових – на 11,9%. Зведення інженерних споруд зменшилося на 42,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 64,6% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 17,9% та 17,5%.

У січні–березні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 82,3 тис.м2 загальної площі житла, що на 40,6% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.

Переважну частину житла (93,1% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 6,9% у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 45,2 тис.м2 житла (54,9% загального обсягу), у міських поселеннях – 37,1 тис.м2 (45,1%).

Протягом січня–березня 2016р. в області прийнято в експлуатацію 648 квартир. Середній розмір квартири становив 127 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,5 м2, у міських поселеннях – 124 м2.

 

01.08.2016

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–червні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 498,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 360,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 138,2%.

У червні 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 26,7% власників особових рахунків, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 23,4%, за газопостачання – 17,5%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 15,7%, за вивезення побутових відходів – 13,6%.