30.05.2016

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–квітні 2016р. становила 3883 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (1378 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 28,24 грн.

Порівняно з січнем–квітнем 2015р. номінальна заробітна плата збільшилася на 23,6%, або на 741 грн, тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 5,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–квітні 2016р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9364 грн), лісового господарства та лісозаготівель (7527 грн), з виробництва електричного устатковання (6941 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (6065 грн), фінансової та страхової діяльності (5421 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2645 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2765 грн), освіти (2965 грн) на 31,9–23,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (1920 грн), наукових досліджень і розробок (2173 грн), поштової та кур’єрської діяльності (2193 грн), серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2773 грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів (2920 грн).

 

26.05.2016

Капітальні інвестиції в економіку області у січні–березні 2016 року

 

 

У січні–березні 2016р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 727,4 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 35,4% більше, ніж у відповідному періоді 2015р. та в розрахунку на одну особу населення становить 626,9 грн.

Переважну частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з них у будівлі та споруди – 54,8%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 42,4%.

Більше половини (50,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 41,2% – кошти населення на будівництво житла, 3% – кредити банків та інші позики, 2,8% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами будівництва та промисловості (відповідно 40,1% і 31,4%).

 

24.05.2016

Державні службовці Рівненщини

 

 

Державні службовці – це категорія працівників, які забезпечують управління в соціально-економічній та політичній сферах на всіх рівнях.

На державній службі в установах області на кінець 2015р. перебувало 9,8 тис. осіб, з них 7,3 тис. осіб – державні службовці та 2,5 тис. осіб – посадові особи органів місцевого самоврядування.

У структурі державної служби 1,9 тис. осіб (26,1%) займали посади керівників, 5,4 тис. осіб (73,9%) – спеціалістів.

Найбільш чисельна шоста категорія посад керівників (56,7% всієї кількості керівників) та сьома категорія спеціалістів (52,5% всіх спеціалістів).

Як і в попередні роки, жінок на державній службі в три рази більше, ніж чоловіків. Вони значно переважають як серед спеціалістів (80,4%), так і серед керівників (68%). Проте, із 23 керівників 1-3 категорії посад лише 3 жінки.

Великий досвід роботи, а саме понад 15 років стажу державної служби, мали 9 із 100 керівників та 13 із 100 спеціалістів.

Про високий кадровий потенціал державної служби свідчить те, що серед державних службовців майже половина (46,2%) – це молоді люди віком до 35 років.

Повну вищу освіту мали 6742 особи (92,7%), неповну та базову вищу освіту – 515 осіб (7,1%), без відповідного рівня освіти працювало 13 осіб (0,2%). Науковий ступінь мали 12 осіб.

Для державної служби характерна значна мобільність кадрів. Протягом 2015р. прийнято 803 особи (кожен дев’ятий державний службовець), вибуло з різних причин 1007 осіб.

Середній рівень оплати праці державних службовців у 2015р. становив 3586 грн, що на 7% більше, ніж у 2014р.

Серед посадових осіб місцевого самоврядування 1,1 тис. осіб (44,8%) – керівники та 1,4 тис. осіб (55,2%) – спеціалісти. Найбільш чисельною залишилася п’ята категорія посад керівників (53,8% всіх керівників) та сьома категорія посад спеціалістів (62,1% всіх спеціалістів ).

Жінок серед посадових осіб місцевого самоврядування у 2,7 раза більше, ніж чоловіків. Серед спеціалістів шостої та сьомої категорій посад жінок у 4,8 раза більше, ніж чоловіків, однак серед керівників 1-3 категорії (29 осіб) лише 3 жінки.

Стаж державної служби понад 15 років мали 4 із 100 керівників та 3 із 100 спеціалістів. Молодих осіб віком до 35 років – 26,5%, або 658 осіб.

За рівнем освіти повну вищу освіту мали 1759 посадових осіб (70,8%), неповну та базову вищу – 702 особи (28,3%), не мали відповідного рівня освіти – 23 особи (0,9%).

Протягом 2015р. прийнято 433 особи, вибуло з різних причин 520 осіб.

Середній рівень оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування за 2015р. зріс на 25,3% і становив 4510 грн.

 

19.05.2016

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–березні 2016 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2016р. становила 1161,6 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2016р. чисельність населення зменшилася на 186 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,6 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (79 осіб) та міграційного (107 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–березні 2016р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2015р.

У січні–березні 2016р. кількість живонароджених в області була на 66 осіб більшою, ніж у січні–березні 2015р., рівень народжуваності становив 13,6 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,5 проти 11,6 особи на 1000 наявного населення).

У січні–березні 2016р. кількість померлих була на 76 осіб більшою, ніж у січні –березні 2015р., рівень смертності збільшився з 13,7 до 13,9 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 16,5 проти 11 осіб на 1000 наявного населення.

У січні–березні 2016р. у м.Дубно та 14 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Кузнецовськ, Острог та Березнівському, Костопільському районах – міграційне скорочення.

 

18.05.2016

Будівництво житла на Рівненщині у січні–березні 2016 року

 

 

У січні–березні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 82,3 тис.м2 загальної площі житла, що на 40,6% більше, ніж у відповідному періоді 2015р.

Переважну частину житла (93,1% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 6,9% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 45,2 тис.м2 житла (54,9% загального обсягу), у міських поселеннях – 37,1 тис.м2 (45,1%).

Протягом січня–березня 2016р. в області прийнято в експлуатацію 648 квартир. Середній розмір квартири становив 127 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,5 м2, у міських поселеннях – 124 м2.

 

18.05.2016

Іноземне інвестування в економіку області у січні–березні 2016 року

 

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2016р. становив 215,2 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 185,5 дол.

Інвестиції надійшли з 33 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більш як три чверті загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 45,7 млн.дол., Велика Британія – 40,6 млн.дол., Нідерланди – 30,3 млн.дол., Італія – 29,8 млн.дол., Кіпр – 21,2 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 48,4% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 31,3%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 9,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 7,2%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 21% прямих інвестицій, будівництва – 14,3%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 12,5%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,8%.

 

16.05.2016

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2016р. становила 15,4 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2016р. становив 2,2% середньорічної чисельності населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,3%, в міських поселеннях – 2%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2016р. становила 922. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) складало 17 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості у квітні 2016р. було працевлаштовано 1408 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2016р. становив 1209 грн, що на 12,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн) та у 3,5 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у березні 2016р. (4266 грн).

 

13.05.2016

До Дня науки

 

 

У 2015р. виконанням наукових та науково-технічних робіт в області займалося 12 підприємств та організацій.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, у 2015р. склав 11181,4 тис.грн, у тому числі обсяг науково-дослідних робіт – 7610,6 тис.грн, науково-технічних розробок – 1672,2 тис.грн, науково-технічних послуг – 1898,6 тис.грн.

Загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами організацій становив 11241,7 тис.грн, у тому числі витрати на оплату праці – 6770,7 тис.грн, матеріальні витрати – 1778,8 тис.грн, капітальні витрати – 9 тис.грн, з них витрати на придбання устатковання – 5,5 тис.грн.

Частка витрат на виконання прикладних досліджень становила 41,1%, з них 96,8% асигнувалися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. Більше чверті загального обсягу витрат (26,6%) були спрямовані на виконання фундаментальних досліджень, які в повному обсязі фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету. Частка витрат на виконання науково-технічних послуг становила 17,1% загального обсягу. На виконання науково-технічних розробок спрямовано 15,2% загального обсягу витрат, які на 47,9% профінансовані власними коштами, на 41,1% – організаціями підприємницького сектору, на 5,8% – фондами спеціального призначення.

Загальна кількість працівників, які брали участь у виконанні наукових та науково-технічних робіт, на кінець 2015р. становила 190 осіб, у тому числі дослідників – 118 осіб, техніків – 29 осіб, допоміжного персоналу та інших працівників – відповідно 12 осіб та 31 особу. Майже п’ята частина виконавців наукових та науково-технічних робіт (18,9%) припадає на докторів та кандидатів наук.

У 2015р. більше половини дослідників (55,9%) становили жінки (без урахування сумісників).

На засадах сумісництва у виконанні наукових та науково-технічних робіт брали участь 709 осіб, у тому числі дослідників – 461 особа, техніків – 151 особа, допоміжного персоналу – 70 осіб. У їх загальній кількості доктори наук становили 8,3%, кандидати наук – 55,4%. Серед сумісників налічувалось 42,7% жінок, з них 59,4% – фахівці з науковими ступенями.

У 2015р. за межі України з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації виїжджало 57 науковців. Переважна їх кількість (93%) перебувала за кордоном терміном до 3-х місяців. Науковці брали участь у 115 міжнародних семінарах, конференціях та інших заходах.

У 2015р. виконавцями наукових досліджень і розробок підготовлено 3607 друкованих видань, що в розрахунку на 1 особу їх середньооблікової кількості становило 21 публікацію. Із загальної кількості друкованих робіт 94 – окремі монографії, 2120 – статті у фахових наукових журналах, 214 з яких надруковано у виданнях, що входять до міжнародних баз даних, 304 – підручники та навчальні посібники тощо.

Упродовж 2015р. в результаті діяльності наукових організацій до вітчизняного патентного відомства було подано 83 заявки на видачу охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі 9 – на винаходи; отримано 88 охоронних документів.

 

13.05.2016

До Міжнародного дня музею

 

 

На Рівненщині впродовж 2015р. для відвідувань було відчинено 13 музеїв, які включають 32 відділи та відокремлені підрозділи музейного показу. Серед музеїв 5 – історичні та 5комплексні.

У 2015р. музеї відвідали 318,6 тис. осіб, що на 14,8% більше, ніж у 2014р.

Для 106,2 тис. відвідувачів, з яких 68,6% – учні та студенти, було проведено 6,2 тис. екскурсій.

У музеях зберігається 273,6 тис. експонатів основного фонду, які належать до державної частини Музейного фонду України.

 

11.05.2016

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні–квітні 2016р. по області становив 105,8%, по Україні – 105,1%.

На споживчому ринку у січні–квітні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше (на 11,9%) подорожчали фрукти. Крім того, на 9–0,6% зросли ціни на продукти переробки зернових, масло, кисломолочну продукцію, сири, шоколад, олію соняшникову, сметану, безалкогольні напої, молоко, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, овочі, м’ясо птиці, кондитерські вироби з борошна, яловичину, хліб. Водночас суттєво на 50,8% знизилися ціни на яйця, на 19,1–0,2% подешевшали в ціні сало, рис, цукор, свинина, маргарин та інші рослинні жири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 2,6%, що пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 7,3%. У той же час ціни на алкогольні напої зросли на 4,7%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 31,5% відбулося в основному за рахунок підвищення тарифів на природний газ (на 52,3%), електроенергію (на 25,2%), каналізацію (на 21,6%), водопостачання (на 18,9%), плати на утримання та ремонт житла (на 4,1%) та квартирної плати (на 4%).

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,3%, що насамперед спричинено підвищенням цін на амбулаторні послуги на 9,3%, послуги лікарень – на 6%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 5,6%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 4% пов’язано з подорожчанням перевезень залізничним транспортом на 6,6%, палива та мастил – на 4,7%, автомобілів – на 3,7%.

 

04.05.2016

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–березні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 308,1 млн.грн (в 1,6 раза більше нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Дубенському районі (у 16,4 раза більше), найнижчий – у Зарічненському (78,2%).

У березні 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 49% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 26,9%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 14,6%, за вивезення побутових відходів – 13,6%, за газопостачання – 5,2%.