31.12.2015

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–листопаді 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 893,6 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів (106,0% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Млинівському районі (155,9%), найнижчий – у Зарічненському (91,9%).

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг  зменшилася у листопаді 2015р. порівняно з жовтнем 2015р. на 24,7% і на кінець листопада 2015р. становила 114,7 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 1,5 місяця.

 

30.12.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–листопаді 2015р. становила 3468 грн. (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,5 раза розмір мінімальної заробітної плати (1378 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 23,92 грн.

Порівняно з січнем–листопадом 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 16,5%, або на 491 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 24,4%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–листопаді 2015р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7664 грн.), з виробництва електричного устатковання (5845 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (5722 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5123 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (5072 грн.), фінансової та страхової діяльності (4975 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2521 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2638 грн.), освіти (2905 грн.) на 27,3–16,3% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (1825 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1921 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва харчових продуктів (2296 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів    (2416 грн.), з виробництва гумових і пластмасових виробів (2434 грн.).

 

29.12.2015

Витрати і доходи домогосподарств області

 

 

З метою дослідження рівня життя різних соціальних груп населення Рівненської області у 2014р. проведено вибіркове обстеження умов життя 294 домогосподарств.

Cвої потреби домогосподарства задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел. За результатами обстеження cередньомісячні сукупні ресурси пересічного домогосподарства склали 4344 грн., міського – 4186 грн., сільського – 4496 грн.

У ринковій економіці доходи виступають визначальною характеристикою матеріального становища домогосподарств і можуть розглядатися як основний індикатор їх життєвого рівня. Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у 2014р. становили 4328 грн. Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 4169 грн., сільське – 4481 грн.

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2014р. склали 3571 грн. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць 3579 грн., сільське – 3563 грн.

Рівень середньомісячних сукупних ресурсів домогосподарств перевищив рівень сукупних витрат на 22%.

 

28.12.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–листопада 2015р. обліковано 10312 кримінальних правопорушень, що на 4,7% більше, ніж у січні–листопаді 2014р., з числа яких 10025 виявлено органами внутрішніх справ, 281– органами прокуратури, 44 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 39 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27,8% – тяжкі та особливо тяжкі (на 2,8 в.п. більше, ніж у січні–листопаді 2014р.).

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2015р. становила 7810 осіб (на 3,7% більше, ніж у січні–листопаді 2014р.).

Серед 2401 виявленої особи, яка вчинила злочин, 29,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,6% мали незняту або непогашену судимість, 16,2% вчинили злочин у групі, 12,3% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,6% – жінки, 7,5% – неповнолітні.

 

25.12.2015

Посівні площі озимих культур під урожай 2016 року

 

 

Усіма категоріями господарств під урожай 2016р. озимі на зерно та зелений корм посіяно на площі 135,4 тис.га (на 4,6% менше, ніж торік), у т.ч. зернові культури на зерно – на 122,9 тис.га (на 1,0% більше), ріпак на зерно – на 12,1 тис.га (на 39,0% менше). Сільськогосподарськими підприємствами озимими засіяно 71,2 тис.га (на 10,0% менше рівня попереднього року), господарствами населення – 64,2 тис.га (на 2,3% більше).

У структурі посівних площ зернових озимих на зерно на пшеницю припадає 78,5%, на жито – 15,8%, на ячмінь – 5,7%. У господарствах населення частка площ, зайнятих цими культурами становила відповідно 73,3%, 25,1% і 1,6%.

 

22.12.2015

Про надання населенню області субсидій у листопаді 2015 року

 

 

На Рівненщині у січні–листопаді 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 123,8 тис. домогосподарств, що становило 88,6% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними. Порівняно із січнем–листопадом 2014р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилася у 5,0 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді 2015р., становила 39,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2015р. склав 876 грн.

Крім того, 19,4 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 21,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у листопаді 2015р. становив 1135 грн.

 

21.12.2015

Будівельна діяльність за січень–листопад 2015 року

 

 

У січні–листопаді 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1078,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти відповідного періоду попереднього року становив 58,5%.

В обсягах виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції переважають інженерні споруди (64,1%), хоча будівництво їх порівняно з відповідним періодом 2014р. скоротилось на 54,0%. Зведення будівель у січні–листопаді 2015р. зросло на 11,7%, зокрема нежитлових – на 14,3%, житлових – на 3,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 75,4% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 14,4% та 10,2%.

 

18.12.2015

Демографічна ситуація в Рівненській області за січень–жовтень 2015 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2015р. становила 1162,1 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2015р. чисельність населення збільшилася на 898 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,9 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту (1412 осіб), водночас зафіксовано міграційне скорочення (514 осіб).

Природний рух населення області у січні–жовтні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–жовтнем 2014р.

За січень–жовтень 2015р. кількість живонароджених в області була на 938 осіб меншою, ніж за січень–жовтень 2014р., рівень народжуваності знизився з 15,1 до 14,1 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,6 проти 12,2 особи на 1000 наявного населення).

За січень–жовтень 2015р. кількість померлих була на 81 особу більшою, ніж за січень–жовтень 2014р., рівень смертності становив 12,6 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 14,9 проти 10,1 особи на 1000 наявного населення.

У січні–жовтні 2015р. у м.Острог та 11 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Дубно, Кузнецовськ та Березнівському, Демидівському, Дубровицькому, Костопільському, Рокитнівському районах – міграційне скорочення.

 

17.12.2015

Підсумки роботи транспорту області за січень–листопад 2015 року

 

 

За січень–листопад 2015р. усіма видами транспорту перевезено 10 млн.т вантажів, що становить 75,4% обсягів січня–листопада попереднього року та виконано 8,9 млрд.ткм вантажообороту, або на 1,3% більше, ніж за січень–листопад 2014р.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшилося на 43,5% і становило 1,9 млн.т.

Послугами пасажирського транспорту за січень–листопад 2015р. скористалися 126,5 млн. пасажирів, або на 4,7% більше, ніж за відповідний період 2014р. Пасажирооборот склав 2,3 млрд.пас.км, що на 3,5% більше рівня січня–листопада попереднього року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень становила 67,6%. Автобусами та маршрутними таксі скористалися 85,5 млн. пасажирів, з них 69,5 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Міським електротранспортом перевезено 30,4 млн. пасажирів, що на 57,4% більше, ніж у січні–листопаді 2014р.

 

15.12.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець листопада 2015р. становила 15,5 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада 2015р. склав 2,2% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник становив 2,3%, в міських поселеннях – 2,1%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець листопада 2015р. становила 1009. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 15 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості в листопаді 2015р. було працевлаштовано 837 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в листопаді 2015р. становив 1156 грн., що на 16,1% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.) та у 3,4 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у жовтні 2015р. (3884 грн.).

 

09.12.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–листопад 2015р. по області становив 143,5%, по Україні – 142,3%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 40,6%. При цьому суттєво (на 76,4–39,0%) зросли в ціні овочі, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, цукор, фрукти, олія соняшникова, кондитерські вироби з цукру, яйця, хліб, рис, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, макаронні вироби. Крім того, на  33,0–17,7% стали дорожчими сало, кисломолочна продукція, кондитерські вироби з борошна, сметана, сири, яловичина, м’ясо птиці, масло, молоко, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 29,7%, у т.ч. алкогольні  напої – на 32,4%, тютюнові вироби – на 28,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива майже у 2 рази відбулося за рахунок суттєвого підвищення тарифів  на природний газ у 3,6 раза, електроенергію майже у 1,7 раза, гарячу воду та опалення – на 49,5%. Крім того, зросли ціни та тарифи на  скраплений газ – на 36,9%, утримання та ремонт житла – на 25,2%, каналізацію – на 13,7%, квартирну плату – на 9,4%, водопостачання – на 4,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 38,4%, у т. ч. домашній текстиль – на 62,8%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 51,9%, меблі та предмети обстановки – на 35,5%, побутова техніка – на 27,2 %.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 23,5% спричинено зростанням цін на  фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 29,6%, амбулаторні послуги – на 27,3% та послуги лікарень – на 9,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 17,3% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 37,6%, вартості транспортних послуг – на 17,2%, палива та мастил – на 13,4%.

 

01.12.2015

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–жовтні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 808,9 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів (103,9% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Млинівському районі (146,6%), найнижчий – у Зарічненському (90,4%).

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг збільшилася у жовтні 2015р. порівняно з вереснем 2015р. на 1,9% і на кінець жовтня 2015р. становила 152,3 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2 місяці.