30.11.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–жовтні 2015р. становила 3447 грн. (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,5 раза розмір мінімальної заробітної плати (1378 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 23,86 грн.

Порівняно з січнем–жовтнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 16%, або на 476 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 25,3%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–жовтні 2015р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7705 грн.), з виробництва електричного устатковання (5738 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (5674 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5042 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (5011 грн.), фінансової та страхової діяльності (4941 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2458 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2550 грн.), освіти (2866 грн.) на 28,7–16,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (1823 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1902 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2336 грн.), з виробництва гумових і пластмасових виробів (2379 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2368 грн.).

 

27.11.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–жовтня 2015р. обліковано 9304 кримінальні правопорушення, що на 1,9% більше, ніж у січні–жовтні 2014р., з числа яких 9039 виявлено органами внутрішніх справ, 250 – органами прокуратури, 41 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 39 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28,1% – тяжкі та особливо тяжкі (на 3,7 в.п. більше, ніж у січні–жовтні 2014р.).

Кількість потерпілих від злочинів за січень–жовтень 2015р. становила 6989 осіб (на 0,3% більше, ніж у січні–жовтні 2014р.).

Серед 2263 виявлених осіб, які вчинили злочини, 29,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,5% мали незняту або непогашену судимість, 16,3% вчинили злочин у групі, 12,4% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,5% – жінки, 7,3% – неповнолітні.

 

26.11.2015

Капітальні інвестиції в економіку області за січень–вересень 2015 року

 

 

За січень–вересень 2015р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1895,1 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 5,5% менше, ніж за відповідний період 2014р.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 626,3 млн.грн. (33,0% загального обсягу), або на 13,9% менше порівняно з січнем–вереснем попереднього року.

Половину (50,3%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 30,2% – кошти населення на будівництво житла, 7,5% – кредити банків та інші позики і кошти іноземних інвесторів, 7,3% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості та будівництва (відповідно 37,3% і 33,5%).

 

23.11.2015

Про надання населенню області субсидій у жовтні 2015 року

 

 

На Рівненщині у січні–жовтні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 105,3 тис. домогосподарств, що становило 91,1% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними. Порівняно із січнем–жовтнем 2014р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилася у 8,9 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–жовтні 2015р., становила 23,2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2015р. склав 190 грн.

Крім того, 15,7 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 17,1 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у жовтні 2015р. становив 704 грн.

 

23.11.2015

Діяльність підприємств сфери послуг за січень–вересень 2015 року

 

 

За січень–вересень 2015р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 2744,8 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 47,9% складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, 21,8% – послуги інформації та телекомунікацій, по 7,5% – послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном та послуги у сфері освіти.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 36% загального обсягу реалізованих послуг (988,1 млн.грн.). Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 2363 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне (8160,8 грн.) та Здолбунівському районі (4928,5 грн.).

 

19.11.2015

Будівельна діяльність за січень–жовтень 2015 року

 

 

У січні–жовтні 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 889,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти відповідного періоду попереднього року становив 54,6%.

В обсягах виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції переважають інженерні споруди (64,1%), хоча будівництво їх порівняно з відповідним періодом 2014р. скоротилось на 57,2%. Зведення будівель у січні–жовтні 2015р. зросло на 5,9% за рахунок будівництва нежитлових будівель (приріст становить 9,7%). При цьому будівництво житла зменшилось на 5,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 74,5% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 14,7% та 10,8%.

 

19.11.2015

Будівництво на Рівненщині за січень–вересень 2015 року

 

 

За січень–вересень 2015р. в області прийнято в експлуатацію 192,2 тис.м2 загальної площі житла, що на 1,3% більше, ніж за відповідний період 2014р.

Переважну частину житла (75,9% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 24% в будинках з двома та більше квартирами та 0,1% у гуртожитках.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 110,7 тис.м2 загальної площі житла (57,6% загального обсягу), у сільській місцевості – 81,5 тис.м2 (42,4%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 1835 квартир. Середній розмір квартири становить 104,6 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 132,3 м2, у міських поселеннях – 90,6 м2.

За січень–вересень 2015р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію низку виробничих об’єктів і потужностей, серед яких торгові центри, магазини торговою площею 5,2 тис.м2, будівлі підприємств харчової промисловості з виробництва 264,7 тис.т продукції, будівлі для зберігання зерна на 19 тис.т, місцеві водопровідні та електросилові мережі протяжністю відповідно 4,03 км і 2,42 км та інші.

 

19.11.2015

Іноземне інвестування в економіку області за січень–вересень 2015 року

 

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2015р. становив 245,7 млн.дол. США, що в розрахунку на одну особу населення склало 212 дол.

Інвестиції надійшли з 36 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає більше 83% загального обсягу прямих інвестицій входять: Німеччина – 61,8 млн.дол., Велика Британія – 51,9 млн.дол., Кіпр − 30,5 млн.дол., Нідерланди – 30,3 млн.дол. та Італія – 29,6 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 45,9% загального обсягу прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 30,2%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 7%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 18,6% прямих інвестицій, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 12,7%, будівництва – 12,5%, сільського, лісового та рибного господарства – 8%.

 

18.11.2015

Демографічна ситуація в Рівненській області за січень–вересень 2015 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2015р. становила 1162,1 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2015р. чисельність населення збільшилася на 995 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,1 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту (1165 осіб), водночас зафіксовано міграційне скорочення (170 осіб).

Природний рух населення області у січні–вересні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–вереснем 2014р.

За січень–вересень 2015р. кількість живонароджених в області була на 780 осіб меншою, ніж за січень–вересень 2014р., рівень народжуваності знизився з 14,9 до 14,0 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,6 проти 12,2 особи на 1000 наявного населення).

За січень–вересень 2015р. кількість померлих була на 75 осіб більшою, ніж за січень–вересень 2014р., рівень смертності збільшився з 12,6 до 12,7 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15,0 проти 10,0 особи на 1000 наявного населення.

У січні–вересні 2015р. у м. Острог та у 13 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Дубно, Кузнецовськ та Березнівському, Демидівському, Костопільському районах – міграційне скорочення.

 

17.11.2015

Підсумки роботи транспорту області за січень–жовтень 2015 року

 

 

За січень–жовтень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 9,1 млн.т вантажів, що становить 76,1% обсягів січня–жовтня попереднього року та виконано 8 млрд.ткм вантажообороту, або на 1% більше, ніж за січень–жовтень 2014р.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшилося на 43,4% і становило 1,7 млн.т.

Послугами пасажирського транспорту за січень–жовтень 2015р. скористалися 115,3 млн. пасажирів, або на 5,2% більше, ніж за відповідний період 2014р. Пасажирооборот склав 2 млрд.пас.км, що на 2,9% більше рівня січня–жовтня попереднього року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень становила 67,8%. Автобусами та маршрутними таксі скористалися 78,2 млн. пасажирів, з них 63,9 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Міським електротранспортом перевезено 27,4 млн. пасажирів, що на 60,1% більше, ніж у січні–жовтні 2014р.

 

16.11.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець жовтня 2015р. становила 14,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець жовтня 2015р. склав 2,1% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив на рівні обласного (2,1%).

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2015р. становила 1074. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 14 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості в жовтні 2015р. було працевлаштовано 2144 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в жовтні 2015р. становив 1159 грн., що на 15,9% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.) та у 3,1 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у вересні 2015р. (3596 грн.).

 

13.11.2015

До дня працівника сільського господарства: статистика інформує

 

 

Аграріями Рівненщини за січень–жовтень 2015р. порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшено виробництво сільськогосподарської продукції на 6,4%, зокрема продукції рослинництва – на 7,7%, тваринництва – на 3,9%.

Станом на 1 листопада 2015р. із зернових та зернобобових культур більше, ніж на відповідну дату 2014р. зібрано гречки (на 0,6%) та ячменю (на 4,9%). Майже стільки ж, як і торік, намолочено пшениці (99,9%). Водночас на 5,8% менше вирощено озимого жита, на 9,7% – кукурудзи на зерно, на 14,8% – вівса, на 26,9% – зернобобових культур.

Серед основних видів продукції тваринництва у січні–жовтні 2015р. на 8,9% зросло виробництво яєць. Разом з тим менше вироблено м’яса та молока (відповідно на 11,9% і 4,6%). На початок листопада 2015р. порівняно з відповідною датою 2014р. збільшилося поголів’я птиці (на 5,6%), овець та кіз (на 1,8%), однак на 14,2% менше налічувалось великої рогатої худоби, на 13,4% – свиней.

 

10.11.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–жовтень 2015р. по області становив 141,1%, по Україні – 139,5%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 37,2%. При цьому суттєво (на 63,1–30,9%) зросли в ціні фрукти,маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, олія соняшникова, кондитерські вироби з цукру, хліб, рис, цукор, макаронні вироби, овочі, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна. Крім того, на  26,6–12,0% стали дорожчими яйця, кисломолочна продукція, свинина, сало, яловичина, м’ясо птиці, сметана, масло, сири,  молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 29,3%, у т.ч. алкогольні  напої – на 31,3%, тютюнові вироби – на 28,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива майже у 2 рази відбулося за рахунок суттєвого підвищення тарифів  на природний газ у 3,6 раза, електроенергію – на 66,7%, гарячу воду та опалення – на 46,9%. Крім того, зросли ціни та тарифи на  скраплений газ – на 35,2%, утримання та ремонт житла – на 25,6%, каналізацію – на 13,7%, квартирну плату – на 9,4%, водопостачання – на 4,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 35,8%, у т. ч. домашній текстиль – на 52,6%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 44,0%, меблі та предмети обстановки – на 34,7%, побутова техніка – на 27,6 %.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 22,7% спричинено зростанням цін на  фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 28,4%, амбулаторні послуги – на 26,0% та послуги лікарень – на 9,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 16,6% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 27,4%, вартості транспортних послуг – на 17,2% та палива та мастил – на 13,4%.

Подорожчання послуг освіти на 11,9% спричинено зростанням плати на утримання дітей у дошкільних закладах на 20,4%, навчання у закладах вищої освіти – на 10,2%, середньої освіти – на 6,7%.

Одяг і взуття подорожчали в цілому на 37,1%, у т.ч. взуття – на 42,7%, одяг – 34,4%.

 

10.11.2015

До дня працівників радіо, телебачення та зв’язку

 

 

За січень–вересень 2015 року споживачам надано послуг пошти та зв’язку на 612 млн.грн., у тому числі населенню – на 407,4 млн.грн., що відповідно на 13% та 4,8% більше, ніж за січень–вересень 2014 року.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року на 23,1% зросли доходи від надання послуг доступу до мережі Інтернет, на 22,1% – передачі і прийому телевізійних радіопрограм, радіозв’язку, на 19,6% – мобільного зв’язку. Разом з тим суттєво (на 8–21%) зменшилися доходи від надання поштових послуг, проводового мовлення, міжміського (включаючи міжнародний) телефонного зв’язку.

Станом на 1 жовтня 2015 року телефонна мережа області налічувала 159,5 тис. основних апаратів, з них 83,1% – домашніх. На 100 сімей припадало 35 телефонних апаратів.

Кількість абонентів мобільного зв’язку та кабельного телебачення становила відповідно 1178,7 тис. і 9 тис., що на 10,3% і 5% менше, ніж на 1 жовтня 2014 року. Водночас число абонентів мережі Інтернет зросло на 13,8% і склало 60,5 тис.

 

02.11.2015

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–вересні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 735,7 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів (105,3% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Млинівському районі (135,7%), найнижчий – у Рокитнівському (70,1%).

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг зменшилася у вересні 2015р. порівняно з серпнем 2015р. на 1,4% і на кінець вересня 2015р. становила 149,4 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 1,9 місяця.