30.09.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–серпні 2015р. становила 3373 грн. (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 23,66 грн.

Порівняно з січнем–серпнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 14,2%, або на 420 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 26,7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–серпні 2015р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7757 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (5391 грн.), з виробництва електричного устатковання (5333 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4998 грн.), фінансової та страхової діяльності (4914 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4902 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2385 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2474 грн.), освіти (2780 грн.) на 29,3–17,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (1819 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1880 грн.), надання інших видів послуг (2331 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (2253 грн.), з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2258 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2323 грн.).

 

28.09.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–серпня 2015р. обліковано 7909 кримінальних правопорушень, що на 6,4% більше, ніж у січні–серпні 2014р., з числа яких 7677 виявлено органами внутрішніх справ, 216 – органами прокуратури, 39 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 31 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27% (на 2,8 в.п. більше, ніж у січні–серпні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2015р. становила 5746 осіб (на 1,2% більше, ніж у січні–серпні 2014р.).

Серед 1725 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,5% мали незняту або непогашену судимість, 16,9% вчинили злочин у групі, 13,2% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,2% – жінки, 7,4% – неповнолітні.

 

25.09.2015

До Всеукраїнського дня бібліотек

 

 

На початок 2015р. в Рівненській області нараховувалось 603 бібліотеки, бібліотечний фонд яких становив 10,3 млн. примірників. Прикметно, що на одного жителя області припадає 9 примірників, у цілому ж по Україні забезпеченість складає 6 примірників.

Найбільший книжковий фонд мають читачі Демидівського, Корецького та Млинівського районів, де на одного жителя припадає 14 примірників, Володимирецького та Зарічненського районів – по 13 примірників, найменший – у містах Дубно та Кузнецовськ – 4 та 2 примірники відповідно.

У сільській місцевості знаходиться 498 бібліотек (83%), їх фонд складає 6,6 млн. примірників.

Понад 63% бібліотечного фонду – на українській мові, 36% – на російській мові і лише незначна частина – на інших мовах.

Послугами бібліотек у 2014р. скористалися 467,8 тис. читачів (з них 186,5 тис. – читачі у віці до 18 років). Протягом минулого року кожному читачу в середньому було видано 24 примірника книжок та журналів.

Станом на 1 січня 2015р. у бібліотеках працювало 1253 працівники, з яких 585 – мають повну вищу спеціальну освіту.

 

21.09.2015

Будівельна діяльність

 

 

За січень–серпень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 573,4 млн.грн. Порівняно з січнем–серпнем 2014р. обсяги будівництва зменшилися на 48,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 73,2% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 14,6% та 12,2% відповідно.

 

21.09.2015

Про надання населенню області субсидій у серпні 2015 року

 

 

На Рівненщині у січні–серпні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 68,6 тис. домогосподарств, що становило 98,8% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними. Порівняно із січнем–серпнем 2014р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилася у 8,1 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2015р., становила 16,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2015р. склав 207 грн.

Крім того, 9496 домогосподарствам області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 11,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у серпні 2015р. становив 1171 грн.

 

17.09.2015

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–серпень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 7,3 млн.т вантажів, що становить 81,1% обсягів січня–серпня минулого року та виконано 6,2 млрд.ткм вантажообороту, що на 1,4% більше, ніж за січень–серпень 2014р.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшилося на 38,5% і становило 1,4 млн.т вантажів.

Послугами пасажирського транспорту за січень–серпень 2015р. скористалося 92,4 млн. пасажирів, що на 6,4% більше, ніж за січень–серпень 2014р. Пасажирооборот склав 1,6 млрд.пас.км, що на 3,9% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень склала 68,4%. Автобусами та маршрутними таксі скористалося 63,2 млн. пасажирів, з них 52,0 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Міським електротранспортом перевезено 21,4 млн. пасажирів, що в 1,7 раза більше, ніж у січні–серпні 2014р.

 

17.09.2015

Демографічна ситуація в Рівненській області за січень–липень 2015 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2015р. становила 1161,6 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2015р. чисельність населення збільшилася на 471 особу, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,7 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту (492 особи), водночас зафіксовано міграційне скорочення (21 особа).

Природний рух населення області у січні–липні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–липнем 2014р.

За січень–липень 2015р. кількість живонароджених в області була на 613 осіб меншою, ніж за січень–липень 2014р., рівень народжуваності знизився з 14,7 до 13,8 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,4 проти 12,0 особи на 1000 наявного населення).

За січень–липень 2015р. кількість померлих була на 243 особи більшою, ніж за січень–липень 2014р., рівень смертності збільшився з 12,7 до 13,0 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15,6 проти 10,3 особи на 1000 наявного населення.

У січні–липні 2015р. у м. Кузнецовськ та у 15 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Дубно, Острог та Березнівському районі – міграційне скорочення.

 

15.09.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець серпня 2015р. становила 16,4 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2015р. становив 2,3% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,4% та 2,2%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець серпня 2015р. становила 1796. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 9 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості в серпні 2015р. було працевлаштовано 944 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в серпні 2015р. становив 1104 грн., що на 9,4% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,4 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у липні 2015р. (3732 грн.).

 

14.09.2015

Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур

 

 

Станом на 1 вересня 2015р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 193,2 тис.га, що становить 97,7% посівних площ. Виробництво зерна становило 751,7 тис.тпочатково оприбуткованій вазі), що на 0,4% більше минулорічного показника. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 38,9 ц зерна (на 0,4 ц менше, ніж торік).

 

Виробництво сільськогосподарських культур станом на 1 вересня 2015 року

 

 

Усі категорії господарств

У тому числі

сільськогосподарські підприємства

господарства населення

тис.т

у % до 1 вересня 2014р.

тис.т

у % до 1 вересня 2014р.

тис.т

у % до 1 вересня 2014р.

Зернові та зернобобові культури (без кукурудзи)1

751,7

100,4

349,4

101,4

402,3

99,5

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

  пшениця

455,2

100,8

260,5

99,9

194,7

102,1

  ячмінь

190,7

104,8

71,4

110,8

119,3

101,6

  жито озиме

51,8

94,2

6,6

84,3

45,2

95,8

Ріпак

64,6

94,9

64,5

94,9

0,1

133,3

Картопля

470,5

100,5

0,1

65,8

470,4

100,5

Овочі відкритого ґрунту

84,3

93,4

0,9

92,0

83,4

93,4

______________________

1 У початково оприбуткованій вазі.

 

Сільськогосподарськими підприємствами зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 24,3 тис.га (на 0,5% більше, ніж на відповідну дату 2014р.). Із зібраної площі одержано 349,4 тис.т зерна (на 1,4% більше). З кожного гектара одержано по 46,6 ц зерна, що на 0,4 ц більше відповідної дати попереднього року. У загальному виробництві зернових пшениця складає 260,5 тис.т, або 74,6%, ячмінь – 71,4 тис.т (20,4%).

Крім того, всіма категоріями господарств зібрано 470,5 тис.т картоплі,  84,3 тис.т овочів відкритого ґрунту, 77,3 тис.т плодів та ягід, 64,6 тис.т ріпаку.

Станом на 1 вересня п.р. аграрними підприємствами (крім малих) проведено підготовку ґрунту під посіви озимих культур на площі 8,5 тис.га. Озимі на зерно і зелений корм (включаючи ріпак) під урожай 2016р. посіяно на площі 2,1 тис.га.

 

09.09.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–серпень 2015р. по області становив 141,2%, по Україні – 138,2%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 34,2%. При цьому суттєво (на 63,3%–32,0%) зросли в ціні безалкогольні напої, олія соняшникова, маргарин та інші рослинні жири, рис, фрукти, хліб, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, свинина. Крім того, на  27,0–3,1% стали дорожчими кондитерські вироби з борошна, овочі, цукор, яловичина, кисломолочна продукція, сири, масло, м’ясо птиці, сметана, сало, молоко, яйця.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 24,5%, обумовлено подорожчанням алкогольних напоїв на 25,9%, тютюнових виробів  – на 23,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2,4 раза відбулося за рахунок суттєвого підвищення тарифів  на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду – на 45,7% та електроенергію – на 33,5%. Крім того, зросли ціни та тарифи на  утримання та ремонт житла на 23,4%, скраплений газ – на 21,6%, каналізацію – на 13,7%, квартирну плату – на 8,0%, водопостачання – на 4,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 22,0% спричинено зростанням цін на  фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 27,8%, амбулаторні послуги – на 22,6% та послуги лікарень – на 9,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 34,7%, у т. ч. домашній текстиль – на 38,4%,  меблі та предмети обстановки – на 36,9%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 31,0%, побутова техніка – на 25,7 %.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 18,9% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 25,5%, палива та мастил – на 18,8%. Крім того, на  16,7 % зросла вартість  транспортних послуг.

 

01.09.2015

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–липні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 580,8 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів (99,3% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Гощанському та Млинівському районах – по 115,4% відповідно, найнижчий – у Рокитнівському (72,3%).

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг зменшилася у липні 2015р. порівняно з червнем 2015р. на 0,8% і на кінець липня 2015р. становила 191,9 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,3 місяця.