31.08.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–липні 2015р. становила 3352 грн. (тут і надалі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 23,48 грн.

Порівняно з січнем–липнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 13,9%, або на 410 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 26,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–липні 2015р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7759 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (5349 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5111 грн.), з виробництва електричного устатковання (5111 грн.), фінансової та страхової діяльності (4902 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4877 грн.), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (4151 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2365 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2603 грн.), освіти (2790 грн.) на 29,5–16,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування (1801 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1868 грн.), надання інших видів послуг (2305 грн.), сільського господарства (2370 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (2191 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2234 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2290 грн.).

 

28.08.2015

Капітальні інвестиції в економіку області

 

 

У січні–червні 2015р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1110,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 11,6% менше, ніж за січень–червень 2014р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 51,5% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (40,9% усіх інвестицій області) було спрямовано у розвиток промисловості, з яких 78,5% становили інвестиції у переробну промисловість, 15,9% – у постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 3,9% – у добувну промисловість і розроблення кар’єрів та 1,7% – у водопостачання; каналізацію, поводження з відходами.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 365,9 млн.грн. (32,9% загального обсягу інвестицій області), що на 25,5% менше, ніж за січень–червень 2014р.

 

27.08.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–липня 2015р. обліковано 6771 кримінальне правопорушення, що на 4,2% більше, ніж у січні–липні 2014р., з числа яких 6558 виявлено органами внутрішніх справ, 196 – органами прокуратури, 35 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 30 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27,1% (на 3,7 в.п. більше, ніж у січні–липні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2015р. становила 4947 осіб (на 0,2% менше, ніж у січні–липні 2014р.).

Серед 1470 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 59,9% мали незняту або непогашену судимість, 16,2% вчинили злочин у групі, 13,7% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,7% – жінки, 7% – неповнолітні.

 

21.08.2015

Про надання населенню області субсидій у липні 2015 року

 

 

На Рівненщині у січні–липні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 53,0 тис. домогосподарств, що становило 87,0% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними. Порівняно із січнем–липнем 2014р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилася у 6,6 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні 2015р., становила 13,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2015р. склав 181 грн.

Крім того, 7499 домогосподарствам області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 9437,0 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у липні 2015р. становив 1220 грн.

 

21.08.2015

Діяльність підприємств сфери послуг за ІІ квартал 2015 року

 

 

У ІІ кварталі 2015р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери  послуг, становив 916,3 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 48,6% складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, 21,7% – послуги інформації та телекомунікацій, 7,7% – операцій з нерухомим майном, 6,6% – послуги у сфері освіти.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 34,4% загального обсягу реалізованих послуг (322,1 млн.грн.). Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 789,2 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне (2751,9 грн.) та Здолбунівському районі (1653,0 грн.).

 

20.08.2015

Іноземне інвестування в економіку області

 

 

У січні–червні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 3,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Зменшення капіталу за цей період становить  20,8 млн.дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 19,6 млн.дол.)

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.07.2015 склав 246,2 млн.дол. США. Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу населення склали  212,4 дол.

Інвестування здійснювали представники з 33 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Нідерландів та Італії.

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 113,1 млн.дол. іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Значні обсяги інвестицій внесено нерезидентами у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 45,8 млн.дол., підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 31,4 млн.дол., будівельні підприємства – 30,4 млн.дол. та підприємства сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 19,7 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 221 підприємство області.

 

20.08.2015

Будівництво на Рівненщині

 

 

За січень–червень 2015р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 109,8 тис.м2 загальної площі житла, що на 7% менше, ніж за січень–червень  2014р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 60,8 тис.м2 загальної площі житла (55,4% загального обсягу), у сільській місцевості – 49 тис.м2 (44,6%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 925 квартир. Середній розмір квартири становить 118,4 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 136,1 м2 , у міських поселеннях – 107,2 м2 .

За січень–червень 2015р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких  місцеві водопровідні мережі протяжністю 4,03 км, місцеві електросилові мережі – 2,42 км, будівлі для зберігання зерна на 14 тис.т, торгові центри, магазини торговою площею 3,7 тис.м2 та інші.

 

20.08.2015

Будівельна діяльність

 

 

За січень–липень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 509,9 млн.грн. Порівняно з січнем–липнем 2014р. обсяги будівництва зменшилися на 40,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 75,1% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 13,3% та 11,6% відповідно.

 

19.08.2015

Демографічна ситуація в Рівненській області за січень–червень 2015 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2015р. становила 1161,0 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2015р. чисельність населення зменшилася на 186 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,3 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (17 осіб) та міграційного (169 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–червні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–червнем 2014р.

За січень–червень 2015р. кількість живонароджених в області була на 596 осіб меншою, ніж за січень–червень 2014р., рівень народжуваності знизився з 14,3 до 13,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14,8 проти 11,6 особи на 1000 наявного населення).

За січень–червень 2015р. кількість померлих була на 184 особи більшою, ніж за січень–червень 2014р., рівень смертності збільшився з 13,0 до 13,3 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 15,8 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення.

У січні–червні 2015р. у м. Кузнецовськ та у 14 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Дубно, Острог, Березнівському та Демидівському районах – міграційне скорочення.

 

18.08.2015

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–липень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 6,4 млн.т вантажів, що становить 82,5% обсягів січня–липня минулого року та виконано 5,4 млрд.ткм вантажообороту, що на 0,7% більше, ніж за січень–липень 2014р.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшилося на 35,1% і становило 1,2 млн.т вантажів.

Послугами пасажирського транспорту за січень–липень 2015р. скористалося 81,1 млн. пасажирів, що на 6,9% більше, ніж за січень–липень 2014р. Пасажирооборот склав 1,4 млрд.пас.км, що на 5,0% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень склала 68,3%. Автобусами та маршрутними таксі скористалося 55,4 млн. пасажирів, з них 45,7 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Перевезення тролейбусами зросли в 1,7 раза. З початку року міським електротранспортом скористалося 19,0 млн. пасажирів.

 

14.08.2015

Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур

 

 

Станом на 1 серпня 2015р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 104,5 тис.га, що становить 52,8% посівних площ. Виробництво зерна становило 392,9 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 12,9% менше минулорічного показника. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 37,6 ц зерна (на 1,3 ц менше, ніж торік).

 

Виробництво зернових культур

станом на 1 серпня 2015 року

 

 

Усі категорії

господарств

У тому числі

сільськогосподарські підприємства

господарства

населення

тис.т

у % до

1 серпня 2014р.

тис.т

у % до

1 серпня 2014р.

тис.т

у % до

1 серпня 2014р.

Зернові та зернобобові

культури (без кукурудзи)1

 

392,9

 

87,1

 

105,1

 

67,9

 

287,8

 

97,1

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

  пшениця

220,7

77,5

60,4

56,3

160,3

90,3

  ячмінь

118,1

106,6

38,8

98,9

79,3

110,8

  жито озиме

44,0

94,6

3,3

63,5

40,7

27,4

  зернобобові культури

2,2

105,5

2,2

105,5

_______________

1 У початково оприбуткованій вазі.

 

Сільськогосподарськими підприємствами зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 24,3 тис.га (на 29,7% менше, ніж на відповідну дату 2014р.). Із зібраної площі одержано 105,1 тис.т зерна (на 32,1% менше). З кожного гектара одержано по 43,3 ц зерна, що на 1,6 ц менше відповідної дати попереднього року. У загальному виробництві зернових пшениця складає 60,4 тис.т, або 57,5%, ячмінь – 38,8 тис.т (37,0%).

Крім того, всіма категоріями господарств зібрано 57,9 тис.т картоплі,  56,3 тис.т овочів відкритого ґрунту, 52,4 тис.т ріпаку, 30,5 тис.т плодів та ягід.

 

14.08.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець липня 2015р. становила 6,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2015р. становив 2,3% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,4% та 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2015р. становила 1321. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 13 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості в липні 2015р. було працевлаштовано 1026 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в липні 2015р. становив 1101 грн., що на 9,6% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,4 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у червні 2015р. (3734 грн.).

 

10.08.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–липень 2015р. по області становив 142,2%, по Україні – 139,3%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 36,4%. При цьому суттєво (на 86,0% та 47,7%) зросли в ціні фрукти і овочі. Крім того, на  62,6–1,0% стали дорожчими маргарин та інші рослинні жири, олія соняшникова, безалкогольні напої, рис, хліб, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з цукру, риба та продукти з риби, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, свинина, цукор, яловичина, кисломолочна продукція, сири, м’ясо птиці, сметана, масло, сало, молоко, яйця,. 

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 24,0%, обумовлено подорожчанням алкогольних напоїв – на 26,0%, тютюнових виробів – на 22,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2,4 раза відбулося за рахунок суттєвого підвищення тарифів  на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду – на 45,7% та електроенергію – на 33,5%. Крім того, зросли ціни та тарифи на  утримання та ремонт житла на 23,1%, скраплений газ – на 21,6%, каналізацію – на 13,7%, квартирну плату – на 8,0%, водопостачання – на 4,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 22,0% спричинено зростанням цін на  фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 28,3%, амбулаторні послуги – на 20,8% та послуги лікарень – на 9,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 34,0%, у т.ч. меблі та предмети обстановки – на 36,5%, домашній текстиль – на 35,5%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 28,0%, побутова техніка – на 25,6%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 20,0% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 26,3%, палива та мастил – на 21,0%. Крім того, на  16,6 % зросла вартість  транспортних послуг.