31.07.2015

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–червні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 517,4 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів (99,1% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Млинівському районі (121,2%), найнижчий – у Рокитнівському (69,8%).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилася у червні 2015р. порівняно з травнем 2015р. на 1,9 % і на кінець червня 2015р. становила 193,5 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,2 місяця.

 

30.07.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–червні 2015р. становила 3289 грн. (тут і надалі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,7 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 23,54 грн.

Порівняно з січнем–червнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 13,9%, або на 400 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 26,4%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–червні 2015р. традиційно були: працівники з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7727 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (5188 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5058 грн.), з виробництва електричного устатковання (4998 грн.), фінансової та страхової діяльності (4844 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4804 грн.), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (4100 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2329 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2396 грн.), освіти (2726 грн.) на 29,2–17,1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників з тимчасового розміщування й організації харчування (1780 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1836 грн.), надання інших видів послуг (2250 грн.), сільського господарства (2292 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (2077 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2183 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2201 грн.).

 

27.07.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–червня 2015р. обліковано 5579 кримінальних правопорушень, що на 3,3% більше, ніж у січні–червні 2014р., з числа яких 5280 виявлено органами внутрішніх справ, 174 – органами прокуратури, 32 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 30 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27,6% (на 4,2 в.п. більше, ніж у січні–червні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2015р. становила 4078 осіб (на 2,6% менше, ніж у січні–червні 2014р.).

Серед 1237 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 59,8% мали незняту або непогашену судимість, 16,9% вчинили злочин у групі, 13,9% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 9,7% – жінки, 6,6% – неповнолітні.

 

21.07.2015

Будівельна діяльність

 

 

За січень–червень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 397,2 млн.грн. Порівняно з січнем–червнем 2014р. обсяги будівництва зменшилися на 37,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 76,2% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 12,3% та 11,5% відповідно.

 

21.07.2015

Про надання населенню області субсидій у червні 2015 року

 

 

На Рівненщині у січні–червні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 38,6 тис. домогосподарств, що становило 74,5% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними. Порівняно із січнем–червнем 2014 р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилася у 5,5 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2015р., становила 10658,6 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2015р. склав 177 грн.

Крім того, 5982 домогосподарствам області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 7586,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у червні 2015р. становив 1132 грн.

 

20.07.2015

Посів сільськогосподарських культур під урожай 2015 року

 

 

За даними заключного обліку посівних площ та розрахунками, під урожай 2015 року у всіх категоріях господарств Рівненської області сільськогосподарські культури посіяно на площі  543,8 тис.га, що на 0,2% більше як у попередньому році.

У сільськогосподарських підприємствах посівні площі зросли на 2,1%, у господарствах населення зменшилися на 1,3%.

 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур

 

 

Усі категорії

господарств

У тому числі

сільськогосподарські підприємства

господарства

 населення

га

у % до 2014р.

га

у % до    2014р.

га

у % до 2014р.

Уся посівна площа

543848

100,2

255421

102,1

288427

98,7

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

  зернові культури

250902

96,9

127981

93,0

122921

101,4

  пшениця (озима та яра)

103615

102,2

51971

101,1

51644

103,2

  жито (озиме та яре)

19712

92,6

3207

75,4

16505

96,9

  ячмінь (озимий і ярий)

47661

108,1

16311

120,2

31350

102,8

  кукурудза на зерно

53162

83,7

49288

82,3

3874

108,3

  гречка

3842

99,5

2307

91,1

1535

115,2

  технічні культури

114000

119,9

111996

121,5

2004

68,4

     з них

 

 

 

 

 

 

     цукрові буряки (фабричні)

10594

81,5

9234

86,9

1360 

57,5

     соя

77697

142,2

77161

142,5

536

112,8

     ріпак (озимий і ярий)

20037

104,4

19974

104,4

63

112,5

   картопля

68847

98,5

346

94,3

68501

98,6

   овочі відкритого  ґрунту

11418

96,8

741

101,2

10677

96,5

   кормові культури

98618

92,3

14356

74,3

84262

96,3

 

У структурі посівних площ в усіх категоріях господарств найбільшу частку займають зернові  і технічні культури (відповідно 46,1% і 21,0%).

Частка господарств населення у загальній площі посіву зернових культур становила 53,0%, картоплі –99,5%, овочів відкритого ґрунту – 93,5%, кормових культур – 85,4%.

 

20.07.2015

Виробництво та реалізація продукції тваринництва

 

 

За січень–червень 2015р. господарства усіх категорій виробили 40,2 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), що на 10,9% менше порівняно з відповідним періодом 2014р., 215,5 тис.т молока (на 1,8% менше) та 294,1 млн.шт. яєць (на 9% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва складала відповідно 74,1%, 85,1% та 65,3%.

На початок липня п.р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 180,4 тис. голів (на 13% менше, ніж на 1 липня 2014р.), у т.ч. корів – 104,2 тис. голів (на 9,5% менше); свиней – 310,2 тис. голів (на 10,1% менше), овець і кіз – 24,4 тис. голів (на 2,5% більше), птиці – 7885 тис. голів (на 1,2% більше). У господарствах населення утримувалося 81,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 86,6%; свиней – 89,8%, овець і кіз – 93,4%, птиці всіх видів – 81,5%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції тваринництва та середні ціни за січень–червень 2015 року порівняно з відповідним періодом 2014 року зросли відповідно на 14,9% та 39,9%.

За січень – червень 2015 року за всіма напрямами було реалізовано 10 тис. т. худоби та птиці ( у живій вазі), 32 тис. т. молока, 98,7 млн. штук яєць.

 

20.07.2015

Демографічна ситуація в Рівненській області за січень–травень 2015 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 червня 2015р. становила 1161,0 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2015р. чисельність населення зменшилася на 199 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,4 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (79 осіб) та міграційного (120 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–травні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–травнем 2014р.

За січень–травень 2015р. кількість живонароджених в області була на 421 особу меншою, ніж за січень–травень 2014р., рівень народжуваності знизився з 14,2 до 13,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях, і склала відповідно 14,9 проти 11,6 особи на 1000 наявного населення.

За січень–травень 2015р. кількість померлих була на 83 особи більшою, ніж за січень–травень 2014р., рівень смертності збільшився з 13,4 до 13,5 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 16,2 проти 10,6 особи на 1000 наявного населення.

У січні–травні 2015р. у 13 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Дубно, Кузнецовськ, Острог, Березнівському, Демидівському та Костопільському районах – міграційне скорочення.

 

17.07.2015

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–червень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 5,4 млн.т вантажів, що становить 83,3% обсягів січня–червня минулого року та виконано 4,6 млрд.ткм вантажообороту, що на 0,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшилося на 32,5% і становило 1,1 млн.т вантажів.

Послугами пасажирського транспорту за січень–червень 2015р. скористалося 69,6 млн. пасажирів, що на 7,7% більше, ніж за січень–червень 2014р. Пасажирооборот склав 1,2 млрд.пас.км, що на 5,4% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень склала 68,6%. Автобусами та маршрутними таксі скористалося 47,8 млн. пасажирів, з них 39,5 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Перевезення тролейбусами зросли в 1,8 раза. З початку року міським електротранспортом скористалося 16,2 млн. пасажирів.

 

15.07.2015

Стан тваринництва

 

 

Станом на 1 липня 2015р. в усіх категоріях господарств Рівненської області порівняно з 1 липня 2014р. зросло поголів’я овець та кіз,  птиці, зменшилась чисельність великої рогатої худоби (у т.ч. корів) та свиней.

 

Наявність поголів’я худоби та птиці станом на 1 липня 2015р.

 

 

 

 

 

 

 

Усі категорії

господарств

У тому числі

сільськогосподарські

підприємства

господарства населення

2015р.

у % до

1 липня 2014р.

2015р.

у % до

1 липня

2014р.

2015р.

у % до

1 липня

2014р.

Велика рогата худоба

180,4

87,0

33,6

93,3

146,8

85,7

  у т.ч. корови

104,2

90,5

14,0

94,6

90,2

89,8

Свині

310,2

89,9

31,6

139,2

278,6

86,5

Вівці та кози

24,4

102,5

1,6

88,9

22,8

103,6

Птиця

7885,0

101,2

1457,5

98,0

6427,5

101,9

 

Подпись: Частка господарств населення у загальному обсязі
виробництва основних продуктів тваринництва
за січень–червень 2015 року, у %

 

За січень–червень 2015р. господарства усіх категорій виробили 40,2 тис.т м’яса (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), 215,5 тис.т молока, 294,1 млн.шт. яєць від птиці всіх видів.

Відповідно січня–червня 2014р. виробництво м’яса зменшилось на 4,9 тис.т (на 10,9%), молока – на 3,9 тис.т (на 1,8%), яєць збільшилося – на 24,2 млн.шт. (на 9,0%).

 

 

 

15.07.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець червня 2015р. становила 17,3 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 2015р. становив 2,4% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,5% і 2,4%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2015р. становила 1279. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 14 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості в червні 2015р. було працевлаштовано 1262 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в червні 2015р. становив 1034 грн., що на 15,1% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,3 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у травні 2015р. (3450 грн.)

 

08.07.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–червень 2015р. по області становив 142,4%, по Україні – 140,7%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 37,3%. При цьому суттєво (на 95,4 та 90,1%) зросли в ціні фрукти і овочі. Крім того, на  62,2–2,0% стали дорожчими олія соняшникова, маргарин та інші рослинні жири, рис, безалкогольні напої, хліб, риба та продукти з риби, макаронні вироби, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з цукру, кондитерські вироби з борошна, свинина, цукор, яловичина, кисломолочна продукція, сири, масло, м’ясо птиці, сметана, молоко, яйця, сало. 

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 21,9%, обумовлено подорожчанням алкогольних напоїв – на 22,7%, тютюнових виробів  – на 21,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2,4 раза відбулося за рахунок суттєвого підвищення тарифів  на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду – на 45,7% та електроенергію на 33,5%. Крім того, зросли ціни та тарифи на  утримання та ремонт житла на 24,1%, скраплений газ – на 21,6%, каналізацію – на 13,7%, водопостачання – на 4,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 21,5% спричинено зростанням цін на  фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 28,4%, амбулаторні послуги – на 17,4% та послуги лікарень – на 9,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 32,2%, у т.ч. меблі та предмети обстановки – на 34,1%, домашній текстиль – на 30,9%, побутова техніка – на 26,5%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 19,9%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 20,1% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 27,2%, палива та мастил – на 21,6%. Крім того, на  16,1% зросла вартість  транспортних послуг.

 

01.07.2015

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–травні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 457,8 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів (98,3% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Радивилівському (122,1%) районі, найнижчий – у Рокитнівському (73,6%).

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг зменшилася у травні 2015р. порівняно з квітнем 2015р. на 0,6% і на кінець травня 2015р. становила 197,2 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,1 місяця.