30.06.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–травні 2015р. становила 3205 грн. (тут і надалі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,6 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 22,98 грн.

Порівняно з січнем–травнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 13,1%, або на 371 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 25,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–травні 2015р. традиційно були: працівники з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7752 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4996 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (4937 грн.), з виробництва електричного устатковання (4909 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4747 грн.), фінансової та страхової діяльності (4647 грн.), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (4116 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2283 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2320 грн.), освіти (2558 грн.) на 28,8–20,2% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників з тимчасового розміщування й організації харчування (1754 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1822 грн.), надання інших видів послуг (2208 грн.), сільського господарства (2285 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1958 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2121 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2131 грн.).

 

26.06.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–травня 2015р. обліковано 4701 кримінальне правопорушення, що на 4,4% менше, ніж у січні–травні 2014р., з числа яких 4542 виявлено органами внутрішніх справ, 140 – органами прокуратури, 26 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 27 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27,2% (на 5,3 в.п. більше, ніж у січні–травні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2015р. становила 3356 осіб (на 9,5% менше, ніж у січні–травні 2014р.).

Серед 942 виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,4 % раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,5% мали незняту або непогашену судимість, 16,3% вчинили злочин у групі, 13,4% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 9,2% – жінки, 5,9% – неповнолітні.

 

22.06.2015

Про надання населенню області субсидій у травні 2015 року

 

На Рівненщині у січні–травні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 16,4 тис. домогосподарствам, що становило 42,4% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними. Порівняно із січнем–травнем 2014 року кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилася у 2,7 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні 2015р., становила 6731,7 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2015р. склав 516 грн.

Крім того, 4437 домогосподарствам області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5837,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у травні 2015р. становив 1261 грн.

 

19.06.2015

Будівельна діяльність

 

За січень–травень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 252,4 млн.грн. Порівняно з січнем–травнем 2014р. обсяги будівництва зменшились на 50,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 71,2% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 15,5% та 13,3% відповідно.

 

18.06.2015

Демографічна ситуація в Рівненській області за січень–квітень 2015 року

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2015р. становила 1161,1 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2015р. чисельність населення зменшилася на 51 особу, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,1 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 53 особи, водночас зафіксовано міграційний приріст – 2 особи.

Природний рух населення області у січні–квітні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–квітнем 2014р.

За січень–квітень 2015р. кількість живонароджених в області була на 241 особу меншою, ніж за січень–квітень 2014р., рівень народжуваності знизився з 14,2 до 13,6 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях, і склала відповідно 15,3 проти 11,7 особи на 1000 наявного населення.

За січень–квітень 2015р. кількість померлих була на 73 особи більшою, ніж за січень–квітень 2014р., рівень смертності збільшився з 13,5 до 13,7 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 16,6 проти 10,6 особи на 1000 наявного населення.

У січні–квітні 2015р. у м.Кузнецовськ та у 11 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Дубно, Острог, Березнівському, Демидівському, Дубровицькому, Костопільському та Рокитнівському районах – міграційне скорочення.

 

17.06.2015

Підсумки роботи транспорту

 

За січень–травень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 4,5 млн.т вантажів, виконано 3,8 млрд.ткм вантажообороту, що відповідно становить 85,2% та 99,9% обсягів січня–травня минулого року.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшилося на 24,7% і становило 0,9 млн.т вантажів.

Послугами пасажирського транспорту за січень–травень 2015р. скористалося 58,2 млн. пасажирів, що на 8,1% більше, ніж за січень–травень 2014р. Пасажирооборот склав 1,0 млрд.пас.км, що на 4,6% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень склала 69,2%. Автобусами та маршрутними таксі скористалося 40,3 млн. пасажирів, з них 33,4 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Перевезення тролейбусами зросли в 1,8 раза. З початку року міським електротранспортом скористалося 13,4 млн. пасажирів.

 

16.06.2015

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2014 рік

 

Підприємствами та організаціями області за 2014р. використано 1830,9 тис.т первинних і вторинних видів палива в умовному вимірі (з урахуванням обсягів реалізації палива населенню), що на 53,6 тис.т умовного палива, або на 0,2% менше, порівняно з 2013р.

У структурі спожитого палива 63,5% припадає на газ природний, 13,1% − на  вугілля кам’яне , 9,5% − на газойлі (паливо дизельне), 3,4% − на торф неагломерований паливний, 3,1% − на бітум нафтовий (включаючи сланцевий), 1,6% − на бензин моторний та дрова для опалення, 0,9% − на брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, 0,2% − на пропан і бутан скраплені.

Порівняно з 2013р. зменшилось використання бензину моторного − на 20,2%, пропану і бутану скраплених − на 17,0%, мазутів паливних важких − на 5,9%, газу природного − на 5,0%, газойлів (палива дизельного) − на 1,9%.

Водночас, зросли обсяги споживання бітуму нафтового  (включаючи сланцевий) у 2,8 раза, олив та мастил нафтових; дистилятів нафтових важких  − на 33,3%, торфу неагломерованого паливного − на 10,9%, вугілля кам’яного − на 8,9%, інших видів первинного палива − на 7,3%, дров для опалення – на 6,9%, брикетів, котунів та подібних видів твердого палива з торфу − на 0,3%.

Населенню у 2014р. реалізовано 626,7 тис.т у.п., що на 49,5 тис.т у.п. або на 7,3% менше, ніж у 2013р. У тому числі, через автозаправні станції населенню реалізовано бензину моторного 50,3 тис.т (на 2,7 тис.т або на 5,7% більше, ніж за 2013р.), газойлів (палива дизельного) − 80,4 тис.т (на 2,7 тис.т або на 3,5% більше).

Основним видом енергетичних матеріалів, що реалізується населенню, є природний газ, частка якого в загальному обсязі реалізації палива населенню складає 60,7%, 18,6% − припадає на газойлі (паливо дизельне), 11,9% − бензин моторний, 4,0% − дрова для опалення.

Станом на 1 січня 2015р. на підприємствах та в організаціях області на  залишках  нараховувалось 92,8 тис.т у.п., з них у споживачів та постачальників − відповідно 86,7 та 6,1 тис.т у.п.

 

15.06.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець травня 2015р. становила 18,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2015р. становив 2,5% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,6% і 2,5%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець травня 2015р. становила 1328. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 14 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в травні 2015р. було працевлаштовано 1325 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в травні 2015р. становив 1019 грн., що на 16,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,2 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у квітні 2015р. (3278 грн.).

 

02.06.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–травень 2015р. по області становив 142,4%, по Україні – 140,1%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 37,6%. При цьому суттєво (на 96,2–70,3%) зросли в ціні овочі, фрукти, рис. Крім того, на  63,9–1,3% стали дорожчими олія соняшникова, шоколад, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, продукти переробки зернових, хліб, макаронні вироби, риба та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, цукор, кондитерські вироби з борошна, свинина, яловичина, кисломолочна продукція, сири, масло, м’ясо птиці, сметана, молоко, сало, яйця.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 19,0%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 19,1%, алкогольних напоїв – на 18,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2,4 раза відбулося за рахунок суттєвого підвищення тарифів  на природний газ у 5,5 раза, гарячу воду – на 35,4% та електроенергію на 33,5%. Крім того, зросли ціни та тарифи на  утримання та ремонт житла на 22,8%, скраплений газ – на 21,6%, каналізацію – на 13,7%, водопостачання – на 4,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 19,7% спричинено зростанням цін на  фармацевтичну продукцію на 25,6%, амбулаторні послуги – на 15,3% та послуги лікарень – на 9,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 29,3%, у т.ч. меблі та предмети обстановки – на 31,2%, домашній текстиль – на 28,7%, побутова техніка – на 27,5%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 20,0%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 20,3% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 27,0%, палива та мастил – на 22,6%. Крім того, на 15,7% зросла вартість транспортних послуг.

 

02.06.2015

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–квітні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 392,2 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів (97,8% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Радивилівському (130,4%) районі, найнижчий – у Рокитнівському (85,7%).

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг збільшилася у квітні 2015р. порівняно з березнем 2015р. на 7,5% і на кінець квітня 2015р. становила 198,5 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2 місяці.