29.05.2015

До Всесвітнього дня довкілля

 

 

За попередніми даними протягом 2014р. від стаціонарних джерел забруднення у повітряний басейн Рівненщини надійшло 11,6 тис.т забруднюючих речовин, що на 3,9% менше, ніж у 2013р. У сумарній кількості забруднюючих речовин викиди оксиду азоту та метану, які належать до парникових газів, становили відповідно 1,5 та 0,9 тис.т. Крім цих речовин в атмосферу було викинуто 1292,8 тис.т діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату.

Щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на 1 км2 території області склала 0,6 т, а на одну особу – 10 кг.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в області у 2014р., як і в попередні роки, були підприємства: ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Волинь-цемент», ТзОВ «Агрокон-церн», ТзОВ «Свиспан Лімітед», ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», ТзОВ «ОДЕК» Україна.

Протягом 2014р. в області утворилося 1356,0 тис.т відходів, що на 14,6% менше порівняно з 2013р., у т. ч. від економічної діяльності підприємств та організацій – 1303,5 тис.т, у домогосподарствах – 52,5 тис.т. Із загального обсягу утворених відходів 1,0 тис.т становили відходи І-ІІІ класів небезпеки. Частка відходів, які були утилізовані у загальному обсязі утворених збільшилася з 3,6% до 7,2%.

На кінець 2014р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах накопичилось 25317,9 тис.т відходів у т.ч. відходів І-ІІІ класів небезпеки – 16,1 тис.т.

Протягом 2014р. на охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами було витрачено 294,4 млн.грн. (без ПДВ). Із загальної кількості витрат на охорону навколишнього природного середовища 274,9 млн.грн., або 93,4% становили поточні витрати та 19,5 млн.грн., або 6,6% – капітальні інвестиції.

До фондів охорони навколишнього природного середовища в цілому по області перераховано 14,7 млн.грн., або 82,6% від загальної суми пред’явлених екологічних платежів.

 

29.05.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–квітні 2015р. становила 3142 грн. (тут і надалі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,6 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 22,16 грн.

Порівняно з січнем–квітнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 11,9%, або на 334 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 24,9%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–квітні 2015р. традиційно були: працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7801 грн.), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4927 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (4894 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів  (4648 грн.), виробництва електричного устатковання (4581 грн.), фінансової та страхової діяльності (4536 грн.), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (4138 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2221 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2278 грн.), освіти (2498 грн.) на 29,3%–20,5% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників рибного господарства (1364 грн.), тимчасового розміщування й організації харчування (1745 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1812 грн.), сільського господарства (2158 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1834 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2058 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2096 грн.).

 

28.05.2015

Капітальні інвестиції в економіку області

 

 

У січні–березні 2015р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 473,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 23,3% менше, ніж за січень–березень 2014р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 52,9% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (42,0% усіх інвестицій області) було спрямовано у розвиток промисловості, з яких 76,3% становили інвестиції у переробну промисловість, 19,2% – у постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 2,4% – у добувну промисловість і розроблення кар’єрів та 2,1% – у водопостачання; каналізацію, поводження з відходами.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 164,2 млн.грн. (34,6% загального обсягу інвестицій області), що на  35,2% менше, ніж за січень–березень 2014р.

 

27.05.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–квітня 2015р. обліковано 3742 кримінальні правопорушення, що на 2,6% менше, ніж у січні–квітні 2014р., з числа яких 3592 виявлено органами внутрішніх справ, 119 – органами прокуратури, 27– органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 26 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28% (на 5,5 в.п. більше, ніж у січні–квітні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–квітень 2015р. становила 2604 особи (на 6% менше, ніж у січні–квітні 2014р.).

Серед 703 виявлених осіб, які вчинили злочини, 29,7 % раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,2% мали незняту або непогашену судимість, 14,5% вчинили злочин у групі, 13,4% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 9,7% – жінки, 5,4% – неповнолітні.

 

27.05.2015

Чи доступна населенню області «безкоштовна» медична допомога?

 

 

З метою дослідження доступності для населення послуг охорони здоров’я, ліків та медичних товарів, а також отримання інформації щодо самооцінки здоров’я та рівня захворюваності населення Держстат у жовтні 2014р. провів опитування осіб, які входять до складу 9260 домогосподарств, що брали участь у вибірковому обстеженні умов їхнього життя, 294 з них у Рівненській області.

Підсумки дослідження, розповсюджені на генеральну сукупність за допомогою процедури зважування, свідчать, що 52% населення Рівненщини оцінювали стан свого здоров’я, як «добрий», 39% вважають стан свого здоров’я «задовільним» і 9% – як «поганий».

Серед опитаних осіб 78% повідомили, що у 2014р. хворіли. Більшість осіб, які перенесли захворювання, зазначили їхні негативні довготермінові наслідки: зокрема, 13% осіб відчули вплив на повсякденну працездатність, 50% − на життєву активність, тобто можливість займатися фізичною працею, відвідувати культурні заклади, вести активний спосіб життя

Майже в усіх (99,7%) домогосподарствах хто-небудь із членів протягом останніх 12 місяців потребував медичної допомоги, придбання ліків та медичного приладдя. Частка таких домогосподарств, які повідомили про випадки неможливості задовольнити такі потреби, склала 6%.

Основною причиною недоступності окремих видів медичної допомоги переважна більшість домогосподарств, як і в попередньому опитуванні, вказала занадто високу вартість ліків, послуг охорони здоров’я. З цієї причини домогосподарства при потребі не змогли відвідати стоматолога та провести медичні обстеження. У 84% домогосподарств (5% усіх домогосподарств) були особи, які повідомили про випадки неможливості придбання необхідних ліків. У 90% таких випадків опитувані пояснили це занадто високою вартістю ліків, у 10% – неможливістю знайти необхідні ліки.

Залишаються проблеми з доступністю лікарів. У 33% домогосподарств, у яких хто-небудь із членів при потребі не отримав медичну допомогу, хворі не мали можливості відвідати лікаря (2% усіх домогосподарств). У 95% таких випадків опитувані пояснили це занадто довгою чергою, у 5% – відсутністю медичного спеціаліста потрібного профілю. Чверть домогосподарств, члени яких потребували, але не отримали медичної допомоги, повідомили про випадки недоступності для хворих членів родини необхідного лікування у стаціонарних лікувальних установах. Така ситуація склалася у 2% домогосподарств області. Усі такі домогосподарства вказали, що вимушена відмова від належного лікування викликана занадто високою його вартістю. Одночасно серед осіб, які перебували на стаціонарному лікуванні, 96% брали з собою до лікарні медикаменти, 73% – їжу, 55% – постільну білизну.

 

26.06.2015

Структура роздрібного товарообороту підприємств області за 2014 рік

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2014р. становив 8181,9 млн.грн. і у порівнянних цінах склав 100,7% до 2013р.

Через торгову мережу підприємств за 2014р. було продано споживчих товарів на 7968,6 млн.грн., що на 1,8% більше, ніж за 2013р.

У структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств частка продажу непродовольчих товарів за 2014р. становила 68,2%. Обсяг їх продажу за цей період у порівнянних цінах збільшився на 1% і становив 5436,6 млн.грн.

Питома вага продовольчих товарів у торговій мережі підприємств склала 31,8%. Обсяг їх продажу проти 2013р. збільшився на 3,3% і становив 2532 млн.грн.

Серед продовольчих товарів найбільша частка припадала на тютюнові вироби та алкогольні напої (відповідно 7,6% та 4,8%), серед непродовольчих – дизельне пальне, бензин моторний та фармацевтичні товари (відповідно 16,8%, 12,1% та 9,8%).

 

21.05.2015

Діяльність підприємств сфери послуг за І квартал 2015 року

 

 

У І кварталі 2015р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 817,8 млн.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг 47,3% складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності, 23,4% – послуги інформації та телекомунікацій, 7,8% – операцій з нерухомим майном, 7,5% – послуги у сфері освіти.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 39,4% загального обсягу реалізованих послуг (322,1 млн.грн.). Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 704,3 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне (2471,1 грн.) та Здолбунівському районі (1470,6 грн.).

 

21.05.2015

Про надання населенню області субсидій у квітні 2015 року

 

 

На Рівненщині у січні–квітні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 10745 домогосподарствам, усім які звернулися за ними. Порівняно із січнем–квітнем 2014р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилася у 3,3 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2015р., становила 3809,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2015р. склав 216 грн.

Крім того, 3380 домогосподарствам області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 4505,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у квітні 2015р. становив 1301 грн.

 

20.05.2015

Будівельна діяльність

 

 

За січень–квітень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 142,7 млн.грн. Порівняно з січнем–квітнем 2014р. обсяги будівництва зменшились на 5,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 63,7% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 19,7% та 16,6% відповідно.

 

20.05.2015

Іноземне інвестування в економіку області

 

 

У січні-березні 2015р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 1,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Зменшення капіталу за цей період становить  27,3 млн.дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 26,6 млн.дол.)

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.04.2015 склав 237,8 млн.дол. США. Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу населення склали 205,2 дол.

Інвестування здійснювали представники з 36 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Кіпру та Італії.

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 108,0 млн.дол. іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Значні обсяги інвестицій внесено нерезидентами у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 45,4 млн.дол., підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 31,0 млн.дол., будівельні підприємства – 28,7 млн.дол. та підприємства сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 19,1 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 221 підприємство області.

 

20.05.2015

Демографічна ситуація в Рівненській області за січень–березень 2015 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2015р. становила 1161,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2015р. чисельність населення зменшилася на 63 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,2 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення – 69 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст – 6 осіб.

Природний рух населення області у січні–березні 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–березнем 2014р.

За січень–березень 2015р. кількість живонароджених в області була на 172 особи меншою, ніж за січень–березень 2014р., рівень народжуваності знизився з 14,1 до 13,5 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (15,1‰ проти 11,8‰).

За січень–березень 2015р. кількість померлих була на 28 осіб більшою, ніж за січень–березень 2014р., рівень смертності становив 13,7 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 16,6‰ проти 10,6‰).

У січні–березні 2015р. у 12 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Кузнецовськ, Острог, Березнівському, Дубровицькому, Костопільському та Рокитнівському районах – міграційне скорочення.

 

20.05.2015

Будівництво на Рівненщині

 

 

За січень–березень 2015р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 58,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 16,4% менше, ніж за січень–березень  2014р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 34,8 тис.м2 загальної площі житла (59,5% загального обсягу), у сільській місцевості – 23,7 тис.м2 (40,5%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 561 квартиру. Середній розмір квартири становить 103,9 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 138,7 м2 , у міських поселеннях – 88,6 м2 загальної площі.

За січень–березень 2015р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких  місцеві водопровідні мережі протяжністю 4,03 км, будівлі для зберігання зерна на 14,0 тис.т, торгові центри, магазини торговою площею 1,8 тис.м2 та інші.

 

18.05.2015

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–квітень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 3,5 млн.т вантажів, виконано 3,0 млрд.ткм вантажообороту, що відповідно становить 88,9% та 98,1% обсягів січня–квітня минулого року.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшилося на 11,7% і становило 0,8 млн.т вантажів.

Послугами пасажирського транспорту за січень–квітень 2015р. скористалися 46,2 млн. пасажирів, що на 9,2% більше, ніж за січень–квітень 2014р. Пасажирооборот склав 0,8 млрд.пас.км, що на 4,5% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень склала 69,4%. Автобусами та маршрутними таксі скористалися 32 млн. пасажирів, з них 26,5 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Перевезення тролейбусами зросли в 1,9 раза. З початку року міським   електротранспортом скористалися 10,6 млн. пасажирів.

 

14.05.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2015р. становила 18,4 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2015р. становив 2,6% населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,6% і 2,5%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець квітня 2015р. становила 1531. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 12 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в квітні 2015р. було працевлаштовано 1487 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в квітні 2015р. становив 1009 грн., що на 17,2% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,4 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у березні 2015р. (3409 грн.).

 

14.05.2015

До Міжнародного дня музею

 

 

На Рівненщині протягом 2014 року для відвідувань було відчинено 13 музеїв, які включають 33 відділи та відокремлені підрозділи музейного показу. Серед музеїв 5 – історичні та 5 – комплексні.

Понад 277 тис. осіб відвідали музеї у 2014 році, що менше на 4,1% ніж у 2013 році. Середня відвідуваність одного музею становила майже 21,4 тис. осіб.

 

Кількість відвідувань музеїв, тис.

У музеях було проведено 5,8 тис. екскурсій для 102,5 тис. відвідувачів, з яких 68,6% – учні та студенти.

У музеях зберігається 266,7 тис. експонатів основного фонду, які належать до державної частини Музейного фонду України.

 

 

08.05.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–квітень 2015р. по області становив 140,6%, по Україні – 137,1%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 35,6%. При цьому суттєво (на 85,9–75,6%) зросли в ціні фрукти, овочі, рис. Крім того, на  64,2–2,6% стали дорожчими олія соняшникова, шоколад, маргарин та інші рослинні жири, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, цукор, безалкогольні напої, хліб, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, кондитерські вироби з борошна, яловичина, кисломолочна продукція, сири, молоко, свинина, сметана, м’ясо птиці, сало, масло. Водночас на 6,8% подешевшали в ціні яйця.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 17,4%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 18,7%, алкогольних напоїв – на 15,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2,4 раза відбулося за рахунок суттєвого підвищення тарифів  на природний газ у 5,5 раза та електроенергію на 33,5%. Крім того зросла ціни та тарифи на скраплений газ на 21,6%, утримання та ремонт житла – на 21,3%, каналізацію – на 13,7%, водопостачання – на 4,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 18,1% спричинено зростанням цін на  фармацевтичну продукцію на 23,5%, амбулаторні послуги – на 14,0%, та послуги лікарень – на 8,9%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 28,1%, у т.ч. побутова техніка – на 30,6%, меблі та предмети обстановки – на 29,5%, домашній текстиль – на 26,7%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 18,0%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 20,9% пов’язано з подорожчанням автомобілів на 28,5%, палива та мастил – на 23,8%. Крім того, на  15,4% зросла вартість  транспортних послуг.

 

05.05.2015

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

У січні–березні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 297 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів (101,6% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Млинівському (131,2%) районі, найнижчий – у м.Рівне (90,1%).

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг зменшилася у березні 2015р. порівняно з лютим 2015р. на 10,8% і на кінець березня 2015р. становила 184,7 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 1,9 місяця.