30.04.2015

Державні службовці Рівненщини

 

 

Державні службовці – це категорія працівників, які забезпечують управління в соціально-економічній та політичній сферах на всіх рівнях.

На державній службі в установах області на кінець 2014р. перебувало 10,8 тис. осіб, з них 8,3 тис. осіб – державні службовці та 2,5 тис. осіб – посадові особи органів місцевого самоврядування.

У структурі державної служби 27,7% (2,3 тис. осіб) займали посади керівників, 72,3% (6,0 тис. осіб) – спеціалісти.

Найбільш чисельна шоста категорія посад керівників (58,4% всієї кількості керівників) та сьома категорія спеціалістів (52,3% всіх спеціалістів).

Як і в попередні роки, жінок на державній службі в три рази більше, ніж чоловіків. Вони значно переважають як серед спеціалістів (78,8%), так і серед керівників (66,9%). Проте, із 19 керівників 1-3 категорії посад лише 4 жінки.

Великий досвід роботи, а саме понад 15 років стажу державної служби, мали  48 із 100 керівників та 23 із 100 спеціалістів.

Про високий кадровий потенціал державної служби свідчить те, що серед державних службовців майже половина (46,0%) – це молоді люди віком до 35 років.

Повну вищу освіту мали 7593 осіб (91,9%), неповну та базову вищу освіту – 633 осіб (7,7%), без відповідного рівня освіти працювало 33 особи (0,4%). Науковий ступінь мали 12 осіб.

Для державної служби характерна значна мобільність кадрів. Протягом 2014р. прийнято 979 осіб (майже кожен восьмий державний службовець), вибуло з різних причин 923 особи.

Середній рівень оплати праці державних службовців у 2014р. становив 3350 грн., що на 5,4% більше, ніж у 2013р.

Серед посадових осіб місцевого самоврядування 1,1 тис. осіб (43,3%) – керівники та 1,4 тис. осіб (56,7%) – спеціалісти. Найбільш чисельною залишилася п’ята категорія посад керівників (54,4% всіх керівників) та сьома категорія посад спеціалістів (66,2% всіх спеціалістів ).

Жінок серед посадових осіб місцевого самоврядування у 2,6 раза більше, ніж чоловіків. Серед спеціалістів шостої та сьомої категорій посад жінок у 4,6 раза більше, ніж чоловіків, однак серед керівників 1-3 категорії (28 осіб) лише 4 жінки.

Стаж державної служби понад 15 років мали 39 із 100 керівників та 20 із 100 спеціалістів. Молодих осіб віком до 35 років – 24,2%, або 616 осіб.

За рівнем освіти повну вищу освіту мали 1716 посадових осіб (67,5%), неповну та базову вищу – 814 осіб (32,0%), не мали відповідного рівня освіти – 13 осіб (0,5%).

Протягом 2014р. прийнято 162 особи, вибуло з різних причин 205 осіб.

Середній рівень оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування за 2014р. зріс на 4,4% і становив 3598 грн.

 

30.04.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні-березні 2015р. становила 3101 грн. (тут і надалі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)  та перевищувала у 2,5 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили   22,07 грн.

Порівняно з січнем-березнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 11,3%, або на 315 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 22,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні-березні 2015р. традиційно були: працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7971 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4839 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (4781 грн.), фінансової та страхової діяльності     (4417 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4398 грн.), виробництва електричного устатковання (4049 грн.), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції  (4008 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2193 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2256 грн.), освіти (2463 грн.) на 29,3%–20,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (1784 грн.), тимчасового розміщування й організації харчування (1797 грн.), сільського господарства (2087 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1799 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2023 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (2067 грн.).

 

27.04.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–березня 2015р. обліковано 3236 кримінальних правопорушень, що на 20,1% більше, ніж у січні–березні 2014р., з числа яких 3117 виявлено органами внутрішніх справ, 95 – органами прокуратури, 21– органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 16 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 25,7% (на 4,1 в.п. більше, ніж у січні–березні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2015р. становила   2278 осіб (на 15,8% більше, ніж у січні–березні 2014р.).

Серед 463 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,2 % раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 60,7% мали незняту або непогашену судимість, 11,4% вчинили злочин у групі, 15,3% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,2% – жінки, 5,2% – неповнолітні.

 

21.04.2015

Про надання населенню області субсидій у березні 2015 року

 

 

На Рівненщині у січні–березні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 8724 домогосподарствам, що становило 100,1% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2014р., але призначено їм було тільки у 2015р.). Порівняно із січнем–березнем 2014 року кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилася у 3,5 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні 2015р., становила 3372,4 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2015р. склав 274 грн.

Крім того, 1848 домогосподарствам області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 2511,8 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у березні 2015р. становив 1359 грн.

 

21.04.2015

Будівельна діяльність

 

 

За січень–березень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 94,0 млн.грн. Порівняно з січнем–березнем 2014р. обсяги будівництва зменшились на 5,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 65,4% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 20,4% та 14,2% відповідно.

 

17.04.2015

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–березень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 2,5 млн.т вантажів, виконано 2,2 млрд.ткм вантажообороту, що відповідно становить 94,3% та 99,8% обсягів січня–березня минулого року.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшилося на 15,6% і становило 0,2 млн.т вантажів.

Послугами пасажирського транспорту за січень–березень 2015р. скористалися 34,2 млн. пасажирів, що на 8,7% більше, ніж за січень–березень 2014р. Пасажирооборот склав 0,6 млрд.пас.км, що на 1,2% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень склала 70,1%. Автобусами та маршрутними таксі скористалися 24 млн. пасажирів, з них 19,9 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Перевезення тролейбусами зросли в 1,9 раза. З початку року міським електротранспортом скористалися 7,7 млн. пасажирів.

 

17.04.2015

Демографічна ситуація в Рівненській області за січень–лютий 2015 року

 

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2015р. становила 1161,1 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2015р. чисельність населення зменшилася на 21 особу, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,1 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок міграційного скорочення – 33 особи, водночас зафіксовано природний приріст – 12 осіб.

Природний рух населення області у січні–лютому 2015р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–лютим 2014р.

За січень–лютий 2015р. кількість народжених в області була на 244 особи меншою, ніж за січень–лютий 2014р., водночас рівень народжуваності знизився з 14,9 до 13,6  немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (15,3‰ проти 11,7‰).

За січень–лютий 2015р. кількість померлих була на 33 особи меншою, ніж за січень–лютий 2014р., рівень смертності знизився з 13,7 до 13,5 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 16,4‰ проти 10,3‰).

У січні–лютому 2015р. у містах Дубно, Кузнецовськ та у 13 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Острог, Березнівському, Костопільському та Острозькому районах – міграційне скорочення.

 

15.04.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець березня 2015р. становила 18,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2015р. становив 2,6% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,7% і 2,5%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець березня 2015р. становила 1492. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 13 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в березні 2015р. було працевлаштовано 1108 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в березні 2015р. становив 1069 грн., що на 12,2% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 2,8 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у лютому 2015р. (2997 грн.).

 

08.04.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–березень 2015р. по області становив 122,0%, по Україні – 120,3%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 30,7%. При цьому суттєво (на 87,4–62,0%) зросли в ціні фрукти, овочі, рис та цукор. Крім того, на 54,2–2,6% стали дорожчими олія соняшникова, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, маргарин та інші рослинні жири, макаронні вироби, хліб, безалкогольні напої, шоколад, кондитерські вироби з цукру, кондитерські вироби з борошна, яловичина, свинина, сири, кисломолочна продукція, молоко, сало, сметана, масло, яйця, м’ясо птиці.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 14,7%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 16,4%, алкогольних напоїв – на 11,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,5% відбулося за рахунок підвищення плати на утримання та ремонт житла – на 20,5%, а також тарифів і цін на каналізацію на 13,7%, скраплений газ – 11,4%, водопостачання – на 4,3%, та оренду житла і квартирну плату (на 4,1% і 2,9% відповідно).

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 12,0% спричинено зростанням цін на  фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 15,9%, амбулаторні послуги – на 10,7%, та послуги лікарень – на 4,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 20,5%, у т.ч. побутова техніка – на 29,7%, меблі та предмети обстановки – на 24,3%, домашній текстиль – на 17,5%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 7,6%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 24,7% пов’язано з подорожчанням палива та мастил – на 36,2%, автомобілів на 33,2%. Крім того, на 6,1% зросла вартість  транспортних послуг.

Подорожчання послуг освіти на 4,5% головним чином спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 18,2%.