27.02.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня 2015р. обліковано 1171 кримінальне правопорушення, що на 29,2% більше, ніж у січні 2014р., з числа яких 1107 виявлено органами внутрішніх справ, 51 – органами прокуратури, 11 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства,  12 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 25,4% (на 4,8 в.п. більше, ніж у січні 2014р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2015р. становила 825 осіб (на 33,9% більше, ніж у січні 2014р.).

Серед 53 виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 50% мали незняту або непогашену судимість, 3,8% вчинили злочин у групі, 20,8% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 13,2% – жінки, 7,5% – неповнолітні.

 

27.02.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні 2015р. становила 2898 грн. (тут і надалі дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 21,03 грн.

Порівняно з січнем 2014р. номінальна заробітна плата збільшилася на 10,3%, або на 272 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 17,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні 2015р. традиційно були: працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6999 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4944 грн.), фінансової та страхової діяльності (4239 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3966 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (3936 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2123 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2175 грн.), освіти (2404 грн.) на 26,7 – 17,0% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників рибного господарства (1324 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1742 грн.), тимчасового розміщування й організації харчування (1897 грн.), сільського господарства (1920 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1628 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1810 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1984 грн.).

 

26.02.2015

Капітальні інвестиції в економіку області

 

 

У січні–грудні 2014р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 2560,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 19,3% менше, ніж за січень-грудень 2013р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 51,3% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (38,0% усіх інвестицій області) спрямовано у розвиток підприємств будівництва. Частка інвестицій, освоєних промисловими підприємствами, становила 35,0% загального обсягу інвестицій області, у тому числі підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів освоєно 1,7% інвестицій області, переробної промисловості – 27,5%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,5%, водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 0,3%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 848,1 млн.грн. (33,1% загального обсягу інвестицій області), що на 19,5% менше, ніж за січень-грудень 2013р.

 

23.02.2015

Про надання населенню області субсидій у січні 2015 року

 

 

На Рівненщині у січні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4437 домогосподарствам, що на 7,2% більше  загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2014р., але призначено їм було тільки у 2015р.). Порівняно із січнем 2014 року кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилася у 5,1 раза.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2015р., становила 2050,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2015р. склав 462 грн.

Крім того, 21 домогосподарству області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 17,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у січні 2015р. становив 835 грн.

 

19.02.2015

Будівельна діяльність

 

 

За січень 2015р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 18,3 млн.грн. Порівняно з січнем 2014р. обсяги будівництва зменшились на 26,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 57,1% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 27,1% та 15,8% відповідно.

 

19.02.2015

Будівництво на Рівненщині

 

 

За 2014р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 278,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 3,4% більше, ніж у 2013р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 171,2 тис.м2 загальної площі житла (61,5% загального обсягу), у сільській місцевості – 107,3 тис.м2 (38,5%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 2531 квартиру. Середній розмір квартири становить 110,0 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 136,5 м2 , у міських поселеннях – 98,1 м2 загальної площі.

За 2014р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких автомобільні дороги з твердим покриттям внутрігосподарського призначення протяжністю 10,26 км, лінії електричні розподільні середньої напруги – 7,40 км, торгові центри, магазини торговою площею 12,5 тис.м2 та інші.

 

19.02.2015

Іноземне інвестування в економіку області

 

 

У 2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 18,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).

Зменшення капіталу за цей період становить 62,8 млн.дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 60,0 млн.дол.).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 31.12.2014 склав 269,3 млн.дол. США, у тому числі з країн ЄС унесено 246,8 млн.дол. інвестицій (91,6% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 22,5 млн.дол. (8,4%). Прямі інвестиції у розрахунку на одну особу населення склали 232,4 дол.

Інвестування здійснювали представники 37 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Італії, Нідерландів та Кіпру.

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 158,0 млн.дол. іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Значні обсяги інвестицій внесено нерезидентами у підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 38,6 млн.дол., будівельні підприємства – 33,2 млн.дол., сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 21,4 млн.дол. та підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 10,4 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 221 підприємство області.

 

19.02.2015

Демографічна ситуація в Рівненській області за 2014 рік

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 січня 2015р. становила 1161,2 тис. осіб. Упродовж 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 2300 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,0 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту (на 2455 осіб), водночас зафіксовано міграційне скорочення (на 155 осіб).

Порівняно з 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 434 особи, або з 2,5 до 2,1 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у 2014р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з 2013р.

За 2014р. кількість народжених в області була на 276 осіб меншою, ніж за 2013р., водночас рівень народжуваності знизився з 15,1 до 14,8  немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,7‰ проти 12,7‰).

За 2014р. кількість померлих була на 158 осіб більшою, ніж за 2013р., рівень смертності збільшився з 12,6 до 12,7 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,2‰ проти 9,9‰).

У 2014р. у містах Дубно, Острог та у 12 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Кузнецовськ, Березнівському, Володимирецькому, Зарічненському та Костопільському районах – міграційне скорочення.

 

17.02.2015

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень 2015р. усіма видами транспорту перевезено 0,7 млн.т вантажів, що на 9,0% більше, ніж за відповідний період минулого року. Вантажооборот зріс на 11,0% і склав 0,7 млрд.ткм.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) зменшилося на 39,8% і становило 0,1 млн.т вантажів.

Послугами пасажирського транспорту за січень 2015р. скористалися 10,8 млн. пасажирів, що на 1,5% більше, ніж за січень 2014р. Пасажирооборот склав  0,2 млрд.пас.км і становив 96,4% рівня відповідного періоду минулого року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень склала 74,4%. Автобусами та маршрутними таксі скористалися 8,0 млн. пасажирів, з них 6,7 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

 

10.02.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець січня 2015р. становила 18,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2015р. становив 2,5% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,7% і 2,4%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець січня 2015р. становила 1182. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 15 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в січні 2015р. було працевлаштовано 724 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в січні 2015р. становив 1020 грн., що на 16,3% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3 рази менше середньомісячної заробітної плати штатного працівника у 2014р. (3033 грн.).

 

10.02.2015

Як ми харчуємося?

 

 

З метою дослідження рівня життя різних соціальних груп населення  Рівненської області у 2013р. проведено вибіркове обстеження умов життя 298 домогосподарств.

За результатами обстеження найбільш вагомою статтею сукупних витрат домогосподарств є витрати на харчування (включаючи харчування поза домом), які становили 62%.

У структурі домашнього харчування  збільшилося споживання яєць, фруктів, ягід, горіхів, винограду, риби і рибопродуктів на 11 – 6%, на рівні 2012р. залишилося споживання м’яса, м’ясопродуктів та сала, однак  скоротилося споживання картоплі, цукру, хліба і хлібних продуктів, олії та інших рослинних жирів, овочів і баштанних, молока, молокопродуктів та масла на 9 – 3%.

Населенню області, як і в цілому України, притаманні специфічні риси споживчої поведінки. Це насамперед, висока частка витрат на харчування в сукупних витратах домогосподарств порівняно з міжнародними стандартами, досить калорійне харчування значної частини населення (часто вище від раціональних норм споживання), перевищення вмісту жирів у раціоні значної частини населення.

Калорійність добового раціону харчування однієї особи склала 3283 ккал, вміст білків у спожитих продуктах харчування становив 88 г, жирів – 151 г, вуглеводів – 416 г.

У домогосподарствах з дітьми однією особою було спожито більше, ніж у 2012р., фруктів, ягід, горіхів, винограду – на 14%, яєць – на 12% олії та інших рослинних жирів – на 7%. Одночасно у цій групі домогосподарств зменшилося споживання цукру – на 13%, картоплі – на 7%, олії та інших рослинних жирів, овочів і баштанних – на 6% кожного, хліба і хлібних продуктів, молока, молокопродуктів та масла – на 4% кожного. Залишилося на рівні 2012р. споживання риби і рибопродуктів, м’яса, м’ясопродуктів та масла.

Споживання майже усіх основних продуктів харчування однією особою в багатодітних домогосподарствах було значно нижчим, ніж в домогосподарствах з однією дитиною: олії та інших рослинних жирів – в 1,5 раза, риби і рибопродуктів – на 36%, м’яса, м’ясопродуктів та сала, овочів і баштанних – на 27% кожного, яєць, картоплі, хліба і хлібних продуктів – на 16% кожного, молока, молокопродуктів та масла – на 14%, фруктів, ягід, горіхів, винограду – на 8%, цукру – на 4%.

Домогосподарства із середньодушовими доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму витрачали на харчування 67% усіх сукупних витрат (у 2012р. – 68%). Вартість та калорійність добового раціону однієї особи цієї групи склали відповідно 22 грн. та 2704 ккал.

Значну роль в забезпеченні населення, особливо сільського, продуктами харчування традиційно продовжували відігравати особисті підсобні господарства. У них було вироблено 72% спожитої в домогосподарствах картоплі, 42% – овочів і баштанних, 27 % –м’яса і м’ясопродуктів, 22% – яєць, 21% – молока і молочних продуктів та 15% – фруктів, ягід, горіхів, винограду. У сільських домогосподарствах було вироблено відповідно від 92% до 29% зазначених продуктів.

 

10.02.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні 2015 року по області становив 103,3%, по Україні – 103,1%.

На споживчому ринку у січні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,7%. Найбільше (на 25,8–16,0%) подорожчали рис, овочі та фрукти. На 7,5–0,2% зросли ціни на продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, шоколад, безалкогольні напої, макаронні вироби, соняшникову олію, кондитерські вироби з цукру, яловичину, яйця, сметану, маргарин та інші рослинні жири, хліб, сири, сало, кондитерські вироби з борошна, кисломолочну продукцію, молоко, свинину та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,7%, у т.ч. тютюнові вироби – на 4,8%, алкогольні напої – на 2,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на каналізацію на 13,7% та холодну воду – на 4,3%. Крім того, на  1,6% зросли ціни на утримання та ремонт житла.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 3,7%, у т.ч. меблі та предмети обстановки – на 6,9%, побутова техніка на – 4,6%, килими й інші види покриттів для підлоги – на 2,5%, домашній текстиль – на 1,9%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 2,6% спричинено зростанням цін на амбулаторні послуги на 5,5%, фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання – на 3,1%, та послуги лікарень – на 0,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7% пов’язано зі зростанням цін на автомобілі на 6,3%, а також подорожчанням палива та мастил – на 0,5% і транспортних послуг – на 0,3%.

Подорожчання послуг освіти на 4,1% головним чином спричинено зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 17,1%.

 

02.02.2015

Стан оплати населення області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 668,8 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів (96,6% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень оплати за житлово-комунальні послуги спостерігався у Дубенському (103,5%), найнижчий – у Сарненському (93,6%) районах.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилася у грудні 2014р. порівняно з листопадом на 2,1% і на кінець грудня 2014р. становила 190,6 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 3,3 місяця.