30.01.2015

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у 2014р. становила 3033 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,5 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 20,89 грн.

Порівняно з 2013р. номінальна заробітна плата збільшилася на 6,6%, або на 189 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 6,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у 2014р. традиційно були: працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7343 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4654 грн.), фінансової та страхової діяльності (4254 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4219 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3797 грн.), транспорту (3496 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2258 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2502 грн.), освіти (2618 грн.) на 25,5 – 13,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1510 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1850 грн.), сільського господарства (1928 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1636 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1854 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2045 грн.).

 

29.01.2015

Скільки витрачаємо на харчування

 

 

З метою дослідження рівня життя різних соціальних груп населення  Рівненської області у 2013р. проведено вибіркове обстеження умов життя 298 домогосподарств.

За результатами обстеження найбільш вагомою статтею сукупних витрат домогосподарств є витрати на харчування (включаючи харчування поза домом). Порівняно з 2012р. частка цих витрат збільшилася на 1,6 в.п. і становила 62%. Вартість харчування у 2013р., як і у 2012р. у середньому на одну особу становила 27 грн. на добу.

Значну частку своїх сукупних витрат на харчування домогосподарства спрямовували на придбання м’яса та м’ясопродуктів (21%), молока, сиру та яєць, овочів, включаючи картоплю (14%).

Сільські домогосподарства традиційно направляли на харчування більшу частину сукупних витрат, ніж міські (відповідно 62% проти 60%).

При збільшенні числа дітей у домогосподарстві частка сукупних витрат на харчування, як і раніше, мала тенденцію до зростання при одночасному зменшенні вартості та калорійності добового раціону. Домогосподарства з дітьми до 18 років направляли на харчування більшу частку всіх сукупних витрат, ніж домогосподарства без дітей (62% проти 61%), при цьому вартість (24 грн.) та калорійність (2767 ккал) спожитих за добу продуктів однією особою були значно менші – відповідно в 1,4 та 1,5 раза.

Домогосподарства із середньодушовими доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму витрачали на харчування 67% усіх сукупних витрат (у 2012р. – 68%). Вартість та калорійність добового раціону однієї особи цієї групи склали відповідно 22 гр. та 2704 ккал.

Продовжувала зберігатися диференціація в споживанні продуктів харчування між різними за рівнем добробуту верствами населення: домогосподарствами першого дециля, із середньодушовими доходами у місяць нижче прожиткового мінімуму та домогосподарствами десятого дециля. Останні спрямовували на харчування, порівняно з домогосподарствами найменш забезпеченого першого дециля і домогосподарствами, середньодушові доходи яких у місяць були нижче прожиткового мінімуму, в 1,3 раза меншу частку усіх сукупних витрат (50%), а вартість (41 грн.) спожитих однією особою за добу  продуктів та калорійність (4188 ккал) були відповідно  в 1,9 раза  та в 1,6 раза більші, ніж у кожній із них.

 

28.01.2015

Рівень життя домогосподарств області

 

 

З метою дослідження рівня життя різних соціальних груп населення  Рівненської області у 2013р. проведено вибіркове обстеження умов життя 298 домогосподарств.

Свої потреби домогосподарства задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел. За результатами обстеження cередньомісячні сукупні ресурси пересічного домогосподарства склали 4036 грн., міського – 3889 грн., сільського – 4177 грн і зросли порівняно з 2012р. у цілому по області на 5%, у міських поселеннях – на 6% та у сільській місцевості – на 4%. У середньому на одного члена домогосподарства ці показники становили відповідно 1674 грн., 1683 грн. та 1664 грн. в перерахунку на умовну особу. Споживча поведінка домогосподарств залишалася в цілому стабільною, рівень середньомісячних сукупних ресурсів домогосподарств перевищив рівень сукупних витрат на 24% (у 2012р. – на 18%).

У ринковій економіці доходи виступають визначальною характеристикою матеріального становища домогосподарств і можуть розглядатися як основний індикатор їх життєвого рівня. Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у 2013р. склали 4010 грн. Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 3866 грн., сільське – 4148 грн. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні загальні доходи становили 1664 грн. на місяць, у міських домогосподарствах – 1674 грн., у сільських – 1653 грн. Середньомісячні доходи однієї особи перевищили середньорічний розмір прожиткового мінімуму (1114 грн.) в 1,5 раза.

 Споживча поведінка домогосподарств залишалася в цілому стабільною, рівень середньомісячних сукупних ресурсів домогосподарств перевищив рівень сукупних витрат на 24% (у 2012р. – на 18%).

Частка грошових доходів у структурі сукупних ресурсів домогосподарств скоротилася на 0,8 в.п. і становила 87%. У міських домогосподарствах вона лишилася на рівні попереднього року і становила 94% , у сільських скоротилася на 1,6 в.п. і склала 82%.

Доходи від зайнятості становили, як і у 2012р., 52% сукупних ресурсів домогосподарств, при цьому частка оплати праці (50%) зросла на 2,2 в.п. Частка доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості (1,6%) скоротилася на 2,1 в.п. Серед усіх сукупних витрат 93% становили споживчі витрати домогосподарств (у 2012р. – 94%).

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2013р. склали 3254 грн. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць 3217 грн., сільське – 3289 грн. У середньому на одного члена домогосподарства еквівалентні сукупні витрати становили 1350 грн. на місяць, у міських домогосподарствах – 1393 грн., у сільських – 1310 грн.

Найбільш вагомою статтею сукупних витрат домогосподарств продовжували залишатися витрати на харчування (включаючи харчування поза домом). Порівняно з 2012р. частка цих витрат збільшилася на 1,6 в.п. і становила 62%.

На купівлю непродовольчих товарів та послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства направляли 29% усіх сукупних витрат, що на 1,9 в.п. менше, ніж у попередньому році (по Україні відповідно – 35% та на 0,5в.п.)

Витрати на алкогольні напої та тютюнові вироби становили відповідно 1,2% та 1,5% сукупних витрат домогосподарств (у 2012р. відповідно -1,5% та 1,6%).

На неспоживчі цілі домогосподарства витрачали 7% сукупних витрат, що на 0,7 в.п. більше, ніж у попередньому році.

У 2013р. грошові витрати становили 85% (у 2012р. – 86%) сукупних витрат домогосподарств. Грошові кошти домогосподарства переважно (88%) направляли на задоволення споживчих потреб.

У структурі грошових витрат частка, яку домогосподарства витрачали  на купівлю продовольчих товарів та оплату харчування поза домом, становила 56%, у міських – 61% , сільських – 49%.

На купівлю непродовольчих товарів та послуг (без витрат на харчування поза домом) домогосподарства щомісячно спрямовували 29% сукупних витрат (у 2012р. – 31%). Пересічне домогосподарство витрачало на утримання житла (включаючи поточний ремонт), воду, електроенергію, газ, інші види палива кожну чотирнадцяту гривню, на оновлення гардеробу – 8%, на інші напрями споживання (на освіту, відпочинок і культуру, транспорт, зв’язок, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, охорону здоров’я тощо) – від 0,5% до 3% сукупних витрат.

 

27.01.2015

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури за 2014р. обліковано 10509 кримінальних правопорушень, що на 19% більше, ніж за 2013р., з числа яких 10260 виявлено органами внутрішніх справ, 193 – органами прокуратури, 69 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 34 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 25,4% (на 0,9 в.п. більше, ніж за 2013р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за 2014р. становила 8166 осіб (на 8,2% більше, ніж за 2013р.).

Серед 2862 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 60,6% мали незняту або непогашену судимість, 14,1% вчинили злочин у групі, 16,2% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,8% – жінки, 6,8% – неповнолітні.

 

26.01.2015

Діяльність підприємств сфери послуг за січень–грудень 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових  послуг, за січень–грудень 2014р. склав 3020,3 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 2603,7 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне (8969,6 грн.) та Здолбунівському районі (5826,4 грн.).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 20,4% загального обсягу реалізованих послуг (617,1 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (51,2%) становили послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 20,0%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 7,6%.

 

21.01.2015

Про надання населенню області субсидій у січні–грудні 2014 року

 

 

На Рівненщині у січні–грудні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 35,3 тис. сім’ям, що становило 92,9% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилась на 10,1%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–грудні 2014р., становила 10783,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у грудні 2014р. склав 449 грн.

Крім того, 8201 сім’ї області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5598,7 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у грудні 2014р. становив 801 грн.

 

21.01.2015

Будівельна діяльність

 

 

За 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 1562,5 млн.грн. Порівняно з 2013р. обсяги будівництва зросли на 4,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 85,4% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,6% та 5,0% відповідно.

 

19.01.2015

Підсумки роботи транспорту

 

 

За 2014р. всіма видами транспорту перевезено 14,3 млнвантажів, що становить 96,1% рівня минулого року.

Залізничним транспортом відправлено 10,7 млн.т вантажів, що на 4,5% менше, ніж за 2013р.

Перевезення вантажів підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) зменшилось на 2,4%. За рік замовникам доставлено 3,6 млн.т вантажів.

Послугами пасажирського транспорту за 2014р. скористалося  132,5 млн. пасажирів, що на 2,0% більше, ніж за 2013р. Пасажирооборот склав 2,4 млрд.пас.км, що становить 96,8% рівня минулого року.

Частка перевезень автомобільним транспортом у загальному обсязі пасажирських перевезень склала 75,6%. Автобусами та маршрутними таксі скористалося 100,2 млн. пасажирів, з них 81,0 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Тролейбусами з початку року перевезено 21,6 млн. пасажирів, що на 5,6% більше, ніж за 2013р.

 

19.01.2015

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2014р. становила 1161,2 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 2356 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,2 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту (на 2440 осіб), водночас зафіксовано міграційне скорочення (на 84 особи).

Порівняно з січнем–листопадом 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 350 осіб, або з 2,6 до 2,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–листопаді 2014р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–листопадом 2013р.

За січень–листопад 2014р. кількість народжених в області була на 248 осіб меншою, ніж за відповідний період минулого року, водночас рівень народжуваності знизився з 15,2 до 14,9  немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,8‰ проти 12,8‰).

За січень–листопад 2014р. кількість померлих була на 102 особи більшою, ніж за відповідний період минулого року, водночас рівень смертності не змінився і становив 12,6 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,1‰ проти 9,9‰).

У січні–листопаді 2014р. у містах Дубно, Острог та у 12 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Кузнецовськ, Березнівському, Володимирецькому, Зарічненському та Костопільському районах – міграційне скорочення.

 

15.01.2015

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець грудня 2014р. становила 17,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2014р. становив 2,4% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,5% і 2,4%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець грудня 2014р. становила 839. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 20 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в грудні 2014р. було працевлаштовано 853 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в грудні 2014р. становив 1014 грн., що менше на 16,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3 рази середньої заробітної плати штатного працівника у листопаді 2014р. (3020 грн.).

 

12.01.2015

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за 2014 рік по області становив 127,0%, по Україні – 124,9%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 27,1%. При цьому суттєво (на 77,4%, 73,5% та 60,1%) зросли ціни на продукти переробки зернових, рис та фрукти. Крім того, на 41,0–28,2% стали дорожчими риба та продукти з риби, м’ясо птиці, яйця, шоколад, яловичина, безалкогольні напої, свинина. Також на 25,9–8,1% зросли ціни на макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, сало, цукор, кондитерські вироби з цукру, хліб, олію соняшникову, маргарин та інші рослинні жири, кисломолочну продукцію, масло, сири, молоко, сметану. Водночас  на 3,3% подешевшали овочі.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 26,1%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 30,0%, алкогольних напоїв – на 21,0%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 41,4%, що зумовлено в першу чергу збільшенням вартості гарячої води у 2,5 раза, водопостачання – майже у 2 рази, каналізації – на 77,2%, природного газу – на 62,8%, скрапленого газу – на 19,6%, опалення – на 53,2%, електроенергії – на 11,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 26,0% пов’язано з підвищенням вартості фармацевтичної продукції на 44,3%, амбулаторних послуг – на 16,4% та послуг лікарень – на 8,4%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 42,9%, що зумовлено збільшенням цін на автомобілі на 91,3%, палива та мастил – на 60,7%, вартості транспортних послуг – на 16,9%.

Послуги освіти подорожчали на 10,7%, у т.ч. зросла плата за навчання в закладах дошкільної та початкової освіти на 15,8%, вищої освіти – на  11,3%, середньої – на 4,4%.