31.12.2014

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж січня–листопада 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 562,9 млн.грн. Нараховано населенню за надані послуги 590,5 млн.грн., рівень оплати з початку року становить 95,3%. Найвищий він у Дубенському (109,3%), а найнижчий – у Гощанському (90,3%) районах.

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг збільшилася у листопаді 2014р. порівняно з жовтнем на 20,5% і на кінець листопада 2014р. становила 194,7 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 3,6 місяця.

 

30.12.2014

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–листопаді 2014р. становила 2978 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 20,65 грн.

Порівняно з січнем–листопадом 2013р. номінальна заробітна плата збільшилася на 6,2%, або на 173 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 5,3%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–листопаді 2014р. традиційно були: працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7101 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4583 грн.), фінансової та страхової діяльності (4174 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4147 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3678 грн.), транспорту (3480 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2212 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2448рн.), освіти (2582 грн.) на 25,7 – 13,3% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1481грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1834 грн.), сільського господарства (1928 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1622грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1821 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2032 грн.).

 

29.12.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–листопада 2014р. обліковано 9853 кримінальні правопорушення, що на 11,5% більше, ніж у січні–листопаді 2013р., з числа яких 9584 виявлено органами внутрішніх справ, 217 – органами прокуратури, 63 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 34 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 25% (на 1,6 в.п. більше, ніж у січні–листопаді 2013р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2014р. становила 7531 особу (на 1,1% більше, ніж у січні–листопаді 2013р.).

Серед 2626 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,3% мали незняту або непогашену судимість, 13,8% вчинили злочин у групі, 16,2% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,9% – жінки, 6,4% – неповнолітні.

 

22.12.2014

Про надання населенню області субсидій у січні–листопаді 2014 року

 

 

На Рівненщині у січні–листопаді 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 24,7 тис. сім’ям, що становило 87,1% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії зменшилась на 7,1%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–листопаді 2014р., становила 6016,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у листопаді 2014р. склав 380 грн.

Крім того, 7671 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5174,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у листопаді 2014р. становив 931 грн.

 

22.12.2014

Діяльність підприємств сфери послуг за січень–листопад 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень–листопад 2014р. склав 2725,7 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 2349,5 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне (8086,3 грн.) та Здолбунівському районі (5269,0 грн.).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 20,5% загального обсягу реалізованих послуг (560,1 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (51,0%) становили послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 20,2%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 7,7%.

 

19.12.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень–листопад 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 1383,5 млн.грн. Порівняно з січнем–листопадом 2013р. обсяги будівництва зросли на 6,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 86,7% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,6% та 4,7% відповідно.

 

19.12.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2014р. становила 1161,4 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 2485 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,6 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 2431 особу) та міграційного (на 54 особи) приросту.

Порівняно з січнем–жовтнем 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 193 особи, або з 2,8 до 2,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–жовтні 2014р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–жовтнем 2013р.

За січень–жовтень 2014р. кількість народжених в області була на 147 осіб меншою, ніж за відповідний період минулого року, водночас рівень народжуваності знизився з 15,2 до 15,1  немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,9‰ проти 13,1‰).

Рівень смертності у січні–жовтні 2014р. порівняно з січнем–жовтнем 2013р. збільшився з 12,5 до 12,6 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,1‰ проти 9,8‰).

У січні–жовтні 2014р. у містах Дубно, Острог та у 12 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Кузнецовськ, Березнівському, Володимирецькому, Зарічненському та Костопільському районах – міграційне скорочення.

 

16.12.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–листопад 2014р. всіма видами транспорту перевезено 13,2 млн.т вантажів, що становить 95,0% рівня відповідного періоду минулого року.

Залізничним транспортом відправлено 9,9 млн.т вантажів, що становить 93,6% рівня січня–листопада 2013р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 3355,0 тис.т вантажів, що на 0,7% менше, ніж за січень–листопад 2013р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–листопад 2014р. скористалося  120,8 млн. пасажирів, що на 1,7% більше, ніж за січень–листопад 2013р. Пасажирооборот склав 2,2 млрд.пас.км, що становить 96,6% рівня відповідного періоду минулого року.

На автомобільний транспорт припадало 75,8% загального обсягу пасажирських перевезень в області. Автобусами та маршрутними таксі скористалося 91,6 млн. пасажирів, з них 74,3 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Тролейбусами з початку року перевезено 19,3 млн. пасажирів, що на 2,4% більше, ніж за січень–листопад 2013р.

 

15.12.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець листопада 2014р. становила 15,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада 2014р. становив 2,3% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,2% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець листопада 2014р. становила 1045. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 15 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в листопаді 2014р. було працевлаштовано 1242 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в листопаді 2014р. становив 969 грн., що менше на 20,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,1 раза середньої заробітної плати штатного працівника у жовтні 2014р. (3041 грн.).

 

09.12.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–листопад 2014 року по області становив 123,2%, по Україні – 121,2%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 21,9%. При цьому суттєво (на 62,3% та 59,3%) зросли ціни на рис та фрукти. Крім того на 40,9–25,6% стали дорожчими продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, м’ясо птиці, цукор, свинина, яйця, яловичина. Також на 24,0–5,7% зросли ціни на шоколад, безалкогольні напої, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна, сало, кондитерські вироби з цукру, хліб, олію соняшникову, маргарин та інші рослинні жири, кисломолочну продукцію, масло, сири, молоко, сметану. Разом з цим (на 21,9%) відчутно подешевшали овочі.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 24,9%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 28,5%, алкогольних напоїв – на 20,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 40,7%, що зумовлено в першу чергу збільшенням вартості гарячої води у 2,5 раза, водопостачання майже у 2 рази, каналізації на 72,0%, природного газу на 62,8%, скрапленого газу на 19,6%, опалення на 53,2%, електроенергії на 11,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 20,8% пов’язано з підвищенням вартості фармацевтичної продукції на 35,7%, амбулаторних послуг на 11,4% та послуг лікарень на 8,3%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 40,5%, що зумовлено збільшенням вартості палива та мастил на 59,3%, автомобілів на 55,4%, вартості перевезень залізничним пасажирським транспортом на 23,5% та автодорожнім пасажирським транспортом на 14,2%.

Послуги освіти подорожчали на 10,7%, у т.ч. зросла плата за навчання в закладах дошкільної та початкової освіти на 15,8%, вищої освіти – на 11,3%, середньої – на 4,4%.

 

02.12.2014

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж січня–жовтня 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 502,1 млн.грн. Нараховано населенню за надані послуги 496,7 млн.грн., рівень оплати з початку року становить 101,1%. Найвищий він у Дубенському (113,8%), а найнижчий – у Гощанському (92,8%) районах.

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг збільшилася у жовтні 2014р. порівняно з вереснем на 11,6% і на кінець жовтня 2014р. становила 161,6 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 3,3 місяця.