28.11.2014

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–жовтні 2014р. становила 2971 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 20,54 грн.

Порівняно з січнем–жовтнем 2013р. номінальна заробітна плата збільшилася на 5,9%, або на 165 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 4,3%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–жовтні 2014р. традиційно були: працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7152 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4567 грн.), фінансової та страхової діяльності (4144 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (4110 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3639 грн.), транспорту (3495 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2212 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2442 грн.), освіти (2582 грн.) на 25,5–13,1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1474 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1823 грн.), сільського господарства (1914 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1612 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1809 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (2023 грн.).

 

27.11.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–жовтня 2014р. обліковано 9134 кримінальні правопорушення, що на 13,3% більше, ніж у січні–жовтні 2013р., з числа яких 8881 виявлено органами внутрішніх справ, 211 – органами прокуратури, 56 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 32 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 24,4% (на 1,2 в.п. більше, ніж у січні–жовтні 2013р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–жовтень 2014р. становила 6969 осіб (на 6,1% більше, ніж у січні–жовтні 2013р.).

Серед 2377 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 60,7% мали незняту або непогашену судимість, 13,2% вчинили злочин у групі, 16,3% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 12,1% – жінки, 6,7% – неповнолітні.

 

26.11.2014

Капітальні інвестиції

 

 

У січні–вересні 2014р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1559,1 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 31,9% менше, ніж за аналогічний період 2013р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 50,6% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (44,2% усіх інвестицій області) спрямовано у розвиток підприємств будівництва. Частка інвестицій, освоєних промисловими підприємствами, становила 33,2% загального обсягу інвестицій області, у тому числі підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів освоєно 1,9% інвестицій області, переробної промисловості – 24,7%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 6,3%, водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 0,3%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 581,7 млн.грн. (37,3% загального обсягу інвестицій області), що на 31,4% менше, ніж за січень-вересень 2013р.

 

21.11.2014

Діяльність підприємств сфери послуг за січень–жовтень 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень–жовтень 2014р. склав 2437,9 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 2101,7 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне (7240,9 грн.) та Здолбунівському районі (4607,1 грн.).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 20,8% загального обсягу реалізованих послуг (506,6 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (50,5%) становили послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 20,5%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 7,8%.

 

21.11.2014

Про надання населенню області субсидій у січні–жовтні 2014 року

 

 

На Рівненщині у січні–жовтні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 11,8 тис. сім’ям, що становило 87,2% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії зменшилась на 24,4%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–жовтні 2014р., становила 1130,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у жовтні 2014р. склав 177 грн.

Крім того, 7370 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 4894,0 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у жовтні 2014р. становив 753 грн.

 

19.11.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень–жовтень 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 1222,1 млн.грн. Порівняно з січнем–жовтнем 2013р. обсяги будівництва зросли на 39,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 87,3% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,0% та 4,7% відповідно.

 

19.11.2014

Будівництво на Рівненщині

 

 

За січень–вересень 2014р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 189,8 тис.м2 загальної площі житла, що на 12,4% менше, ніж у січні–вересні 2013р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 110,7 тис.м2 загальної площі житла (58,3% загального обсягу), у сільській місцевості – 79,1 тис.м2 (41,7%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 1659 квартир. Середній розмір квартири становить 114,4 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 137,7 м2 , у міських поселеннях – 102,1 м2 загальної площі.

За січень–вересень 2014р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких  автомобільні дороги з твердим покриттям внутрігосподарського призначення протяжністю 10,26 км, лінії електричні розподільні середньої напруги – 3,20 км, торгові центри, магазини торговою площею 9,4 тис.м2 та інші.

 

19.11.2014

Прямі інвестиції

 

 

У січні–вересні 2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 6,8 млн.дол. США.

Зменшення капіталу за цей період становить  48,7 млн.грн. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 46,1 млн.дол.)

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.10.2014 склав 271,6 млн.дол., що становить 234,8 дол. на одну особу.

Інвестування здійснювали представники 37 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Італії, Кіпру та Нідерландів.

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 167,3 млн.дол. іноземних інвестицій (акціонерний капітал). Значні обсяги інвестицій внесено нерезидентами у підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 39,3 млн.дол., будівельні підприємства – 34,1 млн.дол., сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 12,3 млн.дол. та підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 11,5 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 222 підприємства області.

 

19.11.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2014р. становила 1161,1 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 2292 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,6 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 2020 осіб) та міграційного (на 272 особи) приросту.

Порівняно з січнем–вереснем 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 122 особи, або з 2,4 до 2,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–вересні 2014р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–вереснем 2013р.

За січень–вересень 2014р. кількість народжених в області була на 14 осіб більшою, ніж за відповідний період минулого року, водночас рівень народжуваності не змінився і становив 14,9  немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,7‰ проти 13,0‰).

Рівень смертності у січні–вересні 2014р. порівняно з січнем–вереснем 2013р. збільшився з 12,5 до 12,6 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,1‰ проти 9,9‰).

У січні–вересні 2014р. у місті Кузнецовськ та у 14 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, в містах Рівне, Дубно, Острог, Березнівському та Костопільському районах – міграційне скорочення.

 

17.11.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–жовтень 2014р. всіма видами транспорту перевезено 11,9 млн.т вантажів, що становить 95,3% рівня відповідного періоду минулого року.

Залізничним транспортом відправлено 8,9 млн.т вантажів, що становить 93,9% рівня січня–жовтня 2013р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 3,0 млн.т вантажів, що на 0,1% менше, ніж за січень–жовтень 2013р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–жовтень 2014р. скористалося  109,6 млн. пасажирів, що на 1,1% більше, ніж за січень–жовтень 2013р. Пасажирооборот склав 2,0 млрд.пас.км, що становить 96,4% рівня відповідного періоду минулого року.

На автомобільний транспорт припадало 76,1% загального обсягу пасажирських перевезень в області. Автобусами та маршрутними таксі скористалося 83,4 млн. пасажирів, з них 67,9 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Тролейбусами з початку року перевезено 17,1 млн. пасажирів, що становить 96,4% рівня відповідного періоду минулого року.

 

14.11.2014

До Всесвітнього дня науки

 

 

У січні–вересні 2014 року виконанням наукових та науково-технічних робіт займалося 12 організацій академічного, галузевого, вузівського та заводського секторів науки. З них третина здійснювала діяльність у галузі природничих наук, по 16,7% технічних та гуманітарних, решта – у сфері, суспільних та інших наук. Більшість наукових організацій (67%) зосереджена у м.Рівне.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій області за січень–вересень 2014 року склав 7,7 млн.грн. Зазначений обсяг виконували науковці Рівненського і Сарненського районів, обласного центру та м.Острог.

Майже 68% витрат, пов’язаних з виконанням наукових та науково-технічних робіт фінансувалося за рахунок Держбюджету, решта – за рахунок власних коштів підприємств, коштів вітчизняних та іноземних замовників. Найбільше бюджетних коштів надійшло організаціям природничої галузі наук (80%).

Наукові організації області виконують наукові роботи, які мають інноваційну спрямованість.

 

14.11.2014

До дня працівника сільського господарства: статистика інформує

 

 

Аграрний сектор є важливою складовою економіки Рівненщини, від функціонального стану якого в прямій залежності знаходиться продовольча безпека, розвиток внутрішніх і зовнішніх ринків, а отже і рівень життя населення.

Сільськогосподарськими товаровиробниками Рівненщини за 10 місяців поточного року вироблено продукції сільського господарства на суму 6,1 млрд.грн., що на 3,8% більше, ніж за відповідний період минулого року, у т.ч. продукції рослинництва – 4,0 млрд.грн. (на 5,2% більше), продукції тваринництва – 2,1 млрд.грн. (на 1,1% більше).

Станом на 1 листопада 2014р. в області зібрано 901,2 тис.т зерна , що на 1,2% менше, ніж на відповідну дату 2013р., 68,1 тис.т ріпаку (на 1% більше), 127,9 тис.т сої (у 2,2 раза більше), 1304,0 тис.т картоплі (на 0,5% більше), 235,1 тис.т овочів відкритого ґрунту (на 1,7% менше), 325,9 тис.т цукрових буряків (на 17,6% менше).

Під урожай майбутнього року аграрними підприємствами посіяно 73,2 тис.га озимих культур.

Господарствами області за січень–жовтень поточного року вироблено 67,1 тис.т м’яса, що на 1,4% більше, ніж на відповідну дату 2013р., 400,6 тис.т молока (на 1,6% більше), 456,0 млн.шт. яєць (на 2% більше).

На початок листопада 2014р. налічувалось 199,0 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 113,7 тис. голів, свиней – 380,5 тис. голів, овець та кіз – 21,7 тис. голів, птиці – 7303,4 тис. голів.

 

14.11.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець жовтня 2014р. становила 15,2 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець жовтня 2014р. становив 2,2% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник майже однаковий (2,1% та 2,2% відповідно).

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2014р. становила 1447. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 11 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості у жовтні 2014р. було працевлаштовано 2068 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у жовтні 2014р. становив 1013 грн., що менше на 16,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3 рази середньої заробітної плати штатного працівника у вересні 2014р. (3051 грн.).

 

11.11.2014

До дня працівників радіо, телебачення та зв’язку

 

 

За 9 місяців 2014 року споживачам реалізовано послуг пошти та зв’язку на 526,0 млн.грн., у тому числі населенню – на 382,5 млн.грн., що відповідно на 16,2% та на 19,6% більше, ніж за 9 місяців 2013 року.

Порівняно з відповідним періодом минулого року зросли доходи від надання послуг мобільного зв’язку на 25,7%, доступу до мережі Інтернет – на 17,7%, міського та сільського телефонного зв’язків відповідно на 8,5% та 3,8%. Разом з тим доходи від надання послуг проводового мовлення зменшилися на 5,7%, телеграфного зв’язку – на 7,2%, міжміського (включаючи міжнародний) телефонного зв’язку – на 24,2%.

З початку року збільшено доставку телеграм  на 55,6%, відправлення міжнародної прискореної пошти – на 50,0%, посилок – на 31,9%.

Телефонна мережа області налічує 176,2 тис. основних телефонів (з них 83,7% – у населення), рівень телефонізації на 100 сімей становить 39 телефонних апаратів. Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 1 жовтня 2014 року становила 1,3 млн., що на 3,8% більше, ніж на 1 жовтня 2013 року. Число абонентів мережі Інтернет зросло, порівняно з відповідним періодом минулого року на 7,7% і становить 53,2 тис.

У переддень свята, щиросердно бажаємо усім працівникам радіо, телебачення та зв’язку міцного здоров’я, щастя, благополуччя, добробуту, нових трудових здобутків та звершень.

 

10.11.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–жовтень 2014 року по області становив 121,2%, по Україні – 119,0%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 21,1%. При цьому суттєво (на 68,7% та 60,7%) зросли ціни на фрукти та рис. Крім того на 35,9–24,1% стали дорожчими риба та продукти з риби, м’ясо птиці, цукор, продукти переробки зернових, свинина, яловичина, яйця. Також на 22,1–3,8% зросли ціни на макаронні вироби, шоколад, безалкогольні напої, сало, кондитерські вироби з борошна, кондитерські вироби з цукру, хліб, маргарин та інші рослинні жири, олію соняшникову, кисломолочну продукцію, масло, сири, сметану. Разом з цим відчутно (на 27,0%) подешевшали овочі.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 24,0%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 28,3%, алкогольних напоїв – на 18,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 34,6%, що зумовлено в першу чергу збільшенням вартості гарячої води у 2,4 раза, водопостачання майже у 2 раза, каналізації на 72,0%, природного газу на 62,8%, скрапленого газу на 19,6%, опалення на 18,5%, електроенергії на 11,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 20,0% пов’язано з підвищенням вартості фармацевтичної продукції на 35,0%, послуг лікарень на 8,3% та амбулаторних послуг на 7,9%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 38,7%, що зумовлено збільшенням вартості палива та мастил на 56,2%, автомобілів на 48,1%, вартості перевезень залізничним пасажирським транспортом на 23,4% та автодорожнім пасажирським транспортом на 14,2%.

Послуги освіти подорожчали на 10,7% , у т.ч. зросла плата за навчання в закладах дошкільної та початкової освіти на 15,8%, вищої освіти – на 11,3%, середньої – на 4,4%.