30.09.2014

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–cерпні 2014р. становила 2953 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 20,79 грн.

Порівняно з січнем–серпнем 2013р. номінальна заробітна плата збільшилася на 5,5%, або на 153 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 2,5 %.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати у січні–серпні 2014р. посідала 11 місце та на 446 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3399 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській (2455 грн.), Волинській (2627 грн.), Житомирській (2700 грн.), Хмельницькій (2805 грн.), Львівській (2886 грн.).

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні–серпні 2014р. традиційно були: працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7221 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4505 грн.), фінансової та страхової діяльності (4121 грн.), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (3970 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3539 грн.), транспорту (3462 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2214 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2408 грн.), освіти (2565 грн.) на 25,0–13,1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1460 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1807 грн.), сільського господарства (1888 грн.); серед промислових видів діяльності – виробництва гумових і пластмасових виробів (1581 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1761 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1986 грн.).

 

29.09.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–серпня 2014р. обліковано 7432 кримінальні правопорушення, що на 10,5% більше, ніж у січні–серпні 2013р., з числа яких 7245 виявлено органами внутрішніх справ, 123 – органами прокуратури, 47 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 29 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 24,2% (на 1,9 в.п. більше, ніж у січні–серпні 2013р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–серпень 2014р. становила 5680 осіб (на 34,8% менше, ніж у січні–серпні 2013р.).

Серед 1797 виявлених осіб, які вчинили злочини, 31,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,2% мали незняту або непогашену судимість, 12,3% вчинили злочин у групі, 17% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 12,5% – жінки, 6,8% – неповнолітні.

 

25.09.2014

До Всеукраїнського дня бібліотек

 

 

На початок 2014 року в Рівненській області нараховувалось 603 бібліотеки, бібліотечний фонд яких становив 12,7 мільйона примірників. Прикметно, що на одного жителя області припадає 11 примірників, у цілому ж по Україні забезпеченість складає 7 примірників.

Найбільший книжковий фонд мають читачі обласного центру,  Демидівського та Млинівського районів, де на одного жителя припадає 15 примірників, а також Зарічненського та Корецького районів – по 14 примірників, найменший – у містах Дубно та Кузнецовськ – 4 та 2 примірники відповідно.

У сільській місцевості знаходиться 498 бібліотек (83 відсотки), їх фонд складає 6,8 мільйона примірників.

Майже 62 відсотка бібліотечного фонду – на українській мові, 37 відсотків – на російській мові і лише незначна частина – на польській та інших мовах.

Послугами бібліотек у 2013 році скористалися майже 457,5 тисяч читачів (з них 182,7 тисяч – читачі у віці до 18 років). Протягом минулого року кожному читачу в середньому було видано 24 примірника книжок та журналів.

Станом на 1 січня 2014 року у бібліотеках працювало 1242 працівники, з яких 561 – мають повну вищу спеціальну освіту.

 

22.09.2014

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–серпні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 8505 сім’ям, що становило 95,1% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилась на 20,6%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2014р., становила 617,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в серпні 2014р. склав 57 грн.

Крім того, 6228 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 4230,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю в серпні 2014р. становив 489 грн.

 

22.09.2014

Діяльність підприємств сфери послуг за січень–серпень 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень–серпень 2014р. склав 1877,8 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 1619,2 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне (5649,6 грн.) та Здолбунівському районі (3435,5 грн.).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 21,3% загального обсягу реалізованих послуг (400,5 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послугнайбільшу частку (48,2%) становили послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 18,8%; послуги у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 7,4%.

 

19.09.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень–серпень 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 827,7 млн.грн. Порівняно з січнем–серпнем 2013р. обсяги будівництва зросли на 29,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 87,2% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7,9% та 4,9% відповідно.

 

16.09.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–серпень 2014 р. всіма видами транспорту перевезено 9,1 млн.т вантажів, що становить 94,4% рівня відповідного періоду минулого року.

Залізничним транспортом відправлено 6,8 млн.т вантажів, що становить 92,8% рівня січня–серпня 2013 р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 2,3 млн.т вантажів, що на 0,7% менше, ніж за січень–серпень 2013 р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–серпень 2014 р. скористалося 86,9 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1,6 млрд.пас.км, що відповідно становить 99,6% та 95,1% рівня січня–серпня 2013 р. 

Найбільша частка (77,0%) загального обсягу пасажирських перевезень припадає на автомобільний транспорт, яким скористалося 66,9 млн. пасажирів, з них 54,8 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Тролейбусами з початку року перевезено 12,7 млн. пасажирів, що становить 89,3% рівня відповідного періоду минулого року.

 

16.09.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2014р. становила 1160,7 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 1790 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,7 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1348 осіб) та міграційного (на 442 особи) приросту.

Порівняно з січнем–липнем 2013р. обсяг природного приросту збільшився на 106 осіб, або з 1,8 до 2,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–липні 2014р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–липнем 2013р.

За січень–липень 2014р. кількість народжених в області була на 154 особи більшою, ніж за січень–липень 2013р., рівень народжуваності зріс з 14,5 до 14,7    немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,4‰ проти 12,8‰).

У січні–липні 2014р. рівень смертності становив 12,7 померлих на 1000 наявного населення, що на рівні минулого року. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,3‰ проти 9,8‰).

У січні–липні 2014р. у містах Дубно, Кузнецовськ та 16 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, в містах Рівне, Острог – міграційне скорочення.           

 

15.09.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець серпня 2014р. становила 16,9 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець серпня 2014р. становив 2,4% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,5% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець серпня 2014р. становила 2205. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 8 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в cерпні 2014р. було працевлаштовано 1117 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в серпні 2014р. становив 983 грн., що менше на 19,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,3 раза середньої заробітної плати штатного працівника у липні 2014р. (3255 грн.).

 

12.09.2014

Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур

 

 

Станом на 1 вересня 2014 року господарствами області обмолочено 97% посівних площ зернових та зернобобових культур (без кукурудзи). З цієї площі намолочено 748,9 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 19,6% більше минулорічного показника. У середньому з 1 га зібраних площ одержано по 39,3 ц зерна (на 8,1 ц більше, ніж торік).

Сільськогосподарськими підприємствами зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 74,6 тис.га (на 12,2% менше, ніж на відповідну дату 2013 року). Із зібраної площі одержано 344,5 тис.т зерна (на 27,8% більше). З кожного гектара одержано по 46,2 ц зерна, що на 14,5 ц більше відповідної дати попереднього року. У загальному виробництві зернових пшениця складає 260,7 тис.т, або 75,7%, ячмінь – 64,5 тис.т (18,7%).

Крім того, всіма категоріями господарств зібрано 68,1 тис.т ріпаку, 468,3 тис.т картоплі, 90,2 тис.т овочів, 71,1 тис.т плодів та ягід.

Станом на 1 вересня поточного року господарствами області проведено підготовку ґрунту під посіви озимих культур на площі 21,2 тис.га. Озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) під урожай 2015р. посіяно на площі 13,6 тис.га.

 

09.09.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–серпень 2014 року по області становив 115,0%, по Україні – 112,9%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 14,7%. При цьому суттєво (на 56,2%) зросли в ціні фрукти. Крім того на 44,3–17,7% стали дорожчими рис, цукор, м’ясо птиці, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, свинина, макаронні вироби. Також на 16,1–1,4% зросли в ціні кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої, яловичина, маргарин та інші рослинні жири, хліб, кондитерські вироби з цукру, олія соняшникова, кисломолочна продукція, масло, сири, сметана. На 24,2–3,3% стали дешевшими в ціні овочі, молоко, яйця, сало.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 12,2%, обумовлено подорожчанням алкогольних напоїв та тютюнових виробів на 12,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 31,2%, що зумовлено в першу чергу збільшенням вартості гарячої води у 2,3 раза, водопостачання на 97,2%, каналізації на 72,0%, природного газу на 62,8%, подорожчанням товарів і послуг на утримання та ремонт житла на 15,1%, скрапленого газу на 13,9%, електроенергії на 11,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 16,9% пов’язано з підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 27,3%, послуг лікарень на 8,9%, амбулаторних послуг на 7,7%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 34,9%, що зумовлено збільшенням вартості палива та мастил на 51,5%, автомобілів на 46,2%, вартості перевезень залізничним пасажирським транспортом на 20,9% та автодорожнім пасажирським транспортом на 13,8%.      

Разом з цим на 14,3–1,9% стали дорожчими предмети домашнього вжитку, товари та послуги відпочинку і культури, зв'язок.

 

02.09.2014

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж січня–липня 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 392,5 млн.грн. Нараховано населенню за надані послуги 369,5 млн.грн., рівень оплати з початку року становить 106,2%. Найвищий він у Дубенському (121,6%), а найнижчий – у Зарічненському (91,4%) районах.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилася у липні 2014р. порівняно з червнем на 1,2% і на кінець липня 2014р. становила 143,9 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,7 місяця.