29.08.2014

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Заробітна плата є основним джерелом доходу переважної більшості працівників області.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні–липні 2014р. становила 2942 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 20,69 грн.

Порівняно з січнем–липнем 2013р. номінальна заробітна плата збільшилася на 5,5%, або на 153 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 1,3%.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати у січні–липні 2014р. посідала 11 місце та на 453 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3395 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській (2447 грн.), Волинській (2606 грн.), Житомирській (2693 грн.), Хмельницькій (2793 грн.), Львівській (2872 грн.).

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січнілипні 2014 року традиційно були: працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7250 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4541 грн.), фінансової та страхової діяльності (4089 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3504 грн.), транспорту (3450 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2186 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2413 грн.), освіти (2577 грн.) на 25,7–12,4% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1436 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1798 грн.), сільського господарства (1871 грн.); серед промислових видів діяльності – виробництва гумових і пластмасових виробів (1568 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1755 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1970 грн.).

 

27.08.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–липня 2014р. обліковано 6501 кримінальне правопорушення, що на 8,1% більше, ніж у січні-липні 2013р., з числа яких 6332 виявлено органами внутрішніх справ, 108 – органами прокуратури, 41 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 25 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 23,4% (на 13,7% більше, ніж у січні-липні 2013р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2014р. становила 4958 осіб (на 39,3% менше, ніж у січні-липні 2013р.).

Серед 1510 виявлених осіб, які вчинили злочини, 32,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,7% мали незняту або непогашену судимість, 11,6% вчинили злочин у групі, 16,7% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,7% – жінки, 6,4% – неповнолітні.

 

27.08.2014

Капітальні інвестиції в економіку області

 

 

У січні–червні 2014р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 979,4 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 33,4% менше, ніж за аналогічний період 2013р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 50,6% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (48,9% усіх інвестицій області) спрямовано у розвиток підприємств будівництва. Частка інвестицій, освоєних промисловими підприємствами, становила 29,8% загального обсягу інвестицій області, у тому числі підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів освоєно 1,4% інвестицій області, переробної промисловості – 20,8%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 7,4%, водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 0,2%.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 398,8 млн.грн. (40,7% загального обсягу інвестицій області), що на 43,9% менше, ніж за січень-червень 2013р.

 

22.08.2014

Діяльність підприємств сфери послуг за січень–липень 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень–липень 2014р. склав 1599,8 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 1380,0 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне (4827,5 грн.) та Здолбунівському районі (2945,8 грн.).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 21,7% загального обсягу реалізованих послуг (347,9 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (51,0%) складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 21,1%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 8,1%.

 

21.08.2014

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–липні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 7984 сім’ям, що становило 95,2% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилась на 18,0%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–липні 2014р. становила 588,0 тис.грн., а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у липні 2014р. склав 19 грн.

Крім того, 5588 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3917,0 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у липні 2014р. становив 584 грн.

 

20.08.2014

Іноземне інвестування в економіку області

 

 

У січні–червні 2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 5,9 млн.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.07.2014 склав 284,9 млн.дол., що становить 246,3 дол. на одну особу. Інвестування здійснювали представники 37 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Італії, Кіпру та Нідерландів.

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 174,7 млн.дол. іноземних інвестицій (акціонерний капітал). Значні обсяги інвестицій внесено нерезидентами у підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 40,8 млн.дол., будівельні підприємства – 37,0 млн.дол., сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 12,8 млн.дол. та підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,2 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 226 підприємств області.

 

20.08.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень–липень 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 622,1 млн.грн. Порівняно з січнем–липнем 2013р. обсяги будівництва зросли на 35,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 86,5% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7,8% та 5,7% відповідно.

 

20.08.2014

Будівництво на Рівненщині

 

 

За січень–червень 2014р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 118,0 тис.м2 загальної площі житла, що на 34,5% менше, ніж у січні–червні 2013р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 65,7 тис.м2 загальної площі житла (55,7% загального обсягу), у сільській місцевості – 52,3 тис.м2 (44,3%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 972 квартири. Середній розмір квартири становить 121,4 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 136,9 м2 , у міських поселеннях – 111,4 м2 загальної площі.

За січень–червень 2014р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких автомобільні дороги з твердим покриттям внутрігосподарського призначення протяжністю 10,26 км, лінії електричні розподільні середньої напруги – 1,20 км, торгові центри, магазини торговою площею 8,0 тис.м2 та інші.

 

18.08.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 липня 2014р. становила 1159,8 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 944 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,6 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 763 особи) та міграційного (на 181 особу) приросту.

Порівняно з січнем–червнем 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 92 особи, або з 1,2 до 1,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–червні 2014р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–червнем 2013р.

За січень–червень 2014р. кількість народжених в області була на 215 осіб більшою, ніж за січень–червень 2013р., рівень народжуваності зріс з 14,0 до 14,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (15,9‰ проти 12,6‰).

Порівняно з січнем–червнем 2013р. рівень смертності у січні–червні 2014р. збільшився з 12,8 до 13,0 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,7‰ проти 10,0‰).

У січні–червні 2014р. у містах Дубно, Кузнецовськ та 16 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, в містах Рівне, Острог – міграційне скорочення.

 

15.08.2014

Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур

 

 

Станом на 1 серпня 2014 року господарствами області обмолочено 59% посівних площ зернових та зернобобових культур (без кукурудзи). З цієї площі намолочено 451,2 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 23% більше минулорічного показника. У середньому з 1 га зібраних площ одержано по 39 ц зерна (на 6 ц більше, ніж торік).

Сільськогосподарськими підприємствами зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 35 тис.га (на рівні минулого року). Із зібраної площі одержано 154,8 тис.т зерна (на 27% більше, ніж на цю дату торік). З кожного гектара одержано по 45 ц зерна, що на 9 ц більше відповідної дати попереднього року. У загальному виробництві зернових пшениця складає 107,2 тис.т, або 69%, ячмінь – 39,3 тис.т (25%).

Крім того, всіма категоріями господарств зібрано 64,4 тис.т ріпаку, 56,1 тис.т картоплі, 60,3 тис.т овочів, 39,8 тис.т плодів та ягід.

 

15.08.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–липень 2014р. всіма видами транспорту перевезено 7,7 млн.т вантажів, що становить 96,7% рівня відповідного періоду минулого року.

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень–липень 2014р. становило 5,8 млн.т, що становить 94,9% рівня січня–липня 2013р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 1,9 млн.т вантажів, що на 2,8% більше, ніж за січень–липень 2013р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–липень 2014р. скористалося 75,8 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1,4 млрд.пас.км, що відповідно становить 98,4% та 94,2% рівня січня–липня 2013р. 

Найбільша частка (77,2%) загального обсягу пасажирських перевезень припадає на автомобільний транспорт, яким скористалося 58,5 млн. пасажирів, з них 48,0 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Тролейбусами з початку року перевезено 11,0 млн. пасажирів, що становить 83,8% рівня відповідного періоду минулого року.

 

14.08.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець липня 2014р. становила 17,0 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець липня 2014р. становив 2,4% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,5% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець липня 2014р. становила 1239. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 14 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в липні 2014р. було працевлаштовано 1257 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в липні 2014р. становив 999 грн., що менше на 18,0% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,2 раза середньомісячної заробітної плати штатного працівника у червні 2014р. (3181 грн.).

 

08.08.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–липень 2014 року по області становив 114,1%, по Україні – 112,0%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 14,1%. При цьому суттєво (на 62,4%)  зросли в ціні фрукти. Крім того на 42,5–15,1% стали дорожчими рис, цукор, м’ясо птиці, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, свинина, макаронні вироби. Також на 13,6–0,8% зросли в ціні безалкогольні напої, кондитерські вироби з борошна, яловичина, хліб, кисломолочна продукція, кондитерські вироби з цукру, масло, маргарин та інші рослинні жири, сири, сметана. На 17,7–1,8% стали дешевшими в ціні яйця, молоко, сало, овочі.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 8,0%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 9,7% та алкогольних напоїв на 6,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 30,9%, що зумовлено в першу чергу збільшенням вартості гарячої води в 2,3 рази, водопостачання на 97,2%, природного газу на 62,8%, подорожчанням товарів і послуг на утримання та ремонт житла на 14,3%, скрапленого газу на 13,9%, електроенергії на 11,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 16,2% пов’язано з підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 26,4%, послуг лікарень  на 8,9%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 30,1%, що зумовлено збільшенням вартості палива та мастил на 45,3%, автомобілів на 32,5%, вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом та залізничним пасажирським транспортом на 13,7% та на 12,5%.

Разом з цим на 12,8–1,8% стали дорожчими предмети домашнього вжитку, товари та послуги відпочинку і культури, зв'язок.