31.07.2014

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Заробітна плата є основним джерелом доходу переважної більшості працівників області.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Рівненської області у січні–червні 2014р. становила 2889 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 20,76 грн.

Порівняно з відповідним періодом 2013р. номінальна заробітна плата збільшилася на 4,9%, або на 135 грн., тоді як реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) зменшилася на 0,4 %.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати у січні–червні 2014р. посідала 11 місце та на 479 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3368 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській (2397 грн.), Волинській (2559 грн.), Житомирській (2646 грн.), Хмельницькій (2751 грн.), Львівській (2825 грн.).

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні-червні 2014 року традиційно були: працівники постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7233 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4554 грн.), промисловості (4210 грн.), фінансової та страхової діяльності     (4029 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3448 грн.), добувної промисловості (3714 грн.), транспорту (3417 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2152 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2341 грн.), освіти (2520 грн.) на 25,5–12,8% менша, ніж у середньому по області.

Нижча за середньообласний показник заробітної плати оплата праці працівників будівництва – 2756 грн.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1398 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1781 грн.), сільського господарства (1813 грн.); серед промислових видів діяльності –виробництва гумових і пластикових виробів (1544 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1726 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1938 грн.)

 

31.07.2014

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж січня–червня 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 359,5 млн.грн. Нараховано населенню за надані послуги 338,3 млн.грн., рівень оплати з початку року становить 106,3%. Найвищий він у Дубенському (122,5%), а найнижчий – у Зарічненському (91,2%) районах.

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг зменшилася у червні 2014р. порівняно з травнем на 2,8% і на кінець червня 2014р. становила 145,7 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,6 місяця.

 

28.07.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–червня 2014р. обліковано 5403 кримінальні правопорушення, з числа яких 5262 виявлено органами внутрішніх справ, 88 – органами прокуратури, 35 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 22 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 23,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2014р. становила 4187 осіб.

Серед 1245 виявлених осіб, які вчинили злочини, 32,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,4% мали незняту або непогашену судимість, 12% вчинили злочин у групі, 16,9% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,4% – жінки, 6,2% – неповнолітні.

 

22.07.2014

Діяльність підприємств сфери послуг

за січень–червень 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень–червень 2014р. склав 1328,7 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 1146,3 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне (4022,9 грн.) та Здолбунівському районі (2959,1 грн.).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 22,2% загального обсягу реалізованих послуг (294,7 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (50,9%) складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 21,7%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 8,3%.

 

18.07.2014

Посів сільськогосподарських культур під урожай 2014 року

 

 

За результатами заключного підсумку сівби під урожай 2014р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 540,9 тис.га, з них  в аграрних підприємствах – 248,6 тис.га (46,0% загальних площ), у господарствах населення – на 292,3 тис.га (54,0%).

У 2014р. порівняно з 2013р. в господарствах області зафіксовано розширення посівних площ під олійними культурами – на 26,4% (під посів відведено 78,5 тис.га) за рахунок збільшення посівів сої на 54,6% (54,4 тис.га). Площі під посівами цукрових буряків у 2014р. збільшилися порівняно з 2013р. на  6,3% і складають майже 13,0 тис.га. Водночас площа під зерновими культурами скоротилась на 5,5% (ними зайнято 258,2 тис.га).

Частка озимих культур у зерновому клині господарств області склала 46,9% (121,0 тис.га), з яких під пшеницею зайнято 95,2 тис.га (78,7% площ); ярих культур – 53,1% (137,2 тис.га). Серед ярих зернових культур найбільш поширеними є посіви кукурудзи на зерно (44,2% площ посівів, або 60,7 тис.га) та ячменю (29,4%, або 40,4 тис.га).

У сільськогосподарських підприємствах переважну частку посівів займають зернові (55,1%) та технічні культури (37,0%), тоді як у господарствах населення під зерновими знаходяться 41,5% посівів, під картоплею та овоче-баштанними – 27,6%, під кормовими – 29,9%.

 

18.07.2014

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–червні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 7033 сім’ям, що становило 98,1% загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилась на 7,8%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2014р. становила 570,2 тис.грн., а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у червні 2014р. склав 45 грн.

Крім того, 4158 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3082,5 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у червні 2014р. становив 724 грн.

 

18.07.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень–червень 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 460,9 млн.грн. Порівняно з січнем–червнем 2013р. обсяги будівництва зросли на 40,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 85,9% від загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,4% та 5,7% відповідно.

 

17.07.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 червня 2014р. становила 1159,4 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 547 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,1 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 425 осіб) та міграційного (на 61 особу) приросту.

Порівняно з січнем–травнем 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 33 особи, або з 0,9 до 0,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–травні 2014р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–травнем 2013р.

За січень–травень 2014р. кількість народжених в області була на 115 осіб більшою, ніж за січень–травень 2013р., рівень народжуваності зріс з 14,0 до 14,2 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (15,9‰ проти 12,4‰).

Порівняно з січнем–травнем 2013р. рівень смертності у січні–травні 2014р. збільшився з 13,1 до 13,4 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 16,2‰ проти 10,2‰).

У січні–травні 2014р. у містах Дубно, Кузнецовськ та 14 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, в містах Рівне, Острог, Демидівському, Дубенському районах – міграційне скорочення.

 

16.07.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–червень 2014р. всіма видами транспорту перевезено 6,5 млн.т вантажів, що залишилося на рівні відповідного періоду минулого року.

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень–червень 2014р. становило 4,9 млн.т що становить 97,7% рівня січня-червня 2013р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 1,6 млн.т вантажів, що на 8,1% більше, ніж за січень–червень 2013р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–червень 2014р. скористалося 64,6 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1,1 млрд.пас.км, що відповідно становить 97,3% та 93,3% рівня січня–червня 2013р.

Найбільша частка (77,6%) загального обсягу пасажирських перевезень припадає на автомобільний транспорт, яким скористалося 50,1 млн. пасажирів, з них 41,3 млн. перевезено фізичними особами-підприємцями.

Тролейбусами з початку року перевезено 9,2 млн. пасажирів, що становить 78,7% рівня відповідного періоду минулого року.

 

15.07.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець червня 2014р. становила 16,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець червня 2014р. становив 2,4% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,5% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець червня 2014р. становила 1154. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 15 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в червні 2014р. було працевлаштовано 1240 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в червні 2014р. становив 964 грн., що менше на 20,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та в 3 раза середньомісячної заробітної плати штатного працівника у травні 2014р. (2930 грн.).

 

15.07.2014

Стан тваринництва за січень–червень 2014 року

 

 

За січень–червень 2014 року в області вироблено 45,1 тисячі тонн м’яса (у живій вазі), 219,4 тисячі тонн молока та 269,9 мільйона штук яєць. В порівнянні з відповідним періодом попереднього року виробництво м’яса та молока збільшилось на 2%, яєць – на 1,5%.

Основним виробником тваринницької продукції є господарства населення, частка яких у загальному виробництві м’яса склала 72,9%, молока – 86,6%, яєць – 70,2%.

Станом на 1 липня 2014 року в області налічувалось 207 тисяч голів великої рогатої худоби (у тому числі 115 тисяч корів), 345 тисяч голів свиней,  24 тисячі голів овець та кіз, 7794 тисячі голів птиці.

Основна частина наявного поголів’я утримується у господарствах приватного сектору, а саме: 83% великої рогатої худоби (у тому числі 87% корів), 93% свиней, 92% овець та кіз, 81% птиці.

За січень–червень 2014 року за всіма напрямами було реалізовано 9 тисяч тонн худоби та птиці (у живій вазі), 28 тисяч тонн молока, 79,2 мільйона штук яєць.

 

09.07.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень–червень 2014р. по області становив 112,1%, по Україні – 111,6%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 12,9%. При цьому суттєво (на 61,6% та 43,5%) зросли в ціні фрукти та овочі. Крім того на 31,6–25,0% стали дорожчими цукор, рис, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових. Також на 15,4–1,0% зросли в ціні м’ясо свинини та птиці, макаронні вироби, безалкогольні напої, хліб, кисломолочна продукція, кондитерські вироби з борошна, м'ясо яловичини, масло, кондитерські вироби з цукру, маргарин та інші рослинні жири, олія соняшникова, сири. Водночас на 28,1% подешевшали яйця, на 8,4%–0,1% знизилися ціни на сало, молоко, сметану.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 6,4%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 8,4% та алкогольних напоїв на 4,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 20,5%, що зумовлено в першу чергу збільшенням вартості природного газу на 62,8%, скрапленого газу на 13,9%, подорожчанням товарів і послуг на утримання та ремонт житла на 13,2%, електроенергії на 11,3%.

 Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 14,4% пов’язано з підвищенням вартості фармацевтичної продукції на 26,3%, послуг лікарень на 6,4%, амбулаторних послуг на 4,6%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 28,2%, що зумовлено зростанням вартості палива та мастил на 43,4%, автомобілів на 35,0%, вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом та автодорожнім пасажирським транспортом на 12,9% та на 11,8% відповідно.

Разом з цим на 12,0–10,4% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, товари та послуги відпочинку і культури.

 

01.07.2014

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж січня–травня 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 324,9 млн.грн. Нараховано населенню за надані послуги 307,9 млн.грн., рівень оплати з початку року становить 105,5%. Найвищий він у Дубенському (125,3%), а найнижчий – у Зарічненському (86,6%) районах.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилася у травні 2014р. порівняно з квітнем на 5,0% і на кінець травня 2014р. становила 149,9 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,4 місяця.