27.06.2014

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Рівненської області у січні–травні 2014р. становила 2834 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,3 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 20,23 грн.

Порівняно з відповідним періодом 2013р. розмір заробітної плати зріс на 4,7%, або на 129 грн.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати у січні–травні 2014р. посідала 11 місце та на 494 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3328 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській (2331 грн.), Волинській (2500 грн.), Житомирській (2583 грн.), Хмельницькій (2688 грн.), Львівській (2774 грн.).

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці у січні–травні 2014р. належали: промисловість (4212 грн.), фінансова та страхова діяльність (3987 грн.), транспорт (3424 грн.), лісове господарство та лісозаготівлі (3394 грн.); серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7258 грн.), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (4633 грн.).

Нижча за середньообласний показник оплата праці у будівництві – 2590 грн.

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2101 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2262 грн.), освіти (2392 грн.) на 25,9–15,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1354 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1751 грн.), сільського господарства (1803 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1525 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1694 грн.), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (1915 грн.).

 

27.06.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–травня 2014р. обліковано 4916 кримінальних правопорушень, з числа яких 4796 виявлено органами внутрішніх справ, 76 – органами прокуратури, 26 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 16 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 21,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–травень 2014р. становила 3709 осіб.

Серед 951 виявленої особи, яка вчинила злочини, 33,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 58,5% мали незняту або непогашену судимість, 11,3% вчинили злочин у групі, 17,1% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,6% – жінки, 6,2% – неповнолітні.

 

23.06.2014

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–травні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначені 6156 сім’ям, що становить 98,8% сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилась на 6,4%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–травні 2014р. становила 530,8 тис.грн., а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у травні 2014р. склав 46 грн.

Крім того, 3749 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 2786,3 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у травні 2014р. становив 621 грн.

 

23.06.2014

Діяльність підприємств сфери послуг за січень–травень 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень–травень 2014р. склав 1079,7 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 931,5 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне та Здолбунівському районі (3295,8 грн. та 1956,5 грн. відповідно).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 22,6% загального обсягу реалізованих послуг (243,8 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (50,9%) складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 22,0%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 8,5%.

 

23.06.2014

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2013 рік

 

 

Підприємствами та організаціями області за 2013р. використано 1884,5 тис.т первинних і вторинних видів палива в умовному вимірі (з урахуванням обсягів реалізації палива населенню), що на 241,9 тис.т умовного палива, або на 11,4% менше, ніж у 2012р.

У структурі спожитого палива 66,5% припадає на газ природний, 12,1% − на вугілля кам’яне, 9,7% − на газойлі (паливо дизельне), 3,2% − на торф неагломерований паливний, 2,7% − на інші види первинного палива, 2,0% − на бензин моторний, 1,5% − на дрова для опалення, 1,1% − на бітум нафтовий, 0,8% − на брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу, 0,2% − на пропан і бутан скраплені.

Порівняно з 2012р. зменшилось використання бітуму нафтового на 82,3%, бензину моторного − на 29,1%, олив та мастил нафтових − на 25,9%, мазутів паливних важких − на 23,5%, вугілля кам’яного − на 17,0%, газу природного − на 16,5%, пропану і бутану скраплених − на 6,8%, газойлів (палива дизельного) − на 5,4%, інших видів первинного палива − на 5,2%, торфу неагломерованого паливного − на 1,1%. Водночас, зросли обсяги споживання дров для опалення на 20,2%,  брикетів, котунів та подібних видів твердого палива з торфу − на 7,8%.

Населенню області за 2013р. реалізовано 676,2 тис.т у.п., що на 9,1 тис.т у.п. або на 1,4% більше, ніж у 2012р. У тому числі, через автозаправні станції населенню реалізовано бензину моторного 47,6 тис.т (на 2,7 тис.т або на 5,4% менше, ніж за 2012р.), газойлів (палива дизельного) − 77,7 тис.т (на 10,2 тис.т або на 15,2% більше).

Основним видом енергетичних матеріалів, що реалізується населенню, є природний газ, частка якого в загальному обсязі  реалізації палива населенню складає 64,5%, 16,7% − припадає на газойлі (паливо дизельне), 10,5% − бензин моторний, 5,0% − дрова для опалення, 1,7% − пропан і бутан скраплені, 1,6% − брикети, котуни та подібні види твердого палива з торфу.

Порівняно з 2012р. зменшилась реалізація населенню брикетів, котунів та подібних видів твердого палива з торфу на 2,3 тис.т (на 9,4%), природного газу – на 17,4 млн.м3  (на 4,4%). Водночас зросла реалізація дров для опалення – на 30,1 тис.м3 щільних (на 31,2%), пропану і бутану скраплених на 5,7 тис.т (у 4,1 раза більше).

 

18.06.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень–травень 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 369,3 млн.грн. Порівняно з січнем–травнем 2013р. обсяги будівництва зросли на 51,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 86,8% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 7,6% та 5,6% відповідно.

 

17.06.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 травня 2014р. становила 1159,3 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 445 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,2 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 261 особу) та міграційного (на 184 особи) приросту.

Порівняно з січнем–квітнем 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 117 осіб, або з 1,0 до 0,7 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–квітні 2014р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–квітнем 2013р.

За січень–квітень 2014р. кількість народжених в області була на 59 осіб більшою, ніж за січень–квітень 2013р., рівень народжуваності зріс з 14,1 до 14,2 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,0‰ проти 12,3‰).

Порівняно з січнем–квітнем 2013р. рівень смертності у січні–квітні 2014р. збільшився з 13,1 до 13,5 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 16,5‰ проти 10,4‰).

Серед прибулих в область 90,8% становили мігранти з інших регіонів України, 9,2% –з інших країн. Серед вибулих з області 91,7% виїхали до інших регіонів України, 8,3% – до інших країн.

 

16.06.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–травень 2014р. всіма видами транспорту перевезено 5,2 млн.т вантажів, що на 1,8% більше, ніж за січень–травень 2013р.

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень–травень 2014р. становило 4,0 млн.т що на 0,2% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 1,2 млн.т вантажів, що на 7,9% більше, ніж за січень–травень 2013р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–травень 2014р. скористалося  53,8 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 939,2 млн.пас.км, що відповідно становить 96,4% та 93,5% рівня січня–травня 2013р.

Найбільша частка (78,2%) пасажирів, користується автомобільним транспортом. Перевезення автобусами та маршрутними таксі зросло на 1,4%. З початку поточного року послугами автомобільного транспорту скористалося 42,1 млн. пасажирів.

Тролейбусами з початку року перевезено 7,4 млн. пасажирів, що становить 74,1% рівня відповідного періоду минулого року.

 

13.06.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець травня 2014р. становила 17,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець травня 2014р. становив 2,4% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,6% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець травня 2014р. становила 1250. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду склало 14 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в травні 2014р. було працевлаштовано 1604 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в травні 2014р. становив 971 грн., що менше на 20,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та в 3 рази середньомісячної заробітної плати штатного працівника у квітні 2014р. (2877 грн.).

 

10.06.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень-травень 2014р. по області становив 110,9%, по Україні – 110,5%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 11,6%. При цьому суттєво (на 66,1% та 53,3%) зросли в ціні фрукти та овочі. Крім того на 28,1–20,7% стали дорожчими цукор, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових, рис. Також на 12,5–0,2% зросли в ціні свинина, макаронні вироби, м’ясо птиці, масло, безалкогольні напої, кисломолочна продукція, хліб, кондитерські вироби з борошна, яловичина, сметана, сири, кондитерські вироби з цукру, маргарин та інші рослинні жири. Водночас відчутно на 25,2% подешевшали в ціні яйця. На 8,6–0,4% стали дешевшими в ціні сало, молоко, олія соняшникова.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 4,9%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 7,0% та алкогольних напоїв на 2,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 18,4%, що зумовлено в першу чергу збільшенням вартості природного газу на 62,8%, скрапленого газу на 13,9%, подорожчанням товарів і послуг на утримання та ремонт житла на 11,3%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 10,0% пов’язано з підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 20,2%, амбулаторних послуг на 4,6%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 27,1%, що зумовлено зростанням вартості палива та мастил на 43,0%, автомобілів на 36,5%, вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 11,6% та пасажирським залізничним транспортом на 7,5%.

Разом з цим на 8,9–1,4% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, товари та послуги відпочинку і культури, одяг і взуття.

 

02.06.2014

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж січня–квітня 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 284,9 млн.грн. Нараховано населенню за надані послуги 275,8 млн.грн., рівень оплати з початку року становить 103,3%. Найвищий він у Дубенському (122,3%), а найнижчий – у Володимирецькому (89,9%) районах.

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг зменшилася у квітні 2014р. порівняно з березнем на 11,7% і на кінець квітня 2014р. становила 157,8 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,3 місяця.