30.05.2014

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Рівненської області у січні–квітні 2014р. становила 2808 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,3 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 19,90 грн.

Порівняно з відповідним періодом 2013р. розмір заробітної плати зріс на 4,6%, або на 123 грн.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати у січні–квітні 2014р. посідала 11 місце та на 494 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3302 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській (2295 грн.), Волинській (2465 грн.), Житомирській (2542 грн.), Хмельницькій (2661 грн.), Львівській (2724 грн.).

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці у січні–квітні 2014р. належали: промисловість (4217 грн.), фінансова та страхова діяльність (3941 грн.), транспорт (3443 грн.), лісове господарство та лісозаготівлі (3407 грн.); серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7323 грн.), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (4612 грн.), виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (3828 грн.).

Значно нижча за середньообласний показник оплата праці у будівництві – 2479 грн.

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2066 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2227 грн.), освіти (2365 грн.) на 26,4–15,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1310 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1704 грн.), сільського господарства (1785 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1486 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1655 грн.).

 

29.05.2014

До всесвітнього дня довкілля

 

 

Протягом 2013р. від стаціонарних джерел забруднення у повітряний басейн Рівненщини надійшло 12 тис.т забруднюючих речовин, що на 19,2% менше, ніж у 2012р. Крім того в атмосферу надійшло 1,2 млн.т діоксиду вуглецю, який належить до парникових газів і впливає на зміну клімату.

У 2013р. щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на 1 км2 території області склала 0,6 т проти 0,7 т у 2012р., на одну особу населення – 10,4 кг проти 12,9 кг. Найбільш забрудненою є територія міст Рівного, Кузнецовська, Дубно, Острога, а також Здолбунівського, Рівненського, Костопільського та Дубенського районів.

Основними забруднювачами атмосферного повітря в області є підприємства: ПАТ «Рівнеазот», ПАТ «Волинь-цемент», ТзОВ «Свиспан Лімітед», ТзОВ «Агроконцерн», ТзОВ «ОДЕК» Україна, ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря».

На підприємствах області у 2013р. утворилося 1587,1 тис.т відходів, що на 23,9% більше порівняно з 2012р., у т. ч. відходів І-ІІІ класів небезпеки – 0,9 тис.т (на 68,7% менше). Частка відходів, які були утилізовані, оброблені (перероблені) у загальному обсязі утворених склала 3,6%.

Станом на 1 січня 2014р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах та на території підприємств накопичилось 28206 тис.т  відходів, у т.ч. відходів І-ІІІ класів небезпеки – 16,7 тис. т.

Протягом 2013р. на охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами було витрачено 312,1 млн.грн. (без ПДВ), що на 6,2% більше порівняно з 2012р. Поточні витрати на охорону природи становили 85%,  капітальні інвестиції – 15%.

До фондів охорони навколишнього природного середовища в цілому по області перераховано майже 11 млн.грн., або 92,3% від загальної суми пред’явленого екологічного податку.

 

27.05.2014

Капітальні інвестиції

 

 

За січень-березень 2014р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 471,8 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 39,9% менше, ніж за аналогічний період 2013р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 45,3% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (57,4% усіх інвестицій області) спрямовано у розвиток підприємств будівництва. Частка інвестицій, освоєних промисловими підприємствами, становила 20,7% загального обсягу інвестицій області, у тому числі підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів освоєно 1,2% усіх інвестицій області, переробної промисловості – 13,3%, постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря – 6,0%, водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 0,2%.

Капіталовкладення у житлове будівництво становили 213,7 млн.грн. (45,3% загального обсягу інвестицій), що на 62,9% менше, ніж за січень-березень 2013р.

 

27.05.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–квітня 2014р. обліковано 3841 кримінальне правопорушення, з числа яких 3743 виявлено органами внутрішніх справ, 57 – органами прокуратури, 27 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 13 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 22,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–квітень 2014р. становила 2770 осіб.

Серед 732 виявлених осіб, які вчинили злочини, 33,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 60,3% мали незняту або непогашену судимість, 10,8% вчинили злочин у групі, 17,9% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,2% – жінки, 6,3% – неповнолітні.

 

22.05.2014

Наукова діяльність в області

у січні–березні 2014 року

 

 

У січні–березні 2014р. виконанням наукових та науково-технічних робіт займалося 12 підприємств та організацій. З них третина – здійснювали діяльність у галузі природничих наук, по 16,7% – технічних та гуманітарних, решта – у сфері, суспільних та інших наук. Дві третини наукових організацій зосереджено у м.Рівне.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій, зменшився у порівнянні з січнем–березнем  2013р. на на 14,2% і становив 2376,6 тис.грн. Майже 60% зазначеного обсягу виконано у Рівненському районі, 40,2% – в обласному центрі, решта – у м.Острог та Сарненському районі.

З початку року 74,4% витрат, пов’язаних з виконанням наукових та науково-технічних робіт було профінансовано за рахунок Держбюджету, решта – за рахунок власних коштів підприємств, коштів вітчизняних та іноземних замовників. Найбільше бюджетних коштів надійшло організаціям природничої галузі наук (83,1%).

 

22.05.2014

Діяльність підприємств сфери послуг

за січень–квітень 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень–квітень 2014р. склав 847,3 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 731,1 грн. Вищим середньообласного цей показник був у м.Рівне та Здолбунівському районі (2601,1 грн. та 1511,9 грн. відповідно).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 22,9% загального обсягу реалізованих послуг (193,7 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (51,1%) складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 21,9%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 8,5%.

 

21.05.2014

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–квітні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначені 3246 сім’ям, що становить 100,7 % сімей, які звернулися за субсидіями (за рахунок сімей, які звернулися за субсидіями у 2013р., але призначення їм було у 2014р.). Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії зменшилася на 18,6%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–квітні 2014р. становила 397,2 тис. грн., а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у квітні 2014р. склав 25 грн.

Крім того, 2406 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1952,8 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у квітні 2014р. становив 758 грн.                                        

 

20.05.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень–квітень 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 106,6 млн.грн. Порівняно з січнем–квітнем 2013р. обсяги будівництва зменшилися на 21,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 67,6% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 19,2% та 13,2% відповідно.

 

20.05.2014

Прямі інвестиції

 

 

У січні–березні 2014р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 4,6 млн.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.04.2014р. склав 289,8 млн.дол., що становить 250,5 дол. на одну особу. Інвестування здійснювали представники 37 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Італії та Нідерландів.

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 179,0 млн.дол. іноземних інвестицій (акціонерний капітал). Значні обсяги інвестицій внесено нерезидентами у підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 41,0 млн.дол., будівельні підприємства – 36,5 млн.дол., сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства – 12,9 млн.дол. та підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 12,6 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 226 підприємств області.

 

19.05.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2014р. становила 1159,2 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 310 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,1 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 131 особу) та міграційного (на 179 осіб) приросту.

Порівняно з січнем–березнем 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 304 особи, або з 1,5 до 0,4 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–березні 2014р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2013р.

За січень–березень 2014р. кількість народжених в області була на 7 осіб більшою, ніж за січень–березень 2013р., рівень народжуваності становив 14,1 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (15,8‰ проти 12,3‰).

Порівняно з січнем–березнем 2013р. рівень смертності у січні–березні 2014р. зріс з 12,6 до 13,7 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 16,7‰ проти 10,4‰).

Серед прибулих в область 91,5% становили мігранти з інших регіонів України, 8,5% –з інших країн. Серед вибулих з області 91,4% виїхали до інших регіонів України, 8,6% – до інших країн.

 

16.05.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–квітень 2014р. всіма видами транспорту перевезено 4,0 млн.т вантажів, що на 5,5% більше, ніж за січень–квітень 2013р.

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень–квітень 2014р. становило 3,1 млн.т що на 2,3% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 0,9 млн.т вантажів, що на 18,3% більше, ніж за січень–квітень 2013р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–квітень 2014р. скористалося  42,3 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 736,6 млн.пас.км, що відповідно становить 94,9% та 92,3% рівня січня–квітня 2013р.

Найбільша частка (78,7%) пасажирів, користується автомобільним транспортом. Перевезення автобусами та маршрутними таксі зросло на 1,0%. З початку поточного року послугами автомобільного транспорту скористалося 33,3 млн. пасажирів.

Тролейбусами з початку року перевезено 5,6 млн. пасажирів, що становить 68,8% рівня відповідного періоду минулого року.

 

16.05.2014

Будівництво на Рівненщині

 

 

За січень–березень 2014р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 70,0 тис.м2 загальної площі житла, що на 51,6% менше, ніж у січні–березні 2013р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 41,1 тис.м2 загальної площі житла (58,7% загального обсягу), у сільській місцевості – 28,9 тис.м2 (41,3%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 578 квартир. Середній розмір квартири становить 121,2 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 137,2 м2 , у міських поселеннях – 112,0 м2 загальної площі.

За січень–березень 2014р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких лінії електричні розподільні середньої напруги протяжністю 1,20 км, торгові центри, магазини торговою площею 3,9 тис.м2 та інші.

 

14.05.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2014р. становила 17,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець квітня 2014р. становив 2,5% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,7% і 2,4%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець квітня 2014р. становила 1366. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду склало 13 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в квітні 2014р. було працевлаштовано 1646 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в квітні 2014р. становив 971 грн., що менше на 20,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 3,1 раза середньомісячної заробітної плати штатного працівника у березні 2014р. (3048 грн.).

 

14.05.2014

До Міжнародного дня музею

 

 

На Рівненщині протягом 2013 року працювало 13 музеїв, які включають 33 відділи та відокремлені підрозділи музейного показу. За профілем  в основному це музеї історичні – 5 та комплексні – 5.

Упродовж року музеї відвідали понад 289 тис. осіб, що на 14,8% більше ніж у 2012 році. У середньому один музей відвідали майже 22,3 тис. осіб.

 

Кількість відвідувачів музеїв, тис. осіб

У музеях було проведено 6,2 тис. екскурсій для 113,3 тис. відвідувачів, з яких 63,4% – учні та студенти. У середньому одну екскурсію відвідала 21 особа.

У музеях зберігається 266,7 тис. експонатів основного фонду, у тому числі 266,4 тис. або 99,9%, належать до державної частини Музейного фонду України.  На виставках та експозиціях музеїв відвідувачі мали можливість ознайомитись з 43,5 тис. експонатів, що становить 16,3% від загальної кількості предметів основного фонду.

 

08.05.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень-квітень 2014р. по області становив 106,6%, по Україні – 106,4%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 8,0%. При цьому суттєво (на 50,3% та 42,1%) зросли в ціні фрукти та овочі. Крім того, на 24,0–17,2% стали дорожчими цукор, продукти переробки зернових, рис, риба та продукти з риби. Також на 7,0–0,2% зросли в ціні масло, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, макаронні вироби, свинина, кондитерські вироби з борошна, сири, хліб, яловичина, ковбаси та їстивні субпродукти, сметана, маргарин та інші рослинні жири. Водночас відчутно на 20,2% подешевшали в ціні яйця. На 6,5–0,2% стали дешевшими в ціні сало, олія соняшникова, молоко, м’ясо птиці, кондитерські вироби з цукру.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 4,1%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 6,5% та алкогольних напоїв на 1,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,4%, що зумовлено в першу чергу збільшенням вартості скрапленого газу на 13,9%, подорожчанням товарів і послуг на утримання та ремонт житла на 7,7%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 6,9% пов’язано з підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 13,7% та амбулаторних послуг на 4,2%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 21,4%, що зумовлено зростанням вартості палива та мастил на 38,1%, автомобілів на 30,7%, вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом на 7,2% і автодорожнім пасажирським транспортом на 3,7%.

Разом з цим на 6,4–1,8% зросли ціни на товари та послуги відпочинку і культури, предмети домашнього вжитку, побутову техніку, одяг і взуття.