30.04.2014

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж січня–березня 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 217,1 млн.грн. Нараховано населенню за надані послуги 229 млн.грн., рівень оплати з початку року становить 94,8%. Найвищий він у м.Дубно (129,6%), а найнижчий – у м.Рівне (88,2%).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилася у березні 2014р. порівняно з лютим на 6,2% і на кінець березня 2014р. становила 178,8 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,3 місяця.

 

30.04.2014

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Рівненської області у січні–березні 2014р. становила 2786 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,3 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину становили 19,92 грн.

Порівняно з відповідним періодом 2013р. розмір заробітної плати зріс на 4,3%, або на 115 грн.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати у січні–березні 2014р. посідала 13 місце та на 458 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3244 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській (2277 грн.), Волинській (2443 грн.), Житомирській (2511 грн.), Хмельницькій (2638 грн.), Львівській (2688 грн.).

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці у січні–березні 2014р. належали: промисловість (4258 грн.), фінансова та страхова діяльність (3937 грн.), лісове господарство та лісозаготівлі (3416 грн.), транспорт (3158 грн.); серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7497 грн.), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (4615 грн.), виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення (4171 грн.).

Значно нижча за середньообласний показник оплата праці у будівництві – 2280 грн.

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2045 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2183 грн.), освіти (2349 грн.) на 26,6–15,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1302 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1697 грн.), сільського господарства (1728 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (1482 грн.), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1603 грн.).

 

29.04.2014

Інноваційна діяльність промислових підприємств в області в 2013 році

 

 

У 2013р. інноваційною діяльністю в області займалось 39 промислових підприємств, з яких 12 підприємств впроваджували інноваційні види продукції, 18 – інноваційні процеси, з них 14– нові або вдосконалені методи обробки, або виробництва продукції, 15 – придбали нові технології, у т.ч. 6 – за межами України.

На інноваційні потреби було використано 21,1 млн.грн., що у 2,3 раза менше, ніж у 2012р. Значна частина цих коштів освоєна у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (28,9%), виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (27,3%), виробництві харчових продуктів (19,9%).

Впродовж року у виробництво було впроваджено 18 найменувань технологічно нової чи значно удосконаленої продукції, з яких 5 видів машин, інноваційного устаткування, приладів, апаратів (у 2012р.– відповідно 19 і 2).

У добувній промисловості і розроблення кар’єрів, переробній промисловості, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря було впроваджено 19 нових технологічних процесів, з яких 3 – маловідходних і ресурсозберігаючих, придбано 30 нових технологій.

За 2013р. 4 підприємства реалізували інноваційну продукцію, що є новою для ринку, 27 – що є новою тільки для підприємства. Ними реалізовано інноваційної продукції на 111,9 млн.грн., або 0,8% загального обсягу реалізованої промислової продукції (у 2012р. – 83,9 млн.грн., або 0,6%).

 

28.04.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–березня 2014р. обліковано 2695 кримінальних правопорушень, з числа яких 2617 виявлено органами внутрішніх справ, 39 – органами прокуратури, 28 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 11 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 21,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2014р. становила 1968 осіб.

Серед 487 виявлених осіб, які вчинили злочини, 34,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 60,5% мали незняту або непогашену судимість, 9,0% вчинили злочин у групі, 19,1% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 12,1% – жінки, 5,1% – неповнолітні.

 

22.04.2014

Наукова діяльність в області у 2013 році

 

 

У 2013р. виконанням наукових та науково-технічних робіт займалося 12 підприємств та організацій. З них 33,3% – здійснювали діяльність у галузі природничих наук, по 16,7%  – технічних та гуманітарних, решта – у сфері, суспільних та інших наук. Майже 67% наукових організацій зосереджено у м.Рівне.

 Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій, зменшився у порівнянні з 2012р. на 4,0% і становив 14314,5 тис.грн. Майже половина зазначеного обсягу виконано у Рівненському районі, 40,2% – в обласному центрі, решта – у м.Острог та Сарненському районі.

 У 2013р. 63,2% витрат, пов’язаних з виконанням наукових та науково-технічних робіт було профінансовано за рахунок Держбюджету, решта – за рахунок власних коштів підприємств, коштів вітчизняних та іноземних замовників. Найбільше бюджетних коштів надійшло організаціям природ-ничої галузі наук (80%).

 

22.04.2014

Діяльність підприємств сфери послуг за січень–березень 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень–березень 2014р. склав 625,4 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 539,6 грн. Вищим середньообласного цей показник був у місті Рівне та Здолбунівському районі (1921,9 грн. та 1089,9 грн. відповідно).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 23,3% загального обсягу реалізованих послуг (145,7 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (50,7%) складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 22,0%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 8,7%.

 

22.04.2014

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–березні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначені 2520 сім’ям, що становить 100,6 % сімей, які звернулися за субсидіями (за рахунок сімей, які звернулися за субсидіями у 2013р., але призначення їм було у 2014р.). Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії зменшилася на 17,8%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–березні 2014р. становила 379,3 тис. грн., а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у березні 2014р. склав 52 грн.

Крім того, 1399 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1189,6 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у березні 2014р. становив 837 грн.

 

18.04.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень–березень 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 71,0 млн.грн. Порівняно з січнем–березнем 2013р. обсяги будівництва зменшились на 26,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 67,2% від загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 19,8% та 13,0% відповідно.

 

16.04.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–березень 2014р. всіма видами транспорту перевезено 2,7 млн.т вантажів, що на 6,1% більше, ніж за січень–березень 2013р.

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень–березень 2014р. становило 2,1 млн.т що на 3,9% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 0,6 млн.т вантажів, що на 15,5% більше, ніж за січень–березень 2013р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–березень 2014р. скористалося  31,4 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 542,2 млн.пас.км, що відповідно становить 94,8% та 91,7% рівня січня–березня 2013р.

Найбільша частка (79,3%) пасажирів, користується автомобільним транспортом. Перевезення автобусами та маршрутними таксі зросло на 0,9%. З початку поточного року послугами автомобільного транспорту скористалося 24,9 млн. пасажирів.

Тролейбусами з початку року перевезено 4,1 млн. пасажирів, що становить 68,2% рівня відповідного періоду минулого року.

 

16.04.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 березня 2014р. становила 1159,3 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 408 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,2 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 223 особи) та міграційного (на 185 осіб) приросту.

Порівняно з січнем–лютим 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 125 осіб, або з 1,9 до 1,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–лютому 2014р. характеризувався збільшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–лютим 2013р.

За січень–лютий 2014р. кількість народжених в області була на 61 особу більшою, ніж за січень–лютий 2013р., рівень народжуваності порівняно з січнем–лютим 2013р. збільшився з 14,6 немовляти на 1000 наявного населення до 14,9.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,7‰ проти 12,8‰).

Порівняно з січнем–лютим 2013р. рівень смертності у січні–лютому 2014р. зріс з 12,7 до 13,7 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 16,7‰ проти 10,4‰).

Серед прибулих в область 93,0% становили мігранти з інших регіонів України, 7,0% –з інших країн. Серед вибулих з області 92,8% виїхали до інших регіонів України, 7,2% – до інших країн.

 

15.04.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець березня 2014р. становила 17,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець березня 2014р. становив 2,5% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,7% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець березня 2014р. становила 1309. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 14 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в березні 2014р. було праце-влаштовано 1164 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в березні 2014р. становив 1036 грн., що менше на 14,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 2,6 раза середньомісячної заробітної плати штатного працівника у лютому 2014р. (2671 грн.).

 

09.04.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень-березень 2014р. по області становив 103,1%, по Україні – 103,0%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 3,8%. При цьому суттєво (на 32,8%) зросли в ціні фрукти. Крім того, на 18,8 – 13,4% стали дорожчими овочі, цукор, рис. Також на 9,5 – 0,4% зросли в ціні продукти переробки зернових, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, масло, кондитерські вироби з борошна, безалкогольні напої, макаронні вироби, сири, сметана, ковбаси та їстивні субпродукти, яловичина, хліб та м’ясо птиці. Водночас відчутно на 8,8% подешевшали в ціні яйця. На 4,8–0,2% стали дешевшими в ціні сало, олія соняшникова, свинина, молоко, кондитерські вироби з цукру, маргарин та інші рослинні жири.

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 3,8%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 6,0%, алкогольних напоїв на 1,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,7%, що зумовлено в першу чергу з збільшенням вартості скрапленого газу на 13,9%, подорожчанням товарів і послуг на утримання та ремонт житла на 2,8%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 2,1% пов’язано з підвищенням вартості фармацевтичної продукції на 4,1% та амбулаторних послуг на 1,3%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 9,8%, що зумовлено зростанням вартості автомобілів на 18,5%, палива та мастил на 17,0%, вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом на 6,8% і автодорожнім пасажирським транспортом на 0,4%.

Разом з цим на 0,4% знизилися ціни на одяг і взуття.

 

01.04.2014

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж січня–лютого 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 142,4 млн.грн. Нараховано населенню за надані послуги 165,9 млн.грн., рівень оплати з початку року становить 85,8%. Найвищий він у м.Дубно (123,7%), а найнижчий – у Гощанському районі (73,8%).

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг збільшилася у лютому 2014р. порівняно з січнем на 0,7% і на кінець лютого 2014р. становила 190,6 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,3 місяця.