28.03.2014

Державні службовці Рівненщини

 

 

Державні службовці – це категорія працівників, які забезпечують управління в соціально-економічній та політичній сферах на всіх рівнях.

На державній службі в установах області на кінець 2013р. перебувало 10,9 тисячі осіб, з них 8,3 тисячі осіб – державні службовці та 2,6 тисячі – посадові особи органів місцевого самоврядування.

Найбільше державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування працює в м.Рівне (4,9 тисячі осіб), найменше – у місті Острог (85 осіб). По інших адміністративно-територіальних одиницях області кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування коливається в межах від 182 осіб у Демидівському районі до 515 осіб – у Сарненському районі.

У структурі державної служби 27,9% (2,3 тисячі осіб) займали посади керівників, 72,1% (6,0 тисячі осіб) – спеціалісти.

Найбільш чисельна шоста категорія посад керівників (59,0% всієї кількості керівників) та сьома категорія спеціалістів (51,3% всіх спеціалістів).

Як і в попередні роки, жінок на державній службі в три рази більше, ніж чоловіків. Вони значно переважають як серед спеціалістів (77,9%), так і серед керівників (65,6%). Проте, із 32 керівників 1-3 категорії посад лише 6 жінок.

Великий досвід роботи, а саме понад 15 років стажу державної, мали  47 із 100 керівників та 21 із 100 спеціалістів.

Про високий кадровий потенціал державної служби свідчить те, що серед державних службовців майже половина (48,1%) – це молоді люди віком до 35 років.

Повну вищу освіту мали 7607 осіб (91,3%), неповну та базову вищу освіту –  696 осіб (8,4%), без відповідного рівня освіти працювало 32 особи (0,3%). Науковий ступінь мали 9 осіб, вчене звання –1 особа.

Для державної служби характерна значна мобільність кадрів. Протягом 2013р. прийнято 1952 особи (майже кожен четвертий державний службовець), вибуло з різних причин 703 особи.

Середній рівень оплати праці державних службовців у 2013р. становив 3180 грн., що на 7,9% більше, ніж рік тому.

Серед посадових осіб місцевого самоврядування 1,1 тисячі (43,6%) – керівники та 1,5 тисячі (56,4%) – спеціалісти. Найбільш чисельною залишилася п’ята категорія посад керівників (54,9% всіх керівників) та сьома категорія посад спеціалістів (65,4% всіх спеціалістів ).

Жінок серед посадових осіб місцевого самоврядування у 2,5 раза більше, ніж чоловіків. Серед спеціалістів шостої та сьомої категорій посад жінок у 4,4 раза більше, ніж чоловіків, однак серед керівників 1-3 категорії (31 особа) лише 3 жінки.

Стаж державної служби понад 15 років мали 36 із 100 керівників та 18 із 100 спеціалістів. Молодих осіб віком до 35 років – 24,2%, або 625 осіб.

За рівнем освіти повну вищу освіту мали 1717 посадових осіб (66,5%), неповну та базову вищу – 850 осіб (32,9%), не мали відповідного рівня освіти – 15 осіб (0,6%). Науковий ступінь мали 2 особи, вчене звання – 1 особа.

Протягом 2013р. прийнято 157 осіб, вибуло з різних причин 137 осіб.

Середній рівень оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування за 2013р. зріс на 4,7% і становив 3447 грн.

 

27.03.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–лютого 2014р. обліковано 1806 кримінальних правопорушень, з числа яких 1745 виявлено органами внутрішніх справ, 34 – органами прокуратури, 17 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 9 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 20,1% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–лютий 2014р. становила 1269 осіб.

Серед 242 виявлених осіб, які вчинили злочини, 31% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 64% мали незняту або непогашену судимість, 5% вчинили злочин у групі, 18,6% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 12,8% – жінки, 4,5% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 58,3%, безробітних – 24,8%.

 

26.03.2014

Наявність і використання торгової мережі на ринках області на 1 січня 2014 року

 

 

На 1 січня 2014 року в Рівненській області налічувалось 64 ринків, з яких 26 (або 40,6%) належали фізичним особам-підприємцям, 38 – підприємствам (юридичним особам). Кількість ринків порівняно з минулим роком зменшилася на 2 одиниці. Найбільша кількість ринків зосереджена у м.Рівне (18 одиниць), по 5 ринків – у м.Кузнецовську, Здолбунівському та Сарненському районах, по 4 ринки – у м.Дубно та Березнівському районі.

На ринках розташовано 32 павільйони, 564 магазинів, 22 об’єкти ресторанного господарства, 4,4 тис. критих та відкритих столів, 6,6 тис. кіосків, 4,8 тис. лотків. Крім того, відведено одну тисячу місць для торгівлі з транспортних засобів.

За спеціалізацією ринки розподілилися наступним чином: 3 – продовольчих, 11 – непродовольчих та 50 – змішаних. Торгова площа ринків становила 345,2 тис.кв.м і збільшилася проти 2012 року на 7,5%.

 

25.03.2014

Підсумки обліку худоби

 

 

В усіх категоріях господарств області на початок 2014 року налічувалось 183 тис.голів великої рогатої худоби, у тому числі 117 тис.голів корів, 347 тис.голів свиней, 18 тис.голів овець та кіз, 6472 тис.голів птиці всіх видів. Відносно початку 2013 року збільшилось поголів’я корів на 0,1%, свиней на 2,7%, овець та кіз – на 1,1%, птиці всіх видів – на 8,1%, поголів’я великої рогатої худоби залишилось на рівні минулого року. 

 

 (на 1 січня, тис.голів)

 

Усі категорії

господарств

У тому числі

сільськогосподарські підприємства

господарства населення

2014р.

у % до

1 січня 2013р.

2014р.

у % до

1 січня 2013р.

2014р.

у % до

1 січня 2013р.

 

 

 

 

 

 

 

Велика рогата худоба

183,3

100,0

36,3

94,0

147,0

101,6

  у т.ч. корови 

116,9

100,1

15,6

96,9

101,3

100,6

Свині

347,3

102,7

42,2

128,7

305,1

99,9

Вівці та кози

18,2

101,1

2,4

104,3

15,8

100,6

Птиця

6471,7

108,1

1606,6

118,6

4865,1

105,0

 

Основну частку поголів’я худоби та птиці утримують господарства населення: великої рогатої худоби – 80%, корів – 87%, свиней – 88%, овець та кіз – 87%, птиці – 75%.                 

 

25.03.2014

До Міжнародного дня театру

 

 

На Рівненщині протягом багатьох років плідно працюють два обласних театри на 913 глядацьких місць, один із яких ляльковий.

Понад 135 тис. глядачів переглянули 726 вистав, 53,4% з яких було зіграно ляльковим театром.

 

Кількість відвідувань театрів, тис.

Більше половини театральних вистав було проведено на власній сцені, де побувало 80,6 тис. глядачів. Із загальної кількості вистав 26% становили гастрольні заходи у межах України, які відвідали 34,9 тис. глядачів.

У 2013 році колективи театрів зіграли 8 вперше поставлених театральних постановок.

 

21.03.2014

Діяльність підприємств сфери послуг за січень–лютий 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери не-фінансових послуг, за січень–лютий 2014р. склав 402,6 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 347,4 грн. Вищим середньообласного цей показник був у місті Рівне та Здолбунівському районі (1236,7 грн. та 693,5 грн. відповідно).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 24,3% загального обсягу реалізованих послуг (97,7 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (49,0%) складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 22,8%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 8,9%.

 

21.03.2014

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–лютому 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені 1461 сім’ї, що становить 104,3 % сімей, які звернулися за субсидіями (за рахунок сімей, які звернулися за субсидіями у 2013р., але призначення їм було у 2014р.). Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії зменшилася на 34,6%.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–лютому 2014р. становила 324,6 тис. грн., а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у лютому 2014р. склав 159 грн.

Крім того, 305 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 274,3 тис. грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у лютому 2014р. становив 907 грн.

 

21.03.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень–лютий 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 43,3 млн.грн. Порівняно з січнем–лютим 2013р. обсяги будівництва зменшились на 33,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 67,2% від загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 19,0% та 13,8% відповідно.

 

19.03.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2014р. становила 1159,1 тис. осіб. Упродовж січня 2014р. чисельність наявного населення збільшилася на 263 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,7 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 96 осіб) та міграційного (на 167 осіб) приросту.

Порівняно з січнем 2013р. обсяг природного приросту зменшився на 180 осіб, або з 2,8 до 1,0 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні 2014р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем 2013р.

За січень 2014р. кількість народжених в області була на 89 осіб меншою, ніж за січень 2013р., рівень народжуваності порівняно з січнем 2013р. знизився з 15,6 немовляти на 1000 наявного населення до 14,7.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,5‰ проти 12,7‰).

Порівняно з січнем 2013р. рівень смертності у січні 2014р. збільшився з 12,8 до 13,7 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 16,5‰ проти 10,7‰).

Серед прибулих в область 93,2% становили мігранти з інших регіонів України, 6,8% –з інших країн. Серед вибулих з області 89,1% виїхали до інших регіонів України, 10,9% – до інших країн.

 

17.03.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–лютий 2014р. всіма видами транспорту перевезено 1,5 млн.т вантажів, що на 5,6% більше, ніж за січень–лютий 2013р.

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень–лютий 2014р. становило 1,2 млн.т що на 0,3% більше рівня відповідного періоду минулого року.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 0,3 млн.т вантажів, що на 32,1% більше, ніж за січень–лютий 2013р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–лютий 2014р. скористалося 20,5 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 360,4 млн.пас.км, що відповідно становить 94,0% та 94,3% рівня січня–лютого 2013р.

Найбільша частка (79,6%) пасажирів, користується автомобільним транспортом. Перевезення автобусами та маршрутними таксі зросло на 0,4%. З початку поточного року послугами автомобільного транспорту скористалося 16,3 млн. пасажирів.

Тролейбусами з початку року перевезено 2,6 млн. пасажирів, що становить 65,8% рівня відповідного періоду минулого року.

 

14.03.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець лютого 2014р. становила 17,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець лютого 2014р. становив 2,5% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,7% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець лютого 2014р. становила 1164. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду склало 15 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в лютому 2014р. було працевлаштовано 892 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в лютому 2014р. становив 933 грн., що менше на 23,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та у 2,8 раза середньомісячної заробітної плати штатного працівника у січні 2014р. (2626 грн.).

 

11.03.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень-лютий 2014р. по області становив 100,5%, по Україні – 100,8%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,9%. При цьому суттєво (на 14,9% та 12,8%) зросли в ціні овочі та фрукти. Крім того, на 6,7–0,5% стали дорожчими цукор, кисломолочна продукція, продукти переробки зернових, масло, сири, рис, молоко, сметана, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, кондитерські вироби з борошна, м’ясо птиці та яловичини. Водночас відчутно на 31,9% подешевшали в ціні яйця. На 3,4–0,3% стали дешевшими в ціні свинина, олія соняшникова, кондитерські вироби з цукру, сало, маргарин та інші рослинні жири, макаронні вироби

Зростання цін на алкогольні напої, тютюнові вироби на 1,5%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%, алкогольних напоїв на 1,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%, що викликано збільшенням вартості скрапленого газу на 10,8%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 0,8% пов’язано в першу чергу з підвищенням вартості фармацевтичної продукції на 1,9%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 2,9%, що зумовлено зростанням вартості автомобілів на 6,3%, палива та мастил на 4,7%, вартості перевезень пасажирським залізничним транспортом на 2,3% і автодорожнім пасажирським транспортом на 0,2%.

Разом з цим на 5,0–0,1% знизилися ціни на одяг і взуття, побутову техніку.

 

03.03.2014

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в області за січень 2014 року

 

 

Упродовж січня 2014р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 68,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово–комунальні послуги 91,2 млн.грн., рівень оплати наданих послуг становив 75,5%.

Заборгованість населення з оплати житлово–комунальних послуг збільшилася у січні 2014р. порівняно з груднем 2013р. на 12,6% і на кінець січня 2014р. становила 189,3 млн.грн., середній термін заборгованості за всі послуги склав 2,1 місяця.