28.02.2014

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника Рівненської області у січні 2014р. становила 2626 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,2 раза розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Нарахування за одну оплачену годину в цьому місяці становили 18,44 грн.

Порівняно з січнем 2013р. розмір заробітної плати збільшився на 4,5%, або на 112 грн.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати у січні 2014р. посідала 13 місце та на 522 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3148 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській (2182 грн.), Волинській (2407 грн.), Житомирській (2462 грн.), Хмельницькій (2522 грн.), Львівській (2611 грн.).

Найвищі рівні оплати праці у січні 2014р. спостерігалися на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6168 грн.), виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (5507 грн.),  виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4536 грн.), виробництва іншої немателевої мінеральної продукції (4031 грн.).

У середньому по промисловості заробітна плата становила 3845 грн.

Значно вища, ніж у середньому по області, оплата праці у працівників фінансової та страхової діяльності (3839 грн.), машинобудування (2976 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (2914 грн.), транспорту, складського господарства (2808 грн.).

Значно нижча за середньообласний показник оплата праці у будівництві – 2112 грн.

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (1988 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2121 грн.), освіти (2302 грн.) на 24,3% –12,3% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1338 грн.), поштової та кур’єрської діяльності (1703 грн.), сільського господарства (1707 грн.). Серед промислових видів діяльності – виробництва гумових і пластмасових виробів (1453 грн.) текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (1548 грн.).

 

28.02.2014

Капітальні інвестиції

 

 

За січень–грудень 2013р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 2673,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 6,4% менше, ніж за аналогічний період 2012р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 49,7% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (48,4% усіх інвестицій області) спрямовано у розвиток будівництва, а порівняно з відповідним періодом 2012 року вони зросли на 9,6%. Темпи освоєння інвестицій у промисловість області знизились на 19,2%, у тому числі добувну промисловість і розроблення кар’єрів та переробну промисловість – на 17,5% та 26,3% відповідно. Капітальні інвестиції у постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря зросли на 27,5%, у водопостачання; каналізацію, поводження з відходами – у 2,5 раза. Частка інвестицій у промисловість становила 22,6 відсотка у загальному обсязі інвестицій по області.

Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 955,0 млн.грн. (35,7% загального обсягу інвестицій), що на 8,4% більше, ніж за січень–грудень 2012р.

 

25.02.2014

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня 2014р. обліковано 906 кримінальних правопорушень, з числа яких 865 виявлено органами внутрішніх справ, 21 – органами прокуратури, 12 – органами, які здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, 7 – органами безпеки.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 20,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень 2014р. становила 616 осіб.

Серед 84 виявлених осіб , які вчинили злочини, 28,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 58,3% мали незняту або непогашену судимість, 6,0% вчинили злочин у групі, 20,2% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 14,3% – жінки, 4,8% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 48,8%, безробітних – 33,3%.

 

24.02.2014

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 874 сімям, що становить 109 відсотків сімей, які звернулися за субсидіями (за рахунок сімей, які звернулися за субсидіями у 2013р., але призначення їм було у 2014р.). Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії зменшилася майже на 38 відсотків.

Загальна сума субсидій, призначених сімям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2014р. становила 231,1 тис. гривень, а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю склав 264 гривень.

Крім того, 10 сімям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 9,8 тис. гривень. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сімю у січні 2014р. становив 686 гривень.

 

21.02.2014

Діяльність підприємств сфери послуг

за січень 2014 року

 

 

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери нефінансових послуг, за січень 2014р. склав 194,7 млн.грн. Одним мешканцем області в середньому отримано послуг на 168,1 грн. Вищим середньообласного цей показник був у місті Рівне та Здолбунівському районі (595,5 грн. та 349,5 грн. відповідно).

Частка послуг, реалізованих населенню, становила 25,8% загального обсягу реалізованих послуг (50,2 млн.грн.).

За видами економічної діяльності у структурі обсягу реалізованих послуг найбільшу частку (47,4%) складали послуги транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; послуги інформації та телекомунікацій – 24,0%; послуги щодо здійснення операцій з нерухомим майном – 9,1%.

 

19.02.2014

Будівельна діяльність

 

 

За січень 2014р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 18,2 млн.грн. Порівняно з січнем 2013р. обсяги будівництва зменшились на 1,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 62,6% від загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 20,9% та 16,5% відповідно.

 

19.02.2014

Будівництво на Рівненщині

 

 

За 2013р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 269,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 12,7% більше, ніж у 2012р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 149,1 тис.м2 загальної площі житла (55,3% загального обсягу), у сільській місцевості – 120,4 тис.м2 (44,7%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 2377 квартир. Середній розмір квартири становить 113,4 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 132,9 м2, у міських поселеннях – 101,3 м2 загальної площі.

Серед інших об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію загальноосвітні навчальні заклади на 376 учнівських місць, амбулаторно-поліклінічний заклад. Проведено реконструкцію II черги перинатального центру на 30 ліжок, у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету – 7 ліжок, загальноосвітнього навчального закладу на 30 учнівських місць та дошкільного навчального закладу на 17 місць.

За 2013р. завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 25,8 км, торгові центри, магазини торговою площею 11,7 тис.м2, цех для сушіння пиломатеріалів та інші.

 

19.02.2014

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 січня 2014р. становила 1158,8 тис. осіб. Упродовж 2013р. чисельність наявного населення збільшилася на 1983 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,7 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту – 2889 осіб, водночас зафіксовано міграційне скорочення населення – 906 осіб.

Порівняно з 2012р. обсяг природного приросту зменшився на 1125 осіб, або з 3,5 до 2,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у 2013р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з 2012р.

За 2013р. кількість народжених в області була на 871 особу меншою, ніж за 2012р., рівень народжуваності порівняно з 2012р. знизився з 15,9 немовляти на 1000 наявного населення до 15,1.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (17,0‰ проти 13,0‰).

Порівняно з 2012р. рівень смертності у 2013р. зріс з 12,4 до 12,6 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,1‰ проти 9,8‰).

Серед прибулих в область 93,6% становили мігранти з інших регіонів України, 6,4% –з інших країн. Серед вибулих з області 97,5% виїхали до інших регіонів України, 2,5% – до інших країн.

 

19.02.2014

Іноземне інвестування в економіку області

 

 

У 2013р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 24,6 млн.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 31.12.2013р. склав 312,9 млн.дол., що становить 270,5 долара на одну особу. Інвестування здійснювали представники 37 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Нідерландів та Італії.

Найбільш інвестиційно привабливою для нерезидентів залишається промисловість, у розвиток якої спрямовано 53,1% загального обсягу іноземних вкладень (166,3 млн.дол.). Підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів освоєно 50,3 млн.дол., транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 42,4 млн.дол., будівельними підприємствами – 32,7 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 224 підприємства області.

 

17.02.2014

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень 2014р. всіма видами транспорту перевезено 671,7 тис.т вантажів, що на 1,6% менше, ніж за січень 2013р.

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень 2014р. становило 520,7 тис.т або 90,0% рівня відповідного періоду минулого року.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 151,0 тис.т вантажів, що на 45,2% більше, ніж за січень 2013р.

Послугами пасажирського транспорту за січень 2014р. скористалося  10,7 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 188,3 млн.пас.км, що відповідно становить 95,5% та 95,8% рівня січня 2013р.

Найбільша частка (80,1%) пасажирів, користується автомобільним транспортом. Перевезення автобусами та маршрутними таксі зросло на 0,6%. З початку поточного року послугами автомобільного транспорту скористалося 8,6 млн. пасажирів.

Тролейбусами з початку року перевезено 1,3 млн. пасажирів, що становить 70,9% рівня відповідного періоду минулого року.

 

14.02.2014

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець січня 2014р. становила 17,3 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець січня 2014р. становив 2,5% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,7% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець січня 2014р. становила 1128. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду склало 15 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в січні 2014р. було працевлаштовано 705 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в січні 2014р. становив 942 грн., що менше на 22,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.) та в 3 рази середньомісячної заробітної плати штатного працівника у 2013р. (2844 грн.).

 

10.02.2014

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні 2014р. по області становив 100,0%, по Україні – 100,2% .

На споживчому ринку у січні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 0,1%. Найбільше (на 26,8%) подешевшали яйця. На 1,8–0,1% стали дешевшими кондитерські вироби з цукру, сало, морозиво, риба та рибопродукти, м’ясо птиці, хліб. Водночас на 7,1% та 3,3% подорожчали овочі та фрукти. На 1,2–0,1% зросли ціни на масло вершкове, рис, сметану, молоко, сир, кисломолочні продукти, свинину, цукор, продукти переробки зернових, яловичину, макаронні вироби, безалкогольні напої.

Подорожчання алкогольних напоїв, тютюнових виробів на 0,1% зумовлено підвищенням цін на тютюнові вироби на 0,2%, тоді як ціни на алкогольні напої залишилися без змін.

У сфері охорони здоров’я відбулося зростання цін на 0,2%, за рахунок зростання вартості фармацевтичної продукції на 0,6%.

Збільшення цін на транспорт у цілому на 0,1% головним чином пов’язане із подорожчанням вартості курсів водіїв на 1,2%, палива та мастил на 0,1%.

Ціни у сфері освіти зросли на 3,1%, що зумовлене зростанням вартості утримання дітей у дошкільних закладах.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ інші види палива залишилися без змін.

Разом з тим на 0,6% знизилися ціни на одяг і взуття.

 

06.02.2014

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

За 2013р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 616,7 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів. Рівень оплати наданих послуг з початку минулого року становить 100,4%.

Заборгованість населення області з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася у грудні 2013р. порівняно з листопадом на 3,9% і на кінець грудня становила 168,1 млн.грн.