27.11.2013

Капітальні інвестиції в економіку області

 

 

За січень–вересень 2013р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1972,7 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 9,0% менше, ніж за аналогічний період 2012р.

Найбільшу частку інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 48,6% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (54,9% усіх інвестицій області) спрямовано у розвиток будівництва, а порівняно з відповідним періодом 2012 року вони зросли на 9,2%.  Темпи освоєння інвестицій у промисловість області знизились на 35,1%, у тому числі добувну промисловість і розроблення кар’єрів та переробну промисловість – на 12,4% та 44,2% відповідно. Капітальні інвестиції у постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря зросли на 30,0%, у водопостачання; каналізацію, поводження з відходами – у 3,4 раза, проте їх частка у обсязі інвестицій у промисловість склала лише 19,7% та 1,3% відповідно.

Капіталовкладення у житлове будівництво становили 779,9 млн.грн. (39,5% загального обсягу інвестицій), що на 11,8% більше, ніж за січень–вересень 2012р.

 

26.11.2013

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–жовтня 2013р. обліковано 8064 кримінальні правопорушення, з числа яких 7780 виявлено органами внутрішніх справ.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 23,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

Серед 2536 виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 57,9% мали незняту або непогашену судимість, 14,2% вчинили злочин у групі, 21,1% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 13,1% – жінки, 6,6% – неповнолітні.

 

25.11.2013

Діяльність підприємств сфери послуг

за січень–жовтень 2013 року

 

 

За січень–жовтень 2013р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери  послуг, становив 2470,3 млн.грн., що у порівнянних цінах  на 1,0% більше, ніж за січень–жовтень 2012р. Частка послуг, реалізованих населенню, становила 19,4%  загального обсягу реалізованих послуг (480,3 млн.грн.).

У середньому на одну особу було реалізовано послуг на 2133,6 грн. Значення цього показника було найбільшим у м.Рівне (7264,1 грн.) та Здолбунівському районі (5067,8 грн.), найменшим – у Демидівському, Млинівському, Рокитнівському  та Дубенському (60,6 –76,7 грн.) районах.

За січень–жовтень 2013р. з основного виду діяльності виконано 27,0 млн. замовлень на різні види послуг на 2377,15 млн.грн. Середня вартість одного замовлення склала 88,1 грн.

 

25.11.2013

Наукова діяльність в області

у  січні–вересні  2013 року

 

 

У січні–вересні 2013р. наукові та науково-технічні роботи виконували 12 підприємств і організацій академічного, галузевого, вузівського та заводського секторів науки. Майже 67% загальної кількості наукових організацій зосереджено у м.Рівне.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами організацій, зріс у порівнянні з січнем–вереснем 2012р. на 9,2% і становив  10249,7 тис.грн.  Найбільшу питому вагу обсягу наукових та науково-технічних робіт займали організації академічного (42,0%) та галузевого (34,0%) секторів науки.

Майже 66% витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт було профінансовано за рахунок держбюджету, решта – за рахунок власних коштів підприємств і коштів вітчизняних замовників. Найбільше бюджетних коштів надійшло організаціям природничої галузі наук (82,7%), найменше – гуманітарної (1,1%).

 

22.11.2013

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–жовтні 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 15,6 тис. сімей, що становить 89 відсотків сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилася майже на 20 відсотків.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з початку року, становила 2695,2 тис. гривень, а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у жовтні п.р. склав 210 гривень.

Крім того, за десять місяців 2013р. 8,2 тис. сімей області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 4798,1 тис. гривень. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у жовтні 2013р. становив 500 гривень.

 

19.11.2013

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–жовтень 2013р. всіма видами транспорту перевезено 12,5 млн.т вантажів, що становить 99,1% обсягів січня–жовтня 2012р.

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень–жовтень 2013р. становило 9,5 млн.т, що на 2,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 3,0 млн.т вантажів, що складає 90,4% від обсягів січня–жовтня 2012р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–жовтень 2013р. скористалося 108,4 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 2,0 млрд.пас.км, що відповідно на 1,2% менше та на 1,4% більше, ніж у січні–жовтні 2012р.

Найбільша частка (75,7%) пасажирів, користується автомобільним транспортом. Перевезення автобусами та маршрутними таксі зросло на 3,1%. З початку поточного року послугами автомобільного транспорту скористалося 82,0 млн. пасажирів.

За січень–жовтень 2013р. міським електротранспортом перевезено 17,3 млн. пасажирів, що становить 82,2% обсягів січня–жовтня 2012р.

 

19.11.2013

Демографічна ситуація у Рівненській області

за січень–вересень 2013 року

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2013р. становила 1158,6 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2013р. чисельність наявного населення збільшилася на 1769 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,0 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту – 2142 особи, водночас зафіксовано міграційне скорочення населення – 373 особи.

Порівняно з січнем–вереснем 2012р. обсяг природного приросту зменшився на 1086 осіб, або з 3,7 до 2,4 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–вересні 2013р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–вереснем 2012р.

За січень–вересень 2013р. кількість народжених в області була на 907 осіб меншою, ніж за січень–вересень 2012р., рівень народжуваності порівняно з січнем–вереснем 2012р. знизився з 16,0 немовляти на 1000 наявного населення до 14,9.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,9‰ проти 12,8‰).

Порівняно з січнем–вереснем 2012р. рівень смертності у січні–вересні 2013р. зріс з 12,3 до 12,5 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 14,9‰ проти 9,7‰).

Серед прибулих в область 94,7% становили мігранти з інших регіонів України, 5,3% –з інших країн. Серед вибулих з області 98,2% виїхали до інших регіонів України, 1,8% – до інших країн.         

 

19.11.2013

Іноземне інвестування в області

 

 

За січень–вересень 2013р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 18,0 млн.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.10.2013р. склав 307,0 млн.дол., що становить 265,9 долара на одну особу. Інвестування здійснювали представники 37 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Нідерландів та Італії.

Найбільш інвестиційно привабливою для нерезидентів залишається промисловість, у розвиток якої спрямовано 53,9% загального обсягу іноземних вкладень  (165,5 млн.дол.). Підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів освоєно 48,2 млн.дол., транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 42,0 млн.дол., будівельними підприємствами – 32,4 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 225 підприємств області.

 

18.11.2013

Будівельна діяльність

 

 

За січень–жовтень 2013р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 790,3 млн.грн. Порівняно з січнем–жовтнем 2012р. обсяги будівництва зменшились на 43,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 44,4% від загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 49,8% та 5,8% відповідно.

За січень–вересень 2013р. забудовниками області прийнято в експлуатацію 216,7 тис.м2 загальної площі житла, що на 14,1% більше, ніж у січні–вересні 2012р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 117,2 тис.м2 загальної площі житла (54,1% загального обсягу), у сільській місцевості – 99,5 тис.м2 (45,9%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 1815 квартир. Середній розмір квартири становить 119,4 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 136,0 м2 , у міських поселеннях – 108,2 м2 загальної площі.

Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію I чергу загальноосвітнього навчального закладу на 320 учнівських місць, амбулаторно-поліклінічний заклад, проведено реконструкцію II черги перинатального центру на 30 ліжок, дошкільного навчального закладу на 17 місць.

Завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 25,8 км, торгові центри, магазини торговою площею 9,0 тис.м2, цех для сушіння пиломатеріалів та інші.

 

14.11.2013

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець жовтня 2013р. становила 14,6 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець жовтня 2013р. склав 2,1% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник був однаковим - 2,1% .

Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до державної служби зайнятості, на кінець жовтня п.р. становила 1433. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду склало 10 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в жовтні 2013р. було працевлаштовано 2382 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в жовтні 2013р. становив 948 грн., що менше на 17,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.) та у 3 рази середньої заробітної плати штатного працівника в вересні 2013р. (2811 грн.).

 

12.11.2013

До Дня працівників радіо, телебачення

та зв’язку

 

 

Ринок телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг відіграє важливу роль у взаємозв’язках усіх галузей економіки області.

У цій сфері в області за 9 місяців 2013 року реалізовано послуг на   473,3 млн.грн., що складає майже чверть від загального обсягу послуг наданих споживачам.

За січень–вересень 2013 року спостерігається ріст доходів від надання послуг кур’єрської діяльності на 88,2%, нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот – на 29,6%, поштового зв’язку – на 8,6%, сільського і міського телефонного зв’язків відповідно на 4,8% та 2,5%.

У сфері телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг зайнято 3,8 тис. працівників.

З початку року доставлено 8,0 млн. періодичних друкованих видань, 3,9 млн. поштових переказів і пенсійних виплат, 2,0 млн. листів, 0,2 млн. посилок, надано 14,4 млн. міжміських телефонних переговорів (включаючи міжнародні).

Телефонна мережа області налічує 189,5 тис. основних телефонів (з них 84,5% – у населення), рівень телефонізації на 100 сімей становить 43 телефонних апаратів. Кількість абонентів мобільного зв’язку станом на 1 жовтня 2013 року становила 1,3 млн., що на 10,1% більше, ніж на 1 жовтня 2012 року. Число абонентів мережі Інтернет становить 47,5 тис., кабельного телебачення – 9,9 тис.

 

07.11.2013

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень-жовтень 2013р. по області становив 98,8%, по Україні – 99,8%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 3,1%. Суттєво знизилися в ціні фрукти, сало та овочі (на 24,5%, 15,7% та 13,7% відповідно). Крім того, на 8,5–0,3% стали дешевшими в ціні яловичина, продукти переробки зернових, шоколад, свинина, риба та продукти з риби, м’ясо птиці, молоко, олія соняшникова, рис, безалкогольні напої, кондитерські вироби з борошна. Водночас на 6,3–0,6% подорожчали в ціні масло, кисломолочна продукція, яйця, цукор, сметана, маргарин, хліб, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, сири.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 8,2%, обумовлено подорожчанням тютюнових виробів на 11,0% та алкогольних напоїв на 5,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,7%, що викликано збільшенням вартості скрапленого газу на 18,7%, квартирної плати на 2,2% та зростанням цін на утримання та ремонт житла на 0,6%.

У сфері охорони здоров’я відбулося зростання цін на 1,8%, у т.ч. послуги санаторно-курортних установ подорожчали на 5,3%, фармацевтична продукція – на 3,3%, амбулаторні послуги – на 1,2%.

Ціни на транспорт у цілому збільшилися на 2,4%, що в основному зумовлено зростанням вартості перевезень пасажирським залізничним та автодорожнім транспортом на 9,5% та 6,5% відповідно. При цьому ціни на паливо та мастила знизилися на 1,2%.

Разом з цим на 8,0–3,6% знизилися в ціні телефонне й телефаксове обладнання, аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації, побутова техніка, одяг та взуття.

 

04.11.2013

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

 

Упродовж січня–вересня 2013р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 448,2 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів. Рівень оплати наданих послуг з початку поточного року становить 107,2%.

Заборгованість населення області з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася у вересні 2013р. порівняно з серпнем на 0,6% і на кінець вересня становила 140,9 млн.грн.