29.08.2013

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Рівненської області у січні–липні 2013р. становила 2789 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

Порівняно з відповідним періодом 2012р. номінальна заробітна плата зросла на 10,7%.

Нарахування за одну оплачену годину становили 19,59 грн.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати в        січні–липні 2013р. посідала 13 місце та на 426 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3215 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській (2298 грн.), Волинській (2523 грн.), Житомирській (2524 грн.), Хмельницькій (2579 грн.), Львівській (2729 грн.).

Найвищі рівні оплати праці в січні–липні 2013р. спостерігалися на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6547 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції          (4222 грн.).

В середньому по промисловості заробітна плата становила 3921 грн.

Значно вища, ніж в середньому по області, оплата праці у працівників фінансової та страхової діяльності (3840 грн.), транспорту, складського господарства (3235 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (3164 грн.).

Дещо нижча за середньообласний показник оплата праці у будівництві – 2697 грн.

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2135 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2253 грн.), освіти (2537 грн.) на 23,5–9,0% менша, ніж в середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (1518 грн.), поштовій та кур’єрській діяльності (1727 грн.), сільському господарстві (1870 грн.).

 

23.08.2013

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–липні 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 6,8 тис. сімей. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилася на 6 відсотків.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з початку року, становила 925,4 тис. гривень, а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у липні п.р. склав 44 гривні.

Крім того, за сім місяців 2013р. 6,4 тис. сімей області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3921,0 тис. гривень. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім’ю у липні 2013р. становив 462 гривні.

 

21.08.2013

Наукова діяльність в області

у січні–червні 2013 року

 

 

У січні–червні  2013р. наукові та науково-технічні роботи виконували 12 підприємств і організацій академічного, галузевого, вузівського та заводського секторів науки. Майже 67% загальної кількості наукових організацій зосереджено у м.Рівне.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт зменшився на 1,2% порівняно з січнем–червнем 2012р. і становив 6049,6 тис.грн. Найбільшу питому вагу обсягу наукових та науково-технічних робіт займали організації академічного (50,6%) та галузевого (26,9%) секторів науки.

Майже 62% витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт було профінансовано за рахунок держбюджету, решта – за рахунок власних коштів підприємств і коштів вітчизняних замовників. Найбільше бюджетних коштів надійшло організаціям природничої галузі наук (82,3%), найменше – гуманітарної (1,2%).

 

21.08.2013

Стан злочинності в Рівненській області

 

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–липня 2013р. обліковано 6013 кримінальних правопорушень, з числа яких 5788 виявлено органами внутрішніх справ.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 22,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–липень 2013р. становила 8171 особу.

Найбільша кількість потерпілих від крадіжок – 2108 осіб.

З початку 2013р. виявлено 1685 осіб, які вчинили злочини.

 

20.08.2013

Демографічна ситуація у Рівненській області

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 липня 2013р. становила 1157,3 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2013р. чисельність наявного населення збільшилася на 396 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,7 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту – 671 особу, водночас зафіксовано міграційне скорочення населення – 275 осіб.

Порівняно з січнем–червнем 2012р. обсяг природного приросту зменшився на 676 осіб, або з 2,3 до 1,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Природний рух населення області у січні–червні 2013р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–червнем 2012р.

За січень–червень 2013р. кількість народжених в області була на 688 осіб меншою, ніж за січень–червень 2012р., рівень народжуваності порівняно з січнем–червнем 2012р. знизився з 15,1 немовляти на 1000 наявного населення до 14,0.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (15,7‰ проти 12,1‰).

Порівняно з січнем–червнем 2012р. рівень смертності у січні–червні 2013р. залишився на однаковому рівні і становив – 12,8 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,4‰ проти 9,9‰).

Серед прибулих в область 91,9% становили мігранти з інших регіонів України, 8,1% –з інших країн. Серед вибулих з області 98,1% виїхали до інших регіонів України, 1,9% – до інших країн.

 

19.08.2013

Іноземні інвестиції в Рівненській області

 

 

За січень–червень 2013р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 7,4 млн.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.07.2013р. склав 294,9 млн.дол., що становить 255,4 долара на одну особу. Інвестування здійснювали представники 38 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Нідерландів та Італії.

Найбільш інвестиційно привабливою для нерезидентів залишається промисловість, у розвиток якої спрямовано 55,2% загального обсягу іноземних вкладень  (162,9 млн.дол.). Підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів освоєно 49,2 млн.дол., транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 38,3 млн.дол., будівельними підприємствами – 26,1 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 229 підприємств області.

 

19.08.2013

Будівельна діяльність

 

 

За січень–липень 2013р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 425,6 млн.грн. Порівняно з січнем–липнем 2012р. обсяги будівництва зменшились на 46,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 49,0% від загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 44,6% та 6,4% відповідно.

За січень–червень 2013р. забудовниками області прийнято в експлуатацію  180,1 тис.м2 загальної площі житла, що на 50,3%, більше ніж у січні–червні 2012р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 93,1 тис.м2 загальної площі житла (51,7% загального обсягу), у сільській місцевості – 87,0 тис.м2 (48,3%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 1413 квартир. Середній розмір квартири становить 127,4 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 136,3 м2 , у міських поселеннях – 120,2 м2 загальної площі.

Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію I чергу загальноосвітнього навчального закладу на 320 учнівських місць, амбулаторно-поліклінічний заклад, проведено реконструкцію II черги перинатального центру на 30 ліжок.

Завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 25,8 км, торгові центри, магазини торговою площею 6,7 тис.м2, цех для сушіння пиломатеріалів та інші.

 

19.08.2013

Підсумки роботи транспорту

 

 

За січень–липень 2013р. всіма видами транспорту перевезено 8,0 млн.т вантажів, що становить 98,5% обсягів січня–липня 2012р.

Відправлення вантажів залізничним транспортом за січень–липень 2013р. становило 6,2 млн.т, що на 0,7% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) доставлено замовникам 1,8 млн.т вантажів, що складає 91,7% від обсягів січня–липня 2012р.

Послугами пасажирського транспорту за січень–липень 2013р. скористалося  77,0 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1,4 млрд.пас.км, що відповідно на 2,7% та 3,0% більше, ніж у січні–липні 2012р. 

Найбільша частка (74,8%) пасажирів, користується автомобільним транспортом. Перевезення автобусами та маршрутними таксі зросло на 6,1%. З початку поточного року послугами автомобільного транспорту скористалося 57,6 млн. пасажирів.

За січень–липень 2013р. міським електротранспортом перевезено 13,1 млн. пасажирів, що на 9,2% менше, ніж за січень–липень 2012р.

 

16.08.2013

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець липня 2013р. становила 17,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець липня 2013р. становив 2,4% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,6% і 2,3%.

Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до державної служби зайнятості, на кінець липня 2013р. становила 1414. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду склало 12 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в липні 2013р. було праце-влаштовано 1720 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в липні 2013р. становив 934 грн., що менше на 18,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.) та в 3,2 раза середньої заробітної плати штатного працівника в червні 2013р. (3000 грн.).

 

07.08.2013

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень-липень 2013р. по області становив 99,1%, по Україні – 100,1%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,7%. При цьому суттєво (на 34,2%) знизилися в ціні яйця. Крім того, на 16,2–0,5% стали дешевшими в ціні сало, молоко, м’ясо яловичини та свинини, сири, риба та продукти з риби, сметана, кондитерські вироби з борошна, продукти переробки зернових, фрукти, м’ясо птиці, безалкогольні напої. Водночас на 6,0-0,2% подорожчали цукор, овочі, мінеральні та джерельні води, масло вершкове, макаронні вироби, майонез, хліб, маргарин, олія соняшникова, рис.

 Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 5,5%, обумовлене подорожчанням тютюнових виробів на 7,3% та алкогольних напоїв на 4,0%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%, що викликане збільшенням вартості квартирної плати на 2,2% та зростанням цін на утримання та ремонт житла на 0,6%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 1,4% пов’язане в першу чергу з подорожчанням вартості послуг санаторно-курортних установ на 2,9%, підвищенням цін на фармацевтичну продукцію на 2,6%, та зростанням тарифів на амбулаторні послуги на 0,8%.

Ціни на транспорт у цілому збільшилися на 2,2%, що в основному зумовлене зростанням вартості перевезень пасажирським залізничним та автодорожнім транспортом на 9,7% та 6,5% відповідно. При цьому ціни на паливо та мастила знизилися на 1,5%.

Збільшення вартості послуг зв’язку на 0,9% зумовлене зростанням тарифів на абонентну плату за користуванням телефоном (на 7,1%).      

Разом з цим на 4,0–2,5% знизилися в ціні аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації, одяг та взуття, телефонне й телефаксове обладнання, побутова техніка.

 

02.08.2013

Комунальні борги населення області

 

 

Упродовж січня–червня 2013р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 357,4 млн.грн., включаючи погашення боргів попередніх періодів. Рівень оплати наданих послуг з початку поточного року становив 105%.

Заборгованість населення області з оплати житлово-комунальних послуг зменшилася у червні 2013р. порівняно з травнем  на 4,6% і на кінець червня становила 154,0 млн.грн.