30.05.2013

Оплата праці

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Рівненської області у січні–квітні 2013р. становила 2685 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,3 раза розмір мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

Порівняно з відповідним періодом 2012р. номінальна заробітна плата зросла на 11,3%.

Нарахування за одну оплачену годину становили 18,79 грн.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати в січні–квітні 2013р. посідала 12 місце та на 431 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3116 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській – 2181 грн.; Житомирській – 2392 грн.; Волинській – 2397 грн.; Хмельницькій – 2447 грн.; Львівській – 2632 грн.

Найвищі рівні оплати праці в січні–квітні 2013р. спостерігалися на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6708 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції грн.).

В середньому по промисловості заробітна плата становила 3942 грн.

Значно вища, ніж в середньому по області, оплата праці у фінансовій та страховій діяльності (3692 грн.), лісовому господарстві та лісозаготівлях (3125 грн.).

Працівникам транспорту, складського господарства нараховували в середньому 3078 грн., будівництва – 2385 грн.

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (2010 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2114 грн.), освіти (2344 грн.) на 25,1–12,7% менша, ніж в середньому по області.

Оплата праці у сільському господарстві (1809 грн.) в 1,5 раза менша середньообласного рівня.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування – 1421 грн.

 

29.05.2013

Капітальні інвестиції  в економіку області

 

 

За січень–березень 2013р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 771,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що на 34,4% більше, ніж за аналогічний період 2012р.

Найбільшу частку інвестицій складають кошти населення на індивідуальне житлове будівництво, за рахунок яких освоєно 68,5% усіх інвестицій.

Значні обсяги капітальних інвестицій (74,1% усіх інвестицій області) спрямовано у розвиток будівництва, а порівняно з відповідним періодом 2012 року вони зросли у 1,8 раза. Темпи освоєння інвестицій у промисловість області знизились на 41,6%, у тому числі добувну промисловість і розроблення кар’єрів та переробну промисловість – на 56,2% та 54,6% відповідно. Капітальні інвестиції у постачання електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря зросли у 2,5 раза, у водопостачання; каналізацію, поводження з відходами – у 2,6 раза, проте їх частка у обсязі інвестицій у промисловість склала лише 25,2% та 1,8% відповідно.

Капіталовкладення у житлове будівництво становили 545,9 млн.грн. (70,7% загального обсягу інвестицій), що у 2,0 раза більше, ніж за січень–березень 2012р.

 

24.05.2013

Структура роздрібного товарообороту підприємств області

за 2012 рік

 

 

Підприємствами (юридичними особами) області, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2012 рік продано населенню споживчих товарів на 6233,5 млн.грн., що на 8,9% більше, ніж у 2011 році.

Непродовольчих товарів реалізовано на 3862,5 млн.грн., що становить 62% від загального обсягу товарообороту. Серед непродовольчих товарів найбільші обсяги реалізації припадали на паливно-мастильні матеріали (1487,1 млн.грн.), товари культурно-побутового та господарського призначення (587 млн.грн.) та лікарські засоби (564,6 млн.грн.).

Серед продовольчих товарів 17,6% становив продаж алкогольних напоїв та 19,7 - тютюнових виробів. У 2012 році їх реалізовано відповідно на 418 млн.грн.  та 466 млн.грн.

 

23.05.2013

Діяльність підприємств сфери послуг

за січень–квітень 2013 року

 

 

За січень–квітень 2013р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери  послуг, становив 912,5 млн.грн., що у порівнянних цінах  на 3,8% більше, ніж за січень–квітень 2012р. Частка послуг, реалізованих населенню, становила 20,4%  загального обсягу реалізованих послуг (186,2 млн.грн.).

У середньому на одну особу було реалізовано послуг на 788,7 грн. Значення цього показника було найбільшим у Здолбунівському районі (1966,4 грн.) та у місті Рівне (2695,0 грн.), найменшим – у Демидівському, Млинівському, Рокитнівському та Дубенському (0,9 –31,5 грн.) районах.

За січень–квітень 2013р. з основного виду діяльності виконано 11,3 млн. замовлень на різні види послуг на 881,5 млн.грн. Середня вартість одного замовлення склала 78,1 грн.

 

23.05.2013

Надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–квітні 2013 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено майже 4 тисячам  сімей. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилася на 36 відсотків.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг з початку року, становила 749,9 тис. гривень, а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у квітні п.р. склав 62 гривні.

Крім того, за чотири місяці 2013 року 2,9 тис. сімей області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 2003,3 тис. гривень. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім'ю у квітні 2013р. становив 658 гривень.

 

22.05.2013

Наукова діяльність в області

у січні–березні  2013 року

 

 

У січні–березні 2013р. наукові та науково-технічні роботи виконували 12 підприємств і організацій академічного, галузевого, вузівського та заводського секторів науки. Майже 67% загальної кількості наукових організацій зосереджено у м.Рівне.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт зменшився на 17,6% порівняно з січнем–березнем 2012р. і становив 2770,1 тис.грн. Найбільшу питому вагу обсягу наукових та науково-технічних робіт займали організації академічного (55,5%) та галузевого (28,0%) секторів науки.

Майже 62% витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт було профінансовано за рахунок держбюджету, решта – за рахунок власних коштів підприємств і коштів вітчизняних замовників. Найбільше бюджетних коштів надійшло організаціям природничої галузі наук (81,9%), найменше – гуманітарної (1,3%).

 

22.05.2013

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2013р. становила 1157,2 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2013р. чисельність наявного населення збільшилася на 295 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,0 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту – 435 осіб, водночас зафіксовано міграційне скорочення населення – 140 осіб.

Порівняно з січнем–березнем 2012р. обсяг природного приросту зменшився на 137 осіб, або з 2,0 до 1,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. У цілому по області за січень–березень 2013р. природний приріст населення відбувся як у міських поселеннях (2,4‰), так і у сільській місцевості – 0,7‰.

Природний рух населення області у січні–березні 2013р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2012р.

За січень–березень 2013р. кількість народжених в області була на 353 особи меншою, ніж за січень–березень 2012р., рівень народжуваності порівняно з січнем–березнем 2012р. знизився з 15,3 немовляти на 1000 наявного населення до 14,1.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,0‰ проти 12,1‰).

Порівняно з січнем–березнем 2012р. рівень смертності у січні–березні 2013р. зменшився з 13,3 до 12,6 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,3‰ проти 9,7‰).

Серед прибулих в область 92,4% становили мігранти з інших регіонів України, 7,6% – з інших країн. Серед вибулих з області 98,8% виїхали до інших регіонів України, 1,2% – до інших країн.

 

21.05.2013

Всесвітній день довкілля – чим дихаємо?

 

 

Негативний вплив на навколишнє природне середовище мають викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Протягом 2012р. від стаціонарних та пересувних джерел забруднення у повітряний басейн Рівненщини надійшло 60,4 тис.т забруднюючих речовин, що на 3,3% менше, ніж у 2011р. Крім того в атмосферу надійшло 2,1 млн.т діоксиду вуглецю, який належить до парникових газів і впливає на зміну клімату.

Надходження забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення переважали над викидами від стаціонарних джерел. Від роботи двигунів пересувних джерел забруднення  у 2012р. надійшло 45,5 тис.т (75,3% загальних обсягів) забруднюючих речовин, від стаціонарних джерел забруднення –

14,9 тис.т (24,7%).

Основними забруднювачами атмосферного повітря в області є підприємства: ПАТ “Волинь-цемент”, ПАТ “Рівнеазот”, ТзОВ “Сільськогосподарське підприємство “Нива” та ТзОВСвиспан Лімітед”.

У 2012р. щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення та транспортних засобів у розрахунку на 1 км2 території області склала 3 т проти 3,1 т у 2011р., на одну особу населення – 52,3 кг проти 54,1 кг.

Найбільш забрудненою є територія міст Кузнецовська, Рівного, Дубно, Острога, а також Здолбунівського, Рівненського, Гощанського, Млинівського та Сарненського районів.

 

20.05.2013

Іноземні інвестиції в Рівненській області

 

 

За січень–березень 2013р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 4,3 млн.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.04.2013р. склав 290,8 млн.дол., що становить 251,9 долара на одного мешканця області. Інвестування здійснювали представники 38 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Італії та Російської Федерації.

Найбільш інвестиційно привабливою для нерезидентів залишається промисловість, у розвиток якої спрямовано 55,9% загального обсягу іноземних вкладень  (162,4 млн.дол.). Підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів освоєно 49,1 млн.дол., транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 37,7 млн.дол., будівельними підприємствами – 23,4 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 227 підприємств області.

 

18.05.2013

Будівельна діяльність

 

 

За січень–квітень 2013р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 129,5 млн.грн., у тому числі за квітень – 39,3 млн.грн. Порівняно з січнем–квітнем 2012р. обсяги будівництва зменшились на 70,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 73,3% від загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,2% та 9,5% відповідно.

За січень–березень 2013р. забудовниками області прийнято в експлуатацію  144,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 88,3% більше, ніж у січні–березні 2012р.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 69,3 тис.м2 загальної площі житла (47,9% загального обсягу), у сільській місцевості – 75,3 тис.м2 (52,1%).

Загалом в області прийнято в експлуатацію 1083 квартири. Середній розмір квартири становить 133,5 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 136,2 м2 , у міських поселеннях – 130,8 м2 загальної площі.

Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію I чергу загальноосвітнього навчального закладу на 320 учнівських місць, амбулаторно-поліклінічний заклад, проведено реконструкцію II черги перинатального центру на 30 ліжок.

Завершено реконструкцію й прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 21,7 км,  торгові центри, магазини торговою площею 5,6 тис.м2, цех для сушіння пиломатеріалів та інші.

 

17.05.2013

До Міжнародного дня музеїв

 

 

За попередніми даними станом на 1 січня поточного року на Рівненщині працювало 13 музеїв. У музеях зберігається понад 262 тис. предметів основного фонду. Серед експонатів 27,2 відсотка складають писемні предмети, 18,4 відсотка – речові, 5,9 відсотків – природничі, від 1 до 5 відсотків – фото, образотворчі та декоративно-ужиткові.

Протягом минулого року 252,1 тис. відвідувачів ознайомились майже із 41 тис. предметів основного фонду, що експонувалися в музеях. Кожний другий відвідувач – це учень, слухач чи студент. Працівниками музеїв за рік проведено понад 5 тисяч екскурсій, на яких побувало 102,5 тис. осіб.

У 2012 році в музеях було відкрито 215 виставок різної тематики, музейними працівниками видано 263 наукових видань і публікацій, розроблено 23 тематико-експозиційних планів.

 

16.05.2013

Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства Рівненщини

 

 

Станом на 1 січня 2013 року у складі підприємств (юридичних осіб), що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, налічувалось 1352 магазини, 252 напівстаціонарні об’єкти торгівлі (89 кіосків та 163 автозаправні станції, включаючи АГНКС), 793 заклади ресторанного господарства.

В області діяло 780 продовольчих та 572 непродовольчих магазинів.

Переважна більшість продовольчих магазинів (741 одиниця, або 95%) – з універсальним асортиментом товарів, серед яких 28 супермаркетів та 6 гіпермаркетів. Кількість магазинів, що торгують алкогольними напоями становить 752 одиниці.

Мережа непродовольчих магазинів налічує 49 магазинів з універсальним асортиментом товарів та 523 – спеціалізованих. Серед спеціалізованих магазинів 252 аптеки, 110 аптечних пунктів, 5 магазинів оптики, 2 магазини медтехніки, 8 магазинів книг.

Продаж товарів населенню крім стаціонарної торгової мережі та мережі ресторанного господарства у минулому році здійснювався підприємствами зі складів, майданчиків, лотків, орендованих кутків і прилавків тощо. Таких об’єктів налічувалось 743 одиниці.

 

15.05.2013

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2013р. становила 19,2 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець квітня 2013р. становив 2,8% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 2,9% і 2,6% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до державної служби зайнятості, на кінець квітня 2013р. становила 1373. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду склало 14 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в квітні 2013р. було працевлаштовано 1836 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в квітні 2013р. становив 936 грн., що менше на 18,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.) та в 2,9 раза середньої заробітної плати штатного працівника в березні 2013р. (2694 грн.).

 

08.05.2013

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень-квітень 2013р. по області становив 99,5%, по Україні – 100,1%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 1,0%. При цьому суттєво (на 23,2%) знизилися в ціні яйця. Крім того, на 7,5–0,2% стали дешевшими в ціні цукор, сало, молоко, м’ясо свинини та яловичини, риба та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна, масло, сметана, маргарин та інші їстивні жири, м’ясо птиці, кисломолочна продукція, сири, безалкогольні напої. Водночас відчутно на 11,8% подорожчали в ціні овочі. На 3,9-0,4% подорожчали фрукти, оливкова олія, рис, хліб, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, олія соняшникова, продукти переробки зернових, ковбасні вироби та їстівні субпродукти.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 4,0%, обумовлене подорожчанням тютюнових виробів на 4,6% та алкогольних напоїв на 3,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,3%, що викликане збільшенням вартості квартирної плати на 2,2% та зростанням цін на утримання та ремонт житла.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 1,2% пов’язане в першу чергу з підвищенням цін на фармацевтичну продукцію на 2,4% та подорожчанням вартості амбулаторних послуг на 0,5%.

Ціни на транспорт у цілому збільшилися на 1,1%, що зумовлено зростанням вартості перевезень пасажирським автодорожнім та залізничним транспортом на 3,9% та 3,3% відповідно. При цьому ціни на паливо та мастила знизилися на 0,5%.

Разом з цим на 3,1–2,1% знизилися в ціні телефонне й телефаксове обладнання, одяг і взуття, аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації, побутова техніка.

 

07.05.2013

Комунальні борги населення області

 

 

Упродовж січня–березня 2013 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 215,6 мільйона гривень, включаючи погашення боргів попередніх періодів. Рівень оплати наданих послуг з початку поточного року становить 89,4%.

Заборгованість населення області з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася у березні 2013р. порівняно з лютим на 4,8% і на кінець березня становила 200,2 мільйона гривень.