30.04.2013

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2012 рік

 

 

Підприємствами та організаціями області за 2012р. використано 2126,3 тис.т первинних і вторинних видів палива в умовному вимірі (з урахуванням обсягів реалізації палива населенню), що на 6,8 тис.т умовного палива (на 0,3%) менше, ніж у 2011р.

У структурі спожитого палива 65,4% припадає на газ природний, 11,7% − на вугілля кам’яне, 8,5% − на газойлі (паливо дизельне), 5,1% − на бітум нафтовий і сланцевий, 2,6% − на торф неагломерований паливний, 2,4% − на інші види первинного палива, 2,3% − на бензин моторний, 1,0% − на дрова для опалення, 0,6% − на брикети і напівбрикети торф’яні, 0,2% − на пропан і бутан скраплені.

Промислові підприємства області є основними споживачами енергетичних матеріалів  та продуктів перероблення нафти, їхня частка в загальному споживанні складає 79,6%. За 2012р. ними спожито 1162,1 тис.т у.п., що на 9,4% менше, ніж у 2011р.

Населенню області за 2012р. реалізовано 667,1 тис.т у.п., що на 41,7 тис.т у.п. або на 6,7% більше, ніж у 2011р. У тому числі, через автозаправні станції населенню реалізовано бензину моторного 50,3 тис.т (на 3,3 тис.т або на 6,2% менше, ніж за 2011р.), газойлів (палива дизельного) − 67,4 тис.т (на 9,4 тис.т або на 16,4% більше).

 

30.04.2013

Оплата праці

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Рівненської області у І кварталі 2013р. становила 2671 грн. (тут і надалі дані наведено по підприємствах, установах, організаціях з кількістю працюючих 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,3 раза розмір мінімальної заробітної плати (1147 грн.).

Порівняно з відповідним періодом 2012р. номінальна заробітна плата зросла на 11,1%.

Нарахування за одну оплачену годину становили 19,05 грн.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати у І кварталі 2013р. посідала 12 місце та на 409 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 3080 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях: Тернопільській – 2150 грн.; Житомирській – 2363 грн.; Волинській – 2369 грн.; Хмельницькій – 2419 грн.; Львівській – 2585 грн.

Найвищі рівні оплати праці у І кварталі 2013р. спостерігалися на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6936 грн.), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (4072 грн.).

В середньому по промисловості заробітна плата становила 3993 грн.

Значно вища, ніж в середньому по області, оплата праці у фінансовій та страховій діяльності (3646 грн.), лісовому господарстві та лісозаготівлях (3146 грн.).

Працівникам транспорту нараховували в середньому 3050 грн., будівництва – 2245 грн.

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (1993 грн.), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (2074 грн.), освіти (2313 грн.) на 25,4% – 13,4% менша, ніж в середньому по області.

Оплата праці у сільському господарстві (1754 грн.) в 1,5 раза менша середньообласного рівня.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування – 1426 грн.

 

24.04.2013

Про надання населенню області субсидій

 

 

На Рівненщині у січні–березні 2013 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг призначено 3 тисячам сімей. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилася майже на 20 відсотків.

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за три місяця 2013 року, становила 692,9 тис. гривень, а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у березні п.р. склав 101 гривню.

Крім того, у І кварталі 2013 року 1038 сім’ям області було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 802 тис. гривень. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одну сім'ю у березні 2013р. становив 755 гривень.

 

19.04.2013

Будівельна діяльність

 

 

За січень–березень 2013р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 89,3 млн.грн., у тому числі за березень – 29,1 млн.грн. Порівняно з січнем–березнем 2012р. обсяги будівництва зменшились на 69,4%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 72,7% від загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 17,7% та 9,6% відповідно.

 

16.04.2013

Наукова діяльність в області у 2012 році

 

 

У 2012р. наукові та науково-технічні роботи виконували 12 підприємств і організацій академічного, галузевого, вузівського та заводського секторів науки. Більшість наукових організацій (67%) зосереджено у м.Рівне.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт порівняно з 2011р. зріс на 20,4% і становив 14907,6 тис.грн. Майже 52% зазначеного обсягу виконано у Рівненському районі, 40% – в обласному центрі, решта – у м.Острог, та Сарненському районі.

 У 2012р. майже 55% витрат, пов’язаних з виконанням наукових та науково-технічних робіт було профінансовано за рахунок Держбюджету, решта – за рахунок власних коштів підприємств, коштів вітчизняних та іноземних замовників. Найбільше бюджетних коштів надійшло організаціям природничої галузі наук (80,1%).

 

16.04.2013

Інноваційна діяльність промислових підприємств в області у 2012 році

 

 

У 2012р. інноваційною діяльністю в області займалось 36 промислових підприємств, з яких 15 підприємств впроваджували інноваційні види продукції, 22 – інноваційні процеси, з них 17 – нові або вдосконалені методи обробки, або виробництва продукції, 15 – придбали нові технології, у т.ч. 7 – за межами України.

На інноваційні потреби було використано 47,9 млн.грн. Значна частина цих коштів освоєна у хімічній та нафтохімічній промисловості (35,0%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (29,6%), легкій промисловості (25,4%).

У виробництво було впроваджено 19 найменувань технологічно нової чи значно удосконаленої продукції, з яких 2 види інноваційного устаткування, приладів, апаратів (у 2011р., відповідно, 17 і 4).

У переробній промисловості, виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води було впроваджено 18 нових технологічних процесів, з яких 6 – маловідходних, ресурсозберігаючих; придбано 31 нову технологію.     

У 2012р. 3 промислових підприємства реалізували інноваційну продукцію, що є новою для ринку, 23– що є новою тільки для підприємства. Ними реалізовано інноваційної продукції на 83,9 млн.грн., або 0,6% загального обсягу реалізованої промислової продукції. 

 

16.04.2013

Демографічна ситуація у Рівненській області

за січень–лютий 2013 року

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 березня 2013р. становила 1157,1 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2013р. чисельність наявного населення збільшилася на 208 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 1,1 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту – 348 осіб, водночас зафіксовано міграційне скорочення населення – 140 осіб.

Порівняно з січнем–лютим 2012р. обсяг природного приросту зменшився на 115 осіб, або з 2,4 до 1,9 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. У цілому по області за січень–лютий 2013р. природний приріст населення відбувся як у міських поселеннях (3,0‰), так і у сільській місцевості – 0,9‰.

Природний рух населення області у січні–лютому 2013р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–лютим 2012р.

За січень–лютий 2013р. кількість народжених в області була на 268 осіб меншою, ніж за січень–лютий 2012р., рівень народжуваності порівняно з січнем–лютим 2012р. знизився з 15,8 немовляти на 1000 наявного населення до 14,6.

Народжуваність у сільській місцевості залишається вищою, ніж у міських поселеннях (16,4‰ проти 12,6‰).

Порівняно з січнем–лютим 2012р. рівень смертності у січні–лютому 2013р. зменшився з 13,4 до 12,7 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,6 раза вищий, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,5‰ проти 9,6‰).

Серед прибулих в область 92,7% становили мігранти з інших регіонів України, 7,3% –з інших країн. Серед вибулих з області 98,8% виїхали до інших регіонів України, 1,2% – до інших країн.      

 

15.04.2013

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на кінець березня 2013р. становила 19,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець березня 2013р. становив 2,8% середньорічної чисельності населення працездатного віку. У сільській місцевості та в міських поселеннях цей показник становив відповідно 3,0% і 2,7% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до державної служби зайнятості, на кінець березня 2013р. становила 1249. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду склало 16 осіб.

За сприяння державної служби зайнятості в березні 2013р. було працевлаштовано 836 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в березні 2013р. становив 991 грн., що менше на 13,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1147 грн.) та в 2,8 раза середньої заробітної плати штатного працівника в лютому 2013р. (2801 грн.).

 

09.04.2013

Лісогосподарська діяльність в області

 

 

За даними Головного управління статистики, протягом 2012р. лісогосподарські підприємства області проводили роботи по відтворенню лісів на землях лісового фонду на площі 5903 га, у т.ч. шляхом садіння і висівання лісу на площі 3978 га та через природне поновлення на площі 1925 га. У землі, вкриті лісовою рослинністю, переведено 4693 га лісових культур та 2202 га ділянок із природним поновленням.

Велика увага приділялась заходам зі знищення осередків шкідників і хвороб лісу, зокрема біологічними препаратами оброблено 2595 га лісу, що дозволило ліквідувати осередків шкідників і хвороб на площі 1928 га.

В лісах області проводилася заготівля  побічної лісової продукції. Так у 2012р. було заготовлено 5858 т лісових ягід, 163 т грибів, 79 т лікарських рослин, 78 т деревних соків, 73 т сіна, 55 тис. шт. новорічних ялинок.

 

08.04.2013

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) за січень-березень 2013р. по області становив 99,6%, по Україні – 100,1%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,7 %. При цьому суттєво (на 6,7% та 5,7%) знизилися в ціні цукор та яйця. Крім того, на 3,7 - 0,6% стали дешевшими м’ясо яловичини та свинини, риба та продукти з риби, молоко, фрукти, кондитерські вироби з борошна, сало, м’ясо птиці, масло, сметана. Водночас відчутно на 8,6% подорожчали в ціні овочі. На 2,7-0,1% стали дорожчими маргарин та інші їстивні жири, оливкова олія, олія соняшникова, хліб, рис, кондитерські вироби з цукру, сири, ковбасні вироби та їстівні субпродукти, продукти переробки зернових, кисломолочна продукція.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 2,7%, обумовлене подорожчанням тютюнових виробів на 3,2% та алкогольних напоїв на 2,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%, що викликане збільшенням вартості квартирної плати на 2,2%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 1,0% пов’язане в першу чергу з підвищенням вартості фармацевтичної продукції на 2,0% та подорожчанням вартості амбулаторних послуг на 0,5%.

Ціни на транспорт у цілому залишилися без змін.

Разом з цим на 2,1–0,6% знизилися ціни на одяг і взуття, телефонне й телефаксове обладнання, побутову техніку.

 

03.04.2013

Комунальні борги населення області

 

 

Упродовж січня–лютого 2013 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 144,1 мільйона гривень, включаючи погашення боргів попередніх періодів. Рівень оплати наданих послуг з початку поточного року становить 89,9%.

Заборгованість населення області з оплати житлово-комунальних послуг збільшилася у лютому 2013р. порівняно з січнем на 0,2% і на кінець лютого  становила 191,0 мільйона гривень.