28.02.2012

Надання субсидій населенню області

 

 

На Рівненщині протягом січня 2012 року субсидії на відшкодування оплати житлово–комунальних послуг призначено 1326 сім’ям, що становить 93% звернень громадян за субсидіями. Порівняно з січнем 2011 року кількість сімей, яким призначено субсидії зменшилася на 48%.

Найбільше здійснено призначень жителям Здолбунівського району та обласного центру (відповідно 257 та 210 призначень).

Загальна сума субсидій, призначених сім'ям на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг за січень 2012 року, становила 404,7 тис. гривень, а середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у січні становив 305 гривень.

Крім того, у січні 2012 року 244 сім’ям області (94% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 53,5 тис. гривень. Середній розмір призначеної у січні п.р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 219 гривень.

 

28.02.2012

Заробітна плата на Рівненщині у січні 2012 року

 

 

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників у січні 2012р. становив 2232 грн. (по підприємствах з кількістю працюючих 10 і більше осіб), та перевищував у 2,1 раза розмір мінімальної заробітної плати (1073 грн.).

Порівняно з січнем минулого року номінальна заробітна плата зросла на 18,4%, реальна заробітна плата (з урахуванням росту споживчих цін) – на 16,1%.

Нарахування за одну оплачену годину становили 16,35 грн.

Серед регіонів України Рівненщина за розміром заробітної плати у грудні 2011р. посідала 16 місце та на 490 грн. не досягала середнього рівня заробітної плати по Україні – 2722 грн., проте перевищувала оплату праці у сусідніх областях (крім Львівської – 2276 грн.): Тернопільській – 1941 грн.; Волинській – 2062 грн.; Житомирській – 2096 грн.; Хмельницькій – 2122 грн.

Найвищі рівні оплати праці у січні 2012р. спостерігалися на промислових підприємствах: у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води  (4878 грн.), хімічному виробництві (4164 грн.).

В середньому по промисловості заробітна плата становила 3139 грн., у діяльності транспорту – 2396 грн.,  будівництві – 1894 грн.

Значно вища, ніж в середньому по області, оплата праці у фінансовій діяльності (3520 грн.).

Працівникам лісового господарства  у січні п.р. нараховували майже на рівні середнього показника по області – 2258 грн.; освіти – 2055 грн., культури та спорту, відпочинку та розваг – 1979 грн.

Середній рівень заробітної плати працівників торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 1709 грн., охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 1733 грн.

Найнижча оплата праці зафіксована у працівників готелів та ресторанів – 1084 грн., сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг – 1323 грн.

 

27.02.2012

Заборгованість із зарплати

на 1 лютого 2012 року

 

 

Упродовж 2011р. заборгованість із виплати заробітної плати працівникам області зменшилася на 5,8 млн.грн., за січень 2012р. – на 81,3 тис.грн і станом на 1 лютого 2012р. становила 2,4 млн.грн. (тут і надалі дані наведено без урахування працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців).

За темпами погашення боргів область в 2011р. посідала 2-3-є місця в Україні.

Найвагоміше зменшення суми заборгованості в 2011р. відзначалося у містах Рівне (на 3,8 млн.грн.), Кузнецовськ (на 0,9 млн.грн.) та Сарненському районі (на 0,7 млн.грн.).

Згідно поданих звітів, станом на 1 лютого 2012р. борги із виплати заробітної плати мали підприємства міст Рівне (1,5 млн.грн.), Острог (200 тис.грн.), Кузнецовськ (136,5 тис.грн.) та 4 районів: Рокитнівського (496,6 тис.грн.), Костопільського (51,0 тис.грн.), Сарненського (42,9 тис.грн.), Володимирецького (1,9 тис.грн.) районів.

Підприємства інших районів повністю розрахувалися з працівниками з виплати заробітної плати.

У розрізі видів економічної діяльності майже половина загальної суми боргу (1,1 млн.грн.) припадала на підприємства промисловості, чверть (0,6 млн.грн.) – на підприємства торгівлі, ремонту автомобілів.

За типами підприємств структура загального обсягу боргу по області станом на 1 лютого 2012р. розподілилася майже однаково: економічно активні підприємства заборгували 897,6 тис.грн., підприємства-банкрути – 769,3 тис.грн., економічно неактивні підприємства – 740,9 тис.грн.

У розрізі міст та районів структура боргу була неоднакова. Так, у Рокитнівському та Костопільському районах вся заборгованість утворена на економічно активних підприємствах, тоді як у містах Кузнецовськ, Острог та Володимирецькому районі борги мали тільки підприємства-банкрути, у Сарненському районі – економічно неактивні підприємства. У м.Рівне майже половина боргу припадала на економічно неактивні підприємства.

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 лютого 2012р. становила 196 осіб, або 0,1% кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 4580 грн. Значно вищий цей показник у Рокитнівському районі (10345 грн.); за видами економічної діяльності – у працівників промисловості (7936 грн.).

 

22.02.2012

Криміногенна ситуація в області

 

 

Органами внутрішніх справ та прокуратури у січні 2012р. в області зареєстровано 578 злочинів, що на 4,6% менше, ніж у січні 2011р. Тяжкі та особливо тяжкі злочини складають 31,7%.

З початку 2012 року скоєно 2 умисні вбивства та 3 розбійні напади. Кількість грабежів зменшилася порівняно з січнем 2011р. на 34,8%.

Кількість потерпілих від злочинів у січні 2012р. становила 329 осіб.

Виявлено 309 осіб, що скоїли злочини, з них майже 6% становили неповнолітні.

 

22.02.2012

Іноземні інвестиції

 

 

За 2011р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 21,1 млн.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.01.2012р. склав 295,3 млн.дол., що становить 256,3 долара на одного мешканця області. Інвестування здійснювали представники 35 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, США, Кіпру та Російської Федерації.

Найбільш інвестиційно привабливою для нерезидентів залишається промисловість, у розвиток якої спрямовано 50,1% загального обсягу іноземних вкладень  (147,9 млн.дол.). У підприємства транспорту та зв'язку внесено 49,4 млн.дол., торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 43,9 млн.дол., сільського господарства, мисливства, лісового господарства – 22,4 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 184 підприємства області.

 

20.02.2012

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 січня 2012 р. становила 1154,3 тис. осіб., у тому числі в міських поселення 552,3 тис., а в сільській місцевості – 602,0 тис. осіб. З початку поточного року чисельність населення збільшилась на 1730 осіб.

Збільшення чисельності населення області відбулося виключно за рахунок природного приросту – 3529 осіб.

У 2011 році на Рівненщині народилося 17697 дітей проти 17074 у минулому році, а померло 14168 проти 14997 осіб.

Другим чинником, який вплинув на зміну чисельності населення є міграційний рух населення. У 2011 р. зафіксовано міграційне скорочення населення – 1799 осіб, у тому числі міських поселеннях (1022 особи), у сільській місцевості (777 осіб). Серед прибулих в область 96,4% становили мігранти з інших регіонів України. Серед вибулих з області 96,9% виїхали до інших регіонів України, 3,1% – до інших країн. Від’ємне сальдо зовнішньої міграції зафіксовано як у міських поселеннях, так і у сільській місцевості.  

У 2011 році спостерігалося збільшення у порівнянні з 2010 р. кількості укладених шлюбів (на 11,4%).

 

17.02.2012

Будівельна діяльність

 

 

За січень 2012р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 20,9 млн.грн., що на 47,3% менше порівняно з січнем 2011р.

Значно зменшили обсяги робіт порівняно з січнем 2011р. підприємства Дубенського (на 97,7%), Березнівського (на 86,9%) районів та м.Кузнецовськ (на 88,7%).

Зростання обсягів будівництва відбулось у Рівненському (на 33,6%), Костопільському (на 17,1%) районах та м.Рівне (на 19,0%), що пов’язано з проведенням значних обсягів робіт на будівництві нежитлових будівель та інженерних споруд.

Протягом січня 2012р. працювало 68,6% загальної кількості підприємств.

Частка ремонтних робіт у загальному обсязі будівельних робіт по області становила 42,2%.

 

16.02.2012

Будівництво в області

 

 

За 2011р. забудовниками області введено в дію 228,6 тис.м2 загальної площі житла, що на 10,6% більше, ніж за 2010р.

У міських поселеннях уведено в експлуатацію 136,7 тис.м2 загальної площі житла (59,8% загального обсягу), у сільській місцевості – 91,9 тис.м2 (40,2 %).

Загалом в області введено в експлуатацію 1687 квартир.

Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію загальноосвітні навчальні заклади на 963 учнівських місця, дошкільні заклади на 256 місць, амбулаторно-поліклінічні заклади на 527 відвідувань за зміну, лікарню на 60 ліжок.

Завершено реконструкцію й уведено в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 38,92 км, місцеві водопровідні мережі – 12,16 км, місцеві каналізаційні та водостічні мережі – 2,44 км, торгові центри, магазини торговою площею 11554 м2, цех з виготовлення в’язаних виробів на 1600 тис.шт. та інші.

На підприємствах харчової промисловості введено в експлуатацію цехи з виробництва м’ясних продуктів на 750 т та з переробки м’яса – на 3071 т.

Для потреб сільського господарства введено птахофабрику м’ясного напрямку на 190 тис.голів м’ясної птиці, приміщення для великої рогатої худоби на 1600 скот.місць.

 

14.02.2012

Ринок праці Рівненщини

 

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на 1 лютого 2012р. становила 19,8 тис. осіб, з яких 19,1 тис. осіб мали офіційний статус безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 лютого 2012р. становив 2,8% середньорічної чисельності населення працездатного віку. Найвищі рівні зареєстрованого безробіття спостерігалися в Здолбунівському (5,2%), Демидів-ському та Радивилівському (по 4,8%) районах, а найнижчі – у м.Рівне та Рівненському районі (по 2,0%).

Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець січня 2012р. становила 804.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 лютого 2012р. становило 25 осіб на одне вільне робоче місце.

За сприяння державної служби зайнятості в січні 2012р. було працевлаштовано 1699 осіб, що на 18,8% більше, ніж у грудні 2011р. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 7,5%.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в січні 2012р. становив 782 грн., що менше на 27,1% законодавчо встановленого в цьому місяці розміру мінімальної заробітної плати (1073 грн.) та в 2,8 раза середньомісячної заробітної плати штатного працівника в 2011р. (2211 грн.).

 

07.02.2012

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у січні 2012р. по області становив 99,7%, по Україні – 100,2%.

На споживчому ринку області у січні продукти харчування та безалкогольні напої подешевшали на 0,3%. При цьому суттєво (на 8,2% та 7,5%) знизилися в ціні цитрусові та яйця. Крім того, на 2,5%-0,2% стали дешевшими цукор, рис, молоко, продукти переробки зернових, свинина, олія соняшникова, риба та рибопродукти, безалкогольні напої. Водночас на 1,6% та 1,1% виросли ціни на овочі, та яловичину, на 1,0-0,2% - птицю, кисломолочну продукцію, сметану, сири, мед, макаронні вироби, шоколад.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 0,4%, пов’язане головним чином із подорожчанням алкогольних напоїв на 0,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%, що викликане збільшенням вартості скрапленого газу на 9,2%.

Подорожчання у сфері охорони здоров’я на 0,3% пов’язане з підвищенням вартості санаторно-курортних послуг на 1,4% та фармацевтичної продукції на 0,3%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,1%, що в основному зумовлено зростанням вартості перевезень пасажирським автодорожнім транспортом на 0,1%.      

 

02.02.2012

Борги продовжують збільшуватися    

 

 

За 2011 рік населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів майже 555 мільйонів гривень. Рівень оплати наданих послуг за рік становив 98,4%, у грудні – 95,7%. Загальна сума заборгованості на кінець грудня 2011 року складає 148,8 мільйона гривень.

Серед видів послуг найбільша заборгованість за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 67,2 мільйона гривень. За газопостачання не сплачено 33,6 мільйона гривень, за утримання будинків і споруд та прибудинкованих територій – 31,1 мільйона гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення – 16 мільйонів гривень.

Середній термін заборгованості населення за всі види послуг становить по області 3,2 місяця.

З початку року населенням області укладено 1911 договорів із підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг щодо погашення реструктуризованої заборгованості на суму 4,3 мільйона гривень.