30.08.2011

З початку року борги зменшилися у 3,5 раза.

 

 

В області спостерігається позитивна тенденція щодо розрахунків із випла-ти заробітної плати.

Загальна сума заборгованості з початку року зменшилася у 3,5 раза і на 1 серпня 2011р. становила 2,4 млн.грн. (тут і надалі дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців). Обсяг невиплаченої заробітної плати на 01.08.2011р. складав 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2011р.

У структурі загальної суми боргу більше половини (61,4%, або 1,4 млн.грн.) припадало на економічно активні підприємства, майже третина (30,0%, або 0,7 млн.грн.) – на підприємства, щодо яких реалізовуються процеду-ри відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ре-шта (8,6%, або 0,2 млн.грн.) – на економічно неактивні підприємства.

У територіальному розрізі основними боржниками на 01.08.2011р. були підприємства м.Рівне (1,3 млн.грн.), Рокитнівського району (396,1 тис.грн.), м.Острог (200,0 тис.грн.) та м.Кузнецовськ (156,1 тис.грн.).

За видами економічної діяльності більше половини загальної суми боргу припадало на підприємства промисловості (1,3 млн.грн., або 53,6%).

Повністю виплачена заробітна плата станом на 01.08.2011р. у м.Дубно, Березнівському, Володимирецькому, Гощанському, Демидівському, Дубенсько-му, Дубровицькому, Здолбунівському, Корецькому, Млинівському, Острозькому та Радивилівському районах.

 

30.08.2011

Заробітна плата працівників Рівненщини

у січні-липні 2011 року

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у січні-липні 2011р. (по підприємствах з кількістю працюючих 10 і більше осіб) становила 2115 грн., та у 2,2 раза перевищувала прожитковий мінімум для працездатної особи (960 грн.).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року номінальна заробітна плата зросла на 12,9%, тоді як реальна заробітна плата (з урахуванням росту споживчих цін) – на 3,5%.

В економіці області залишається значною диференціація рівнів заробітної плати за сферами зайнятості. До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці впродовж січня-липня 2011р. належали: фінансова діяльність (3315 грн.), лісове господарство та пов’язані з ним послуги (2658 грн.), діяльність транспорту (2603 грн.); серед промислових видів діяльності – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (4483 грн.), хімічне виробництво (3421 грн.), добування паливно-енергетичних корисних копалин (2988 грн.).

У соціальній сфері заробітна плата залишалась нижчою від середнього рівня по області: в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 1551 грн., сфері культури та спорту, відпочинку та розваг – 1639 грн., освіті – 1882 грн.

До видів економічної діяльності з найнижчим рівнем оплати праці традиційно належали: діяльність готелів та ресторанів – 952 грн., сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги – 1385 грн.; серед промислових видів діяльності – виробництво гумових та пластмасових виробів – 1020 грн.

 

29.08.2011

Наукова діяльність в області у січні–червні 2011 року

 

 

У січні–червні 2011р. наукові та науково-технічні роботи виконували 13 підприємств і організацій академічного, галузевого, вузівського та заводського секторів науки. Майже 70% загальної кількості наукових організацій зосереджено у м. Рівне.

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт збільшився на 2,4% порівняно з січнем–червнем 2010р. і становив 5367,0 тис.грн. Найбільшу питому вагу обсягу наукових та науково-технічних робіт займали організації академічного (44,8%) та галузевого (37,5%) секторів науки.

З початку року 66,2% витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт було профінансовано за рахунок Держбюджету, решта – за рахунок власних коштів підприємств і коштів вітчизняних замовників. Найбільше бюджетних коштів надійшло організаціям природничої галузі наук (82,4%), найменше – гуманітарної (1,0%).

 

26.08.2011

Будівельна діяльність у Рівненській області

 

 

За січень–липень 2011р. будівельними підприємствами області виконано робіт у фактичних цінах на суму 474,8 млн.грн., що на 11,1% більше порівняно з січнем–липнем 2010р.

Найбільше зростання обсягів будівництва відбулось у Млинівському районі (у 2,6 раза), м.Рівне та Рокитнівському районі (у 1,7 раза відповідно), що пов’язано з проведенням значних обсягів робіт на будівництві нежитлових будівель та інженерних споруд.

Значно зменшили обсяги робіт порівняно з січнемлипнем 2010р. підприємства Корецького району (на 99,6%).

Протягом січня–липня 2011р. працювало 84,1% загальної кількості підприємств.

Частка ремонтних робіт у загальному обсязі будівельних робіт по області становила 63,6%.

 

26.08.2011

Іноземне інвестування у Рівненській області

 

 

За січень–червень 2011р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 7,8 млн.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 01.07.2011р. склав 321,4 млн.дол., що становить 279,2 долара на одного мешканця області. Інвестування здійснювали представники 34 країн світу. Активно співпрацюють інвестори Німеччини, Великої Британії, Кіпру, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації.

Найбільш інвестиційно привабливою для нерезидентів залишається промисловість, у розвиток якої спрямовано 46,8% загального обсягу іноземних вкладень (150,5 млн.дол.) У підприємства сільського господарства, мисливства, лісового господарства нерезидентами внесено 53,0 млн.дол., транспорту та зв'язку – 51,1 млн.дол., торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 44,7 млн.дол.

Іноземні інвестиції (акціонерний капітал) вкладено у 179 підприємств області.

 

26.08.2011

Будівництво в області

 

 

За січень–червень 2011р. забудовниками області введено в дію 33,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 64,9% менше, ніж за січень-червень минулого року.

Відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 №1035 введено 11,6% загального обсягу збудованого житла.

Обсяги введеного житла у сільській місцевості порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшились на 73,9%, у міських поселеннях – на 53%.

Загалом в області введено в експлуатацію 227 квартир.

Упродовж січня-червня 2011р. уведено в експлуатацію торгові центри, магазини торговою площею 3,2 тис. м2 . Серед об’єктів соціальної сфери завершено реконструкцію і прийнято в експлуатацію дитячий дошкільний заклад на 50 місць.

 

25.08.2011

Про надання субсидій населенню області

 

 

На Рівненщині протягом січня–липня 2011 року субсидії на відшкодування оплати житлово–комунальних послуг призначено 8,8 тисячі сімей, з них у міських поселеннях – 5,4 тисячі сімей, у сільській місцевості – 3,4 тисячі сімей. Порівняно з відповідним періодом 2010 року кількість сімей, яким призначено субсидії збільшилася в 3,3 раза (на 6,1 тис. сімей).

Жителям обласного центру здійснено 2286 призначень, Здолбунівського та Острозького районів – відповідно 932 та 1094 призначення.

Загальна сума субсидій, призначених сім'ям на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, з початку року становила 1340,6 тис. грн., що на 884,3 тис.грн. більше відповідного показника минулого року. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю в липні п.р. склав 18 грн.

Крім того, у січні–липня 2011 року 4,3 тис. сімей області (81,2% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 1870,1 тис.грн. Середній розмір призначеної в липні п.р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 398 грн.

Найбільшим попитом цей вид субсидій користується у жителів сільської місцевості (91,7% усіх призначень).

 

23.08.2011

Демографічна ситуація

 

 

Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 липня 2011р. становила 1152,9 тис. осіб., у тому числі в міських поселення проживало 550,7 тис., а в сільській місцевості – 602,2 тис. осіб. З початку поточного року чисельність населення збільшилась на 397 осіб.

Збільшення чисельності населення області відбулося виключно за рахунок природного приросту – 793 особи, водночас зафіксовано міграційне скорочення населення – 396 осіб.

У січні–червні поточного року на Рівненщині народилося 8164 дитини проти 8209 за відповідний період минулого року, а померло 7371 проти 7598 осіб.

Другим чинником, який впливає на зміну чисельності населення є міграційний рух населення. Міграційне скорочення спостерігалося у міських (1225 осіб) поселеннях області. Серед прибулих в область 96,3% становили мігранти з інших регіонів України. Серед вибулих з області 95,3% виїхали до інших регіонів України, 4,7% – до інших країн. Від’ємне сальдо зовнішньої міграції зафіксовано тільки у міських поселеннях.

У січні–червні 2011р. спостерігається збільшення у порівнянні з січнем–червнем 2010 р. кількості укладених шлюбів (на 4,8%).

 

18.08.2011

Капітальні інвестиції

 

 

За січень-червень 2011р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 950,7 млн.грн. капітальних інвестицій.

Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень), освоєних підприємствами та організаціями області, становив 777,2 млн.грн., що на 17,8% менше, ніж за аналогічний період 2010р.

Найбільшу частку капіталовкладень складають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 73,4% усіх інвестицій в основний капітал.

Зростання обсягів інвестицій в основний капітал досягнуто у Млинівському, Демидівському районах та містах Дубно і Рівне.

В економіку м.Рівного спрямовано 298,7 млн.грн. інвестицій в основний капітал, що у 2,1 раза більше, ніж за січень-червень 2010р.

Найвагомішу частку (42,0%) усіх капіталовкладень області вкладено у розвиток промислових підприємств. Темпи освоєння інвестицій в основний капітал у промисловість області знизились на 29,2%, у тому числі у переробну промисловість та виробництво електроенергії, газу і води – на 47,1% та 7,6% відповідно. Інвестиції у добувну промисловість зросли на 20,0%, проте їх частка у загальному обсязі інвестицій у промисловість складає 4,1%.

Капіталовкладення у житлове будівництво становили 121,8 млн.грн. (15,7% загального обсягу інвестицій в основний капітал), що на 57,5% менше, ніж за відповідний період 2010р.

 

17.08.2011

Стан злочинності в області

у січні–липні 2011 року

 

 

Органами внутрішніх справ та прокуратури у січні–липні 2011р. в області зареєстровано 4490 злочинів, що на 6,2% менше, ніж у січні–липні 2010р. Частка тяжких та особливо тяжких злочинів складає 34%, проте їх кількість зменшилася на 10,5%.

У міських поселеннях скоєно 61,7% зафіксованих за цей період кримінальних проявів.

З початку 2011 року скоєно 12 умисних убивств (замахів на вбивство), 4 зґвалтування (замахи на зґвалтування) та 12 розбійних нападів. Порівняно з відповідним періодом 2010р. кількість випадків хуліганства зменшилася на 22,6%, шахрайства – на 13,7%, кількість крадіжок – на 11,2%, грабежів – на 6,1%.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–липні 2011р. становила 2396 осіб, що на 3,3% менше, ніж у відповідному періоді 2010р. Найбільше (майже 64%) громадян потерпіло від крадіжок.

Виявлено 2545 осіб, що скоїли злочини, з них 9% становили неповнолітні.

 

17.08.2011

Перевезення пасажирів в області

 

 

У січні–липні 2011р. послугами пасажирського транспорту скористалося 79,6 млн. пасажирів, що на 0,5 млн. більше, ніж у січні–липні 2010р.

Перевезення автобусами та маршрутними таксі зросли на 2,7 млн. пасажирів. З початку поточного року послугами автомобільного транспорту скористалось 57,3 млн. пасажирів.

Зменшились перевезення залізничним та електротранспортом.

Тролейбусами з початку року перевезено 15,5 млн. пасажирів, у тому числі з платним проїздом 7,5 млн., що, відповідно, на 2,0 та 1,0 млн. менше, ніж у січні–липні 2010р.

На залізничному транспорті, яким за січень–липень 2011р. перевезено 6,8 млн. пасажирів, зменшились перевезення майже на 0,2 млн. пасажирів.

В середньому за добу пасажирським транспортом в області користується понад 379 тис. осіб, з них 273 тис. – автомобільним, 74 тис. – тролейбусним, 32 тис. – залізницею.

 

12.08.2011

Ринок праці

 

 

Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості області, на 1 серпня 2011р. становила 19,4 тис. осіб, з яких 18,9 тис. осіб мали офіційний статус безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття на 1 серпня 2011р. становив 2,8% середньорічної кількості населення працездатного віку, що на 0,2 в.п. менше, порівняно з попереднім місяцем. Найвищі рівні зареєстрованого безробіття спостерігалися в Здолбунівському (5,5%), Демидівському (4,2%) та Радивилівському (4,1%) районах, а найнижчий – в м.Кузнецовськ (1,9%).

Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, на кінець липня 2011р. становила 1673.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 серпня 2011р. становило 12 осіб на одне вільне робоче місце.

За сприяння державної служби зайнятості в липні п.р. було працевлаштовано 2428 осіб, що на 1,8% більше, ніж у попередньому місяці. Рівень працевлаштування за вказаний період становив 9,9%.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного в липні 2011р. становив 802 грн., що менше на 16,5% законодавчо встановленого в цьому місяці розміру мінімальної заробітної плати (960 грн.) та в 2,6 раза середньомісячної заробітної плати штатного працівника в січні – червні 2011р. (2084 грн.).

 

08.08.2011

Ціни і тарифи

 

 

Індекс споживчих цін по області за січень-липень 2011р. становив 104,8%.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 5,5%. Найбільше подорожчали продукти переробки зернових (на 22,5%) та фрукти (на 17,1%). На 14,2–2,4% зросли ціни на цукор, хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, олію, безалкогольні напої, м'ясо та м’ясопродукти, рис. Водночас суттєво (на 33,8%) стали дешевшими яйця, на 10,2–3,6% знизилися в ціні молоко, овочі, масло, кисломолочна продукція, сири.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 5,4 %, у т.ч. алкогольні напої – на 8,9%, тютюнові вироби – на 1,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5,5%, в основному, пов’язане з підвищенням плати за електроенергію (на 22,9%), водопостачання (на 17,4%), каналізацію (на 10,9%), гарячу воду та опалення (на 9,3%).

Підвищення цін на послуги транспорту в цілому на 14,5% відбулося, головним чином, за рахунок подорожчання палива та мастил на 33,2%. Крім того зросла вартість перевезень в пасажирському автодорожньому (на 11,5%) та залізничному (на 7,7%) транспорті.

 

02.08.2011

Оплата комунальних послуг

 

 

За січень-червень 2011 року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів понад 333,4 мільйона гривень. Рівень оплати наданих послуг з початку поточного року становить 105,9%, у червні – 125,8%. Загальна сума заборгованості на початок липня 2011 року складає 121,2 мільйона гривень.

 Серед видів послуг найбільша заборгованість за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 54,9 мільйона гривень. За утримання будинків і споруд та прибудинкових територій не сплачено 27,3 мільйона гривень, за газопостачання – 20,6 мільйона гривень, за використану воду – 17,5 мільйона гривень.

Середній термін заборгованості населення за всі види послуг становить по області 2,3 місяця.

З початку року населенням області укладено 834 договори із підприємствами-надавачами житлово-комунальних послуг щодо погашення реструктуризованої заборгованості на суму майже 2 мільйона гривень.