Календар оновлення матеріалів вебсайту

Головного управління статистики у Рівненській області

на 2020 рік

 

Перелік матеріалів

Відповідальні за підготовку матеріалів

Період, за який оновлюється інформація

Дата розміщення матеріалів на вебсайті

І. ПУБЛІКАЦІЇ

1. Демографічна та соціальна статистика

Населення та міграція

Статистичний збірник «Населення Рівненської області за 2019 рік»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2019

грудень

17

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Статистичний збірник «Робоча сила Рівненщини у 2019 році» (презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2019

вересень

25

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Статистичний збірник «Праця Рівненщини у 2019 році»

(презентаційна версія)

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2019

серпень

31

2. Економічна статистика

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Статистичний збірник «Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2019

грудень

16

Навколишнє середовище

Статистичний збірник «Довкілля Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2019

листопад

30

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистичний збірник «Сільське господарство Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2019

вересень

30

Транспорт

Статистичний збірник «Транспорт Рівненщини»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2019

листопад

10

Зовнішньоекономічна діяльність

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Рівненщини товарами та послугами»

(презентаційна версія)

Управління аналізу даних економічної статистики

2019

липень

03

Ціни

Споживчі ціни

Статистичний збірник «Індекси споживчих цін у 2019 році»

(презентаційна версія)

Відділ реєстрації цін

2019

квітень

24

3. Багатогалузева статистична інформація

Комплексні статистичні публікації

Статистичний збірник «Статистичний щорічник Рівненської області за 2019 рік» (презентаційна версія)

Відділ поширення інформації та комунікацій

2019

серпень

06

Статистичний збірник «Рівне – 2019» (презентаційна версія)

Відділ поширення інформації та комунікацій

2019

серпень

17

Доповідь «Про соціально-економічне становище Рівненської області»

Відділ поширення інформації та комунікацій

січень–листопад 2019

січень

08

2019

лютий

04

січень 2020

березень

06

січень–лютий 2020

квітень

03

січень–березень 2020

травень

06

січень–квітень 2020

червень

04

січень–травень 2020

липень

06

січень–червень 2020

серпень

04

січень–липень 2020

вересень

04

січень–серпень 2020

жовтень

05

січень–вересень 2020

листопад

04

січень–жовтень 2020

грудень

04

Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Рівненської області»

Відділ поширення інформації та комунікацій

січень–листопад 2019

січень

08

2019

лютий

04

січень 2020

березень

06

січень–лютий 2020

квітень

03

січень–березень 2020

травень

06

січень–квітень 2020

червень

04

січень–травень 2020

липень

06

січень–червень 2020

серпень

04

січень–липень 2020

вересень

04

січень–серпень 2020

жовтень

05

січень–вересень 2020

листопад

04

січень–жовтень 2020

грудень

04