01.09.2023

 

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Капітальні інвестиції за видами активів

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

Доступ до публічної інформації

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Прес-випуски

До Дня підприємця

Капітальні інвестиції в економіку області