03.07.2020

 

Публікації

Статистичний збірник «Зовнішня торгівля Рівненщини товарами та послугами» (презентаційна версія)

Експрес-випуски

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

Статистична інформація

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

Середньомісячна заробітна плата працівників за видами економічної діяльності

Сума заборгованості з виплати заробітної плати

Доступ до публічної інформації

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»