28.04.2020

 

Статистична інформація

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту у атмосферне повітря

Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)