24.04.2020

 

Публікації

Статистичний збірник «Індекси споживчих цін у 2019 році» (презентаційна версія)

Експрес-випуски

Промислове виробництво

Статистична інформація

Чисельність населення

Кількість живонароджень, смертей

Кількість смертей за окремими причинами

Кількість випадків прибуття, вибуття

Заклади загальної середньої освіти

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти