Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–вересні 2019 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2019р. становила 1154 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2019р. чисельність населення зменшилася на 3282 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1386 осіб) та міграційного скорочення (на 1896 осіб).

Природний рух населення області у січні–вересні 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–вереснем 2018р. Кількість живонароджених у січні–вересні 2019р. становила 9263 особи, померлих – 10649 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у вересні 2019р. становила 167,4 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець вересня 2019р. становила 11 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 55,6% – жінки, 55% – особи, які проживають у сільській місцевості, 32,1% – молодь у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець вересня 2019р. склав 1,5% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,5% та 1,3% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець вересня 2019р. становила 3254. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2019р. становив 2515 грн, що в 1,7 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у вересні 2019р. становила 9059 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,2 раза розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 67,57 грн.

Порівняно з серпнем 2019р. номінальна заробітна плата збільшилася на 2,4%, або на 210 грн, а відносно вересня 2018р. – на 21,8%, або на 1624 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з серпнем 2019р. збільшилася на 1,7%, а відносно вересня 2018р. – на 12,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у вересні 2019р. були працівники державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12345 грн), фінансової та страхової діяльності (12066 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11028 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (18715 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (12777 грн), з виробництва електричного устатковання (12588 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5976 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6534 грн), освіти (8082 грн) на 34–10,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4679 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4737 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4964 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж вересня 2019р. збільшилась на 36,9%, або на 2,1 млн.грн, і на 1 жовтня 2019р. становила 7,9 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2019р. становив 0,5% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 93,6% припадало на економічно активні підприємства, 6,4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 жовтня 2019р. в основному заборгували працівникам підприємств м.Рівне (6,8 млн.грн, або 85,8% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 жовтня 2019р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (3,5 млн.грн, або 44,1% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У вересні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 60,6 тис. домогосподарств (16,2% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–вересні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 81,6 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848), з них у міських поселеннях – 45,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 36,2 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. кількість таких домогосподарств збільшилася на 17,6%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–вересні 2019р. становила 35 млн.грн (у міських поселеннях – 16,2 млн.грн, у сільській місцевості – 18,8 млн.грн), у січні–вересні 2018р. – 16,9 млн.грн (у міських поселеннях – 10,2 млн.грн, у сільській місцевості – 6,7 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у вересні 2019р. збільшився порівняно з вереснем 2018р. на 11,3% і склав 124,4 грн.

Крім того, 19,9 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 17,9 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–вересні 2019р. становила 66,6 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 6,8 млн.грн, у сільській місцевості – 59,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у вересні 2019р. зменшився порівняно з вереснем 2018р. на 7,1% і склав 3065,6 грн.

У січні–вересні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 65,9 млн.грн (у січні–вересні 2018р. – 75 млн.грн).

У вересні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 97,6 млн.грн, за постачання електричної енергії – 75,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 84,8 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 115,1% (за рахунок погашення боргів попередніх періодів).

На кінець вересня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 121,4 млн.грн, за постачання електричної енергії – 111,9 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 65,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 50,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 13,6 млн.грн. Водночас нараховані у вересні 2019р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги постачання природного газу перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 3 млн.грн).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–вересні 2019р. становив 14840 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,5% більше, ніж у січні–вересні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–вересні 2019р. склав 9030,8 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2018р. на 8,6%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4388,7 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах становить 95,6% рівня відповідного періоду 2018р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 43,9%, у будівлі та споруди – 53,1%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 56,5% складають власні кошти підприємств та організацій, 20,6% – кошти населення на будівництво житла, 15,3% – кошти державного та місцевих бюджетів, 2,3% – кредити банків та інші позики.

Підприємствами промисловості освоєно 33,8% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 27,1%, сільського, лісового та рибного господарства – 13,3%.

 

Сільське господарство

У січні–вересні 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 99%, у т.ч. у підприємствах – 97,6%, у господарствах населення – 99,5%.

На 1 жовтня п.р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 210,9 тис.га, що на 1,9% менше, ніж на початок жовтня 2018р. Збирання проведено на 72,5% площ, посіяних під урожай 2019р. (торік – на 81,4% таких площ). Виробництво зерна становило 875,5 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 1% менше, ніж було одержано на відповідну дату торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі отримано по 41,5 ц зерна (на 1% більше), у т.ч. підприємствами – по 49,6 ц (на 3,1% більше), господарствами населення – по 36,2 ц (як і торік).

Порівняно з початком жовтня 2018р. виробництво сої (46,9 тис.т) скоротилося на 17,9%, соняшнику (39,6 тис.т) – на 16,8%, буряку цукрового фабричного (94,2 тис.т) – на 0,2%. Виробництво ріпаку (101,8 тис.т) збільшилося на 28,7% за рахунок розширення зібраної площі на 40,6%.

Картоплі накопано 1283,7 тис.т (на 1,9% менше, ніж на відповідну дату 2018р.), культур овочевих відкритого ґрунту зібрано 215 тис.т (на 5,4% більше), культур плодоягідних – 80,1 тис.т (на 3,1% більше).

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 55,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 0,4% більше, ніж у січні–вересні 2018р., вироблено 307,2 тис.т молока (на 3,1% менше), 496,9 млн.шт яєць (на 0,8% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 58,3%, 83,5% і 60,9%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 122 тис. голів (на 6% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 81,7 тис. голів (на 2,3% менше); свиней – 239,5 тис. голів (на 0,4% більше), овець та кіз – 15,7 тис. голів (на 12,8% менше), птиці – 8207,8 тис. голів (на 2,1% менше). У господарствах населення утримувалося 77,7% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,3% корів; 87,7% свиней, 97,5% овець та кіз, 70,6% птиці.

На 1 жовтня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 246,6 тис.т зерна (на 27,6% менше проти відповідної дати 2018р.), у т.ч. 158,2 тис.т пшениці, 39,6 тис.т ячменю, 34,9 тис.т кукурудзи, 6,9 тис.т жита.

У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 135,3 тис.т зерна (на 6,4% менше), у т.ч. 85 тис.т пшениці, 16,1 тис.т ячменю, 4,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 111,3 тис.т зерна (на 43,2% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 31,8 тис.т (на 15% менше, ніж на 1 жовтня торік), з них у підприємствах, які здійснюють його виробництво, зберігалося 8,9 тис.т (на 47,8% менше), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 22,9 тис.т (на 12,2% більше).

 

Промисловість

У січні–вересні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. індекс промислової продукції становив 109,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем–вереснем попереднього року обсяг випуску зріс на 8%.

У переробній промисловості у січні–вересні 2019р. індекс виробництва продукції склав 103,4%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–вересня 2018р. обсяги випуску нарощено на 2,9%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – у 2,7 раза, переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 42,6%, виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 11,8%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 4%. Водночас знизилися обсяги у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (на 17,1%), м’яса та м’ясних продуктів (на 8%), напоїв (на 7,2%), молочних продуктів (на 4,1%), готових кормів для тварин (на 1,2%). Серед основних видів харчової продукції збільшилося виробництво виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао на 11%, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 3,1%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 0,8%, виробів здобних – на 0,5%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 0,4%. Водночас скоротився випуск виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) на 23,9%, виробів кондитерських з цукру інших, н.в.і.у. – на 23%, вод натуральних мінеральних газованих – на 16,7%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 16,6%, джему, мармеладу, пюре, желе, конфітюрів, повидла, варення, з інших плодів і горіхів, підданих тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих) – на 14%, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 4,2%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 3,8%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 0,9%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 0,6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–вересні 2019р. обсяг випуску зменшено на 11,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з відповідним періодом 2018р. випуск продукції скоротився на 0,6%, у т.ч. у обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 0,7%. виробництві паперу та паперових виробів – на 0,2%. Разом з тим на 27,6% нарощено обсяги у поліграфічній діяльності.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяг випуску збільшився порівняно з відповідним періодом попереднього року в 1,8 раза.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–вересні 2019р. випуск продукції збільшився на 4,8%, у т.ч. у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 28%, будівельних матеріалів із глини – на 14,4%, виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 6,7%, пластмасових виробів – на 6%, скла та виробів зі скла – на 0,4%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–вересні 2019р. індекс промислової продукції склав 78,7%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 103,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–вереснем 2018р. обсяг випуску збільшено на 16,7%.

 

Будівництво

У січні–вересні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1789,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–вересня 2018р. становив 118,7%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зросло на 38,4%, зокрема житлових – на 32,4%, нежитлових – на 39,9%. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 1,1%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 70,8% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 15,6% та 13,6%.

У січні–вересні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 233,8 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 24,8% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

Із загальної площі житла 84,6% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 15,4% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 131,6 тис.м2 загальної площі житла (56,3% загального обсягу), у міських поселеннях – 102,2 тис.м2 (43,7%).

Протягом січня–вересня 2019р. в області прийнято в експлуатацію 2065 квартир. Середній розмір квартири становив 113,2 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 125,6 м2, у міських поселеннях – 100,5 м2.

 

Транспорт

У січні–вересні 2019р. усіма видами транспорту перевезено 9655,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 8301,7 млн.ткм, що відповідно на 20,7% і 9,4% більше, ніж у січні–вересні попереднього року.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 1574,9 млн.ткм, замовникам доставлено 3186,4 тис.т вантажів, а це відповідно в 1,5 раза і 1,8 раза перевищило обсяги січня–вересня 2018р.

Послугами пасажирського транспорту у січні–вересні 2019р. скористалися 96 млн. пасажирів, що становить 97,5% рівня відповідного періоду 2018р. Пасажирооборот зріс на 1,3% та склав 1693,6 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 64 млн. пасажирів, або 95,1% кількості січня–вересня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 28,3 млн. пасажирів, що на 4,2% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

У січні–вересні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 233,8 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 24,8% більше порівняно з відповідним періодом 2018р.

Із загальної площі житла 84,6% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 15,4% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 131,6 тис.м2 загальної площі житла (56,3% загального обсягу), у міських поселеннях – 102,2 тис.м2 (43,7%).

Протягом січня–вересня 2019р. в області прийнято в експлуатацію 2065 квартир. Середній розмір квартири становив 113,2 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 125,6 м2, у міських поселеннях – 100,5 м2.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2019р. експорт товарів становив 321,2 млн.дол. США, імпорт – 243 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 4,1% і 8,4%. Позитивне сальдо становило 78,2 млн.дол. (у січні–вересні 2018р. також позитивне – 84,5 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 254,1 млн.дол., або 79,1% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2018р. на 11,8 млн.дол., або на 4,9%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Бельгії, Франції, Італії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. 

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 160,1 млн.дол., або 65,9% загального обсягу, та збільшився проти січня–вересня 2018р. на 35 млн.дол., або на 28%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини, Литви, Італії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Російської Федерації.

У січні–вересні 2019р. експорт послуг становив 42,3 млн.дол. США, імпорт – 12,7 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. експорт збільшився на 14,1%, імпорт скоротився на 12,4%. Позитивне сальдо становило 29,6 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів і транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 13,5 млн.дол. США, або 32% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2018р. на 2,7 млн.дол., або на 25,3%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Італія, Велика Британія, серед інших країн світу – Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг у січні–вересні 2019р. складали послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 11,9 млн.дол., або 93,5% загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–вереснем 2018р. на 1,5 млн.дол., або на 11,5%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Італія, Угорщина, Польща.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2019р. становив 134,8 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 116,4 дол.

Інвестиції надійшли з 38 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає більш як три чверті загального обсягу прямих інвестицій, входять: Італія – 28,5 млн.дол., Кіпр – 26,2 млн.дол., Німеччина – 25,7 млн.дол., Білорусь – 11,3 млн.дол., Нідерланди – 10,9 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 45% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної промисловості – 34,7%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9,3%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1%. На підприємствах будівництва акумульовано 22,2% прямих інвестицій, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 20,7%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,1%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–вересні 2019р. по області становив 104%.

На споживчому ринку області у січні–вересні 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,7%. Відчутно додали в ціні фрукти (на 32,3%). На 15,7–1,3% підвищилися ціни на цукор, хліб, інші продукти переробки зернових, м’ясо птиці, рибу та продукти з риби, масло, свинину, сири, безалкогольні напої, сметану, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з цукру, шоколад, кондитерські вироби з борошна, яловичину, маргарин та інші рослинні жири, макаронні вироби, олію соняшникову. Водночас на 27,2–2% подешевшали яйця, овочі, сало, молоко, рис.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 9,7%, зокрема тютюнові вироби – на 15,5%, алкогольні напої – на 4,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 3,8% в основному за рахунок зменшення тарифу на природний газ на 23%. Разом з тим відбулося підвищення цін та тарифів на гарячу воду, опалення на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 13,1%, водопостачання – на 7,4%, каналізацію – на 5%, утримання та ремонт житла – на 4,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,4%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 7,7%, амбулаторних послуг – на 7,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,3%.

Послуги освіти подорожчали на 11,5%, а саме: дошкільної – на 14,9%, вищої – на 12,6%, середньої – на 2,5%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 0,1% спричинено подорожчанням транспортних послуг на 11,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 1,8%, що обумовлено підвищенням цін на меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги на 4,9%, домашнього текстилю – на 1,8%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,5%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, мобільного зв’язку – на 13,7%, послуг Інтернету – на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 0,1%, що зумовлено здешевленням вартості аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації на 5,9%, туристичних послуг – на 3,7%.