Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у 2019 році

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 1153 тис. осіб. Упродовж 2019р. чисельність населення зменшилася на 4340 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1866 осіб) та міграційного скорочення (на 2474 особи).

Природний рух населення області у 2019р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з 2018р. Кількість живонароджених у 2019р. становила 12316 осіб, померлих – 14182 особи.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників області, зайнятих на підприємствах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб, у грудні 2019р. становила 167,6 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець грудня 2019р. становила 11,3 тис. осіб. У загальній кількості безробітних 58,3% – жінки, 54,8% – особи, які проживають у сільській місцевості, 34,8% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець грудня 2019р. становила 1721. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2019р. становив 2840 грн, що в 1,5 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2019р. становила 11552 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 81,84 грн.

Порівняно з листопадом 2019р. номінальна заробітна плата збільшилася на 29,8%, або на 2651 грн, а відносно грудня 2018р. – на 20,9%, або на 1994 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з листопадом 2019р. збільшилася на 29,9%, а відносно грудня 2018р. – на 15,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у грудні 2019р. були працівники промисловості (18298 грн), фінансової та страхової діяльності (16657 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (16385 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (36378 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (17771 грн), з виробництва електричного устатковання (14283 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13465 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (7549 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (7663 грн), освіти (8939 грн) на 34,7–22,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4755 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4990 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (5133 грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів (5517 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж грудня 2019р. зменшилась на 48,8%, або на 4239,6 тис.грн, і на 1 січня 2020р. становила 4442,7 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2020р. становив 0,2% фонду оплати праці, нарахованого у грудні 2019р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 88,6% припадало на економічно активні підприємства, 11,4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 січня 2020р. в основному заборгували працівникам підприємств м.Рівне (4388,7 тис.грн, або 98,8% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 січня 2020р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (4245,9 тис.грн, або 95,6% загального обсягу боргу).

 

Соціальний захист

У грудні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 94,6 тис. домогосподарств (25,3% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–грудні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 138,3 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848), з них у міських поселеннях – 79,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 58,9 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–груднем 2018р. кількість таких домогосподарств зменшилася на 0,7%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг у січні–грудні 2019р. становила 75,1 млн.грн (у міських поселеннях – 36,7 млн.грн, у сільській місцевості – 38,4 млн.грн), у січні–грудні 2018р. – 91,5 млн.грн (у міських поселеннях – 40,9 млн.грн, у сільській місцевості – 50,6 млн.грн).

Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2019р. збільшився порівняно з груднем 2018р. на 6,7% і склав 1011,8 грн.

Крім того, 20,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 2,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 18,7 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні–грудні 2019р. становила 69,2 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 7 млн.грн, у сільській місцевості – 62,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у грудні 2019р. збільшився порівняно з груднем 2018р. на 14,4% і склав 2858 грн.

У січні–грудні 2019р. сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 70 млн.грн (у січні–грудні 2018р. – 104 млн.грн).

У грудні 2019р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 253,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 85,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 317,1 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 79,9%.

На кінець грудня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 207,5 млн.грн, за постачання природного газу – 135,6 млн.грн, за постачання електричної енергії – 115,6 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 67,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 51,7 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 13,6 млн.грн.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у 2019р. становив 20757,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 12% більше, ніж у 2018р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 12631,6 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти 2018р. на 10%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6472,4 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах становить 94,6% рівня відповідного періоду 2018р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 39,9%, у будівлі та споруди – 56,6%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 50% складають власні кошти підприємств та організацій, 23,8% – кошти державного та місцевих бюджетів, 18,5% – кошти населення на будівництво житла.

Підприємствами промисловості освоєно 28,7% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 25,2%, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 20,3%, сільського, лісового та рибного господарства – 12,7%.

 

Сільське господарство

За попередніми даними, у 2019р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2018р. становив 100,1%, у т.ч. у підприємствах – 101,7%, у господарствах населення – 99,1%.

Індекс продукції рослинництва порівняно з 2018р. склав 101,1%, у т.ч. у підприємствах – 103,5%, у господарствах населення – 99,5%.

За попередніми підсумками, у 2019р. виробництво культур зернових і зернобобових становило 1484,7 тис.т (у масі після доробки), що на 17,9% більше порівняно з 2018р., з них кукурудзи на зерно – 689,6 тис.т (на 44,9% більше), пшениці – 503,8 тис.т (на 8,6% більше), ячменю – 192,9 тис.т (на 3,4% більше). Середня врожайність зерна становила 51,1 ц з 1 га (на 6,2% більше).

Виробництво буряків цукрових фабричних склало 560,1 тис.т, що на 22,6% менше, ніж у 2018р., сої – 120,6 тис.т (на 38,4% менше), ріпаку – 100,1 тис.т (на 27,3% більше), соняшнику (у масі після доробки) – 77,9 тис.т (на 33,4% більше).

Господарствами усіх категорій, зібрано 1284,7 тис.т картоплі (на 2% менше, ніж у 2018р.), вирощено 268,9 тис.т овочів (на 1,4% більше), 90,1 тис.т плодоягідної продукції (на 3,3% більше).

Індекс продукції тваринництва у 2019р. порівняно з 2018р. становив 97,7%, у т.ч. у підприємствах – 95,8%, господарствах населення – 98,3%.

За попередніми даними, господарствами усіх категорій реалізовано на забій 79,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3,6% менше, ніж у 2018р., вироблено 380,9 тис.т молока (на 4% менше), 641,6 млн.шт яєць (на 2,8% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 61,5%, 82,9% і 58%.

За попередніми розрахунками, на 1 січня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 113,9 тис. голів (на 3,9% менше, ніж на 1 січня 2019р.), у т.ч. корів – 80,4 тис. голів (на 2,7% менше); свиней – 238,6 тис. голів (на 2,1% менше), овець та кіз – 15,3 тис. голів (на 0,6% менше), птиці – 7266,6 тис. голів (на 0,9% менше). У господарствах населення утримувалося 78,3% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,7% корів; 87,5% свиней, 97,4% овець та кіз, 70,4% птиці.

 

Промисловість

У 2019р. порівняно з 2018р. індекс промислової продукції становив 105,8%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти 2018р. обсяг випуску зріс на 9,2%.

У переробній промисловості у 2019р. індекс виробництва продукції склав 103,4%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв порівняно з 2018р. обсяги випуску нарощено на 2,8%, у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – у 3 рази, переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 45,3%, виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 14%, переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 0,2%. Водночас знизилися обсяги у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів (на 19,8%), м’яса та м’ясних продуктів (на 16,6%), напоїв (на 7,1%), молочних продуктів (на 2,9%), готових кормів для тварин (на 1,6%). Серед основних видів харчової продукції збільшилося виробництво виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао на 16%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 5,3%, виробів здобних – на 4,1%, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 2,8%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 2,5%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 0,4%; на рівні 2018р. залишилося виробництво сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру). Водночас скоротився випуск вод натуральних мінеральних газованих на 23,2%, виробів кондитерських з цукру інших, н.в.і.у. – на 22,5%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 19,7%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 18%, джему, мармеладу, пюре, желе, конфітюрів, повидла, варення, з інших плодів і горіхів, підданих тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих) – на 8,6%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 6%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у 2019р. обсяг випуску зменшено на 7,2%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з 2018р. випуск продукції скоротився на 2,8%, у т.ч. у виробництві паперу та паперових виробів – на 4%, обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 2,7%, поліграфічній діяльності – на 0,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяг випуску зріс порівняно з 2018р. в 1,8 раза.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у 2019р. випуск продукції збільшився на 3,8%, у т.ч. у виробництві цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 22,6%, будівельних матеріалів із глини – на 15,7%, пластмасових виробів – на 5,7%, скла та виробів зі скла – на 1,4%, виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 1,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у 2019р. індекс промислової продукції склав 83,8%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 113,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з 2018р. обсяг випуску збільшено на 8%.

 

Будівництво

У 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 3184,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти 2018р. становив 122,1%.

Будівництво будівель у 2019р. порівняно з 2018р. зросло на 23,1% (житлових – на 23,3%, нежитлових – на 23,1%), інженерних споруд – на 20,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 72% загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – відповідно 16% та 12%.

У 2019р. в області прийнято в експлуатацію 351,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво), що на 10,2% більше порівняно з 2018р. Із загального обсягу частка житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, збудованих без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіону від 03.07.2018 № 158, становила 14%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 166,5 тис.м2 житла (47,3% загального обсягу), у сільській місцевості – 185,3 тис.м2 (52,7%). Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях збільшився порівняно з 2018р. на 2,6%, у сільській місцевості – на 18%.

Крім того, у 2019р. в області прийняті в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 29,5 тис.м2, що на 5,9% більше порівняно з 2018р.

 

Транспорт

У 2019р. підприємствами транспорту перевезено 13,1 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 11,1 млрд.ткм, що відповідно на 17,9% і 7,3% більше, ніж у 2018р.

Вантажооборот автомобільного транспорту становив 2073,9 млн.ткм, замовникам доставлено 4235,9 тис.т вантажів, а це відповідно на 47,6% і в 1,6 раза перевищило обсяги 2018р.

Послугами пасажирського транспорту у 2019р. скористалися 126,5 млн. пасажирів, що становить 96,2% рівня 2018р. Пасажирооборот зріс на 1,5% та склав 2264,7 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 84,2 млн. пасажирів, або 93,2% кількості 2018р.

Міський електротранспорт обрали 37,5 млн. пасажирів, що на 3,9% більше порівняно з 2018р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2019р. експорт товарів становив 440,2 млн.дол. США, імпорт – 382,6 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 7,1% і 28%. Позитивне сальдо становило 57,6 млн.дол. (у 2018р. також позитивне – 112,1 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту області складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 345,4 млн.дол., або 78,5% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2018р. на 25,5 млн.дол., або на 8%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Бельгії, Франції, Італії, Литви.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту області складали засоби наземного транспорту, крім залізничного, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них. 

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 258,9 млн.дол., або 67,7% загального обсягу, та збільшився проти 2018р. на 89,7 млн.дол., або в 1,5 раза.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

У 2019р. експорт послуг становив 54,5 млн.дол. США, імпорт – 17,9 млн.дол. Порівняно з 2018р. експорт збільшився на 10,9%, імпорт скоротився на 3,6%. Позитивне сальдо становило 36,6 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 18,4 млн.дол. США, або 33,8% загального обсягу, та збільшився порівняно з 2018р. на 4,1 млн.дол., або на 28,8%.

Головними партнерами в експорті послуг серед країн-членів ЄС були Німеччина, Польща, Італія, Велика Британія, серед інших країн світу – Швейцарія.

Основу структури імпорту послуг складали послуги, пов’язані з подорожами, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій, транспортні та ділові послуги.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 16,8 млн.дол. США, або 93,9% загального обсягу, та зменшився порівняно з 2018р. на 0,4 млн.дол., або на 2,2%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Німеччина, Італія, Польща, Угорщина, Франція, Словенія.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін за 2019 рік по області становив 104,4%.

На споживчому ринку області за 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5,4%. Відчутно додали в ціні інші продукти переробки зернових та фрукти (відповідно 22,8% та 22,2%). На 13,3–1,5% підвищилися ціни на хліб, сметану, масло, кисломолочну продукцію, молоко, сири, рибу та продукти з риби, цукор, безалкогольні напої, яловичину, кондитерські вироби з борошна, свинину, кондитерські вироби з цукру, маргарин та інші рослинні жири, шоколад. Водночас на 16,9–0,3% подешевшали яйця, сало, овочі, рис, олія соняшникова, макаронні вироби, м’ясо птиці.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 12,6%, зокрема, тютюнові вироби – на 21,1%, алкогольні напої – на 4,8%.

Одяг і взуття в цілому подешевшали на 3,7%, зокрема, взуття – на 5,3%, одяг – на 2,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 4,3% за рахунок зменшення тарифу на природний газ на 26,1%. Разом з тим відбулося підвищення цін та тарифів на гарячу воду, опалення на 14,9%, водопостачання – на 13,4%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 13,1%, каналізацію – на 11,9%, утримання та ремонт житла – на 4,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,9%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 8,5%, послуг лікарень – на 7,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання  – на 1,6%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 2,5% спричинено здешевленням вартості палива та мастил на 8,8% та автомобілів – на 6,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали в цілому на 1,1%, що обумовлено подорожчанням меблів та предметів обстановки, килимів та інших видів покриттів для підлоги на 5,4%, домашнього текстилю – на 1,8%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 9,9%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 25,9%, місцевого телефонного зв’язку – на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, послуг Інтернету – на 4,6%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 0,4%, що зумовлено подешевшанням вартості аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації на 10,7%.