Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–вересні 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2020р. становила 1150,6 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2020р. чисельність населення зменшилася на 2342 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 1792 особи) та міграційного (на 550 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–вересні 2020р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем–вереснем 2019р. Кількість живонароджених у січні–вересні 2020р. становила 9102 особи, померлих – 10894 особи.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у вересні 2020р. становила 10382 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,1 раза розмір мінімальної заробітної плати (5000 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 76,93 грн.

Порівняно з серпнем 2020р. номінальна заробітна плата збільшилася на 5%, а відносно вересня 2019р. – на 14,6%.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з серпнем 2020р. збільшилася на 4,4%, а відносно вересня 2019р. – на 11,9%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у вересні 2020р. були працівники лісового господарства та лісозаготівлі (14165 грн), промисловості (13773 грн), фінансової та страхової діяльності (12891 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12613 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (22387 грн), виробництва електричного устатковання (14085 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (13740 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (7523 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (7943 грн), освіти (9714 грн) на 27,5–6,4% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників з тимчасового розміщування й організації харчування (4520 грн), поштової та кур’єрської діяльності (5079 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (5196 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж вересня 2020р. зменшилася на 5,4%, або на 0,9 млн.грн, і на 1 жовтня 2020р. становила 15,8 млн.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2020р. становив 0,9% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2020р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 98% припадало на економічно активні підприємства, 2% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 жовтня 2020р. переважна частина боргу утворена в м.Рівне (6,4 млн.грн, або 40,8% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 жовтня 2020р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (5,3 млн.грн, або 33,7% загального обсягу боргу).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–вересні 2020р. становив 15509,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 2,1% більше, ніж у січні–вересні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 9461 млн.грн і у порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2019р. на 2,3%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2020р. обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій склав 2654,2 млн.грн, що становить 56,2% рівня відповідного періоду попереднього року.

Переважну частину капітальних інвестицій (97,7% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 38,3% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 54,6%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 54,8% складають власні кошти підприємств та організацій, 24% – кошти державного та місцевих бюджетів, 14,4% – кошти населення на будівництво житла, 2,6% – кредити банків та інші позики.

За видами економічної діяльності 27,8% капітальних інвестицій області спрямовані у промисловість, 21,5% – у державне управління й оборону; обов’язкове соціальне страхування, 20,6% – у будівництво, 19,8% – у сільське, лісове та рибне господарство.

 

Сільське господарство

У січні–вересні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–вереснем 2019р. становив 95,4%, у т.ч. у підприємствах – 91,6%, у господарствах населення – 97,2%.

На 1 жовтня 2020р. господарствами усіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 203572 га, що на 3,5% менше, ніж на відповідну дату торік. Збирання проведено на 71,4% площ, посіяних під урожай 2020р. (торік – на 72,5% таких площ). Виробництво зерна становило 816,9 тис.т (у початково оприбуткованій масі), що на 6,7% менше, ніж на початок жовтня 2019р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 40,1 ц зерна (на 3,4% менше), у т.ч. підприємствами – по 46,7 ц (на 5,8% менше), господарствами населення – по 36 ц (на 0,6% менше).

У січні–вересні 2020р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 53,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 2,4% менше, ніж у січні–вересні 2019р., вироблено 273,1 тис.т молока (на 5% менше), 480,2 млн.шт яєць (на 3,4% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 56,5%, 84,2% і 62,4%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 101,8 тис. голів (на 10% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 74,3 тис. голів (на 1,6% менше); свиней – 230,2 тис. голів (на 3,9% менше), овець та кіз – 17,1 тис. голів (на 8,9% більше), птиці – 8205,4 тис. голів (як і торік). У господарствах населення утримувалося 80,6% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 87,9% корів; 88,9% свиней, 98,8% овець та кіз, 71,3% птиці.

На 1 жовтня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності 136,5 тис.т зерна (на 0,9% більше проти відповідної дати торік), у т.ч. 85,5 тис.т пшениці, 22 тис.т кукурудзи, 11,7 тис.т жита, 9,1 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 53,9 тис.т зерна (на 51,6% менше), у т.ч. 33,6 тис.т пшениці.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які здійснюють його виробництво, становили 10,7 тис.т (на 20,4% більше, ніж на 1 жовтня 2019р.), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 18,3 тис.т (на 20,5% менше).

 

Промисловість

У січні–вересні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. індекс промислової продукції становив 102,9%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти січня–вересня попереднього року обсяг випуску зріс на 17,9%.

У переробній промисловості у січні–вересні 2020р. індекс виробництва продукції склав 99,2%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв проти січня–вересня 2019р. обсяг випуску зменшено на 3%, у т.ч. у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – на 18%, виробництві напоїв – на 15,3%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 9%, м’яса та м’ясних продуктів – на 7,2%, готових кормів для тварин – на 0,2%. Водночас зросли обсяги у виробництві олії та тваринних жирів (на 14,3%), переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків (на 12,4%), виробництві молочних продуктів (на 1,4%). На рівні відповідного періоду попереднього року залишилось виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів.

Серед основних видів харчової продукції збільшилося виробництво виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) на 6,9%, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 5,5%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 0,5%, тортів і виробів кондитерських; виробів хлібобулочних інших з додаванням підсолоджувальних речовин – на 0,1%. Водночас скоротилося виробництво яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених на 48,2%, овочів (крім картоплі), фруктів, горіхів, грибів та частин рослин їстівних інших, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти – на 24,1%, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао – на 21,9%, молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6% у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л – на 14,3%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 7,2%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 6,7%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 6,5%,  джему, мармеладу, пюре, желе, конфітюрів, повидла, варення, з інших плодів і горіхів, підданих тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих) – на 3%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 2,8%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 1,2%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–вересні 2020р. обсяг випуску зріс на 0,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем–вереснем 2019р. випуск продукції збільшився на 6,6%, у т.ч. у поліграфічній діяльності – у 4,9 раза, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 0,9%. Разом з тим на 24,3% скоротилися обсяги у виробництві паперу та паперових виробів.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяг випуску зріс порівняно з січнем–вереснем 2019р. на 10,7%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–вересні 2020р. випуск продукції зменшився на 2%, у т.ч. у виробництві будівельних матеріалів із глини – на 16,9%, цементу, вапна та гіпсових сумішей – на 6,6%, пластмасових виробів – на 4,9%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 1,2%. Водночас на 3,8% зросли обсяги у виробництві скла та виробів зі скла.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–вересні 2020р. індекс промислової продукції склав 80,7%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 122,8%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–вереснем 2019р. обсяг випуску зріс на 6,2%.

 

Будівництво

У січні–вересні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1727,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2019р. становив 91%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилося на 1% (зокрема нежитлових – на 6,5%), інженерних споруд – на 20,6%. Водночас зведення житлових будівель збільшилося на 22,6%.

Нове будівництво склало 20,6% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 43,5%, реконструкція та технічне переоснащення – 35,9%.

 

Транспорт

У січні–вересні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 9790,3 тис.т вантажів та виконано вантажообіг в обсязі 7491,8 млн.ткм, що становить відповідно 100,6% і 90,6% рівня січня–вересня 2019р.

Вантажообіг автомобільного транспорту становив 1370,5 млн.ткм, замовникам доставлено 2598,6 тис.т вантажів, а це відповідно на 11,1% та 20,1% менше, ніж у січні–вересні попереднього року.

Пасажирським транспортом у січні–вересні 2020р. перевезено 51,9 млн. пасажирів та виконано пасажирообіг в обсязі 773,4 млн.пас.км, що відповідно на 46,1% і 54,3% менше, ніж у січні–вересні 2019р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 38,3 млн. пасажирів, або 59,6% кількості відповідного періоду попереднього року.

Міським електротранспортом перевезено 12,5 млн. пасажирів, що на 56% менше порівняно з січнем–вереснем 2019р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2020р. експорт товарів становив 342,5 млн.дол. США, імпорт – 262,9 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2019р. експорт збільшився на 6,6%, імпорт зменшився на 9,6%. Позитивне сальдо становило 79,6 млн.дол. (у січні–вересні 2019р. також позитивне – 30,4 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 284,2 млн.дол., або 83% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2019р. на 29,9 млн.дол., або на 11,8%.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Польщі, Німеччини, Румунії, Франції, Литви.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 163,4 млн.дол., або 62,1% загального обсягу, та зменшився проти січня–вересня 2019р. на 42 млн.дол., або на 20,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

У січні–вересні 2020р. експорт послуг становив 52,5 млн.дол. США, імпорт – 19,6 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2019р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 14,6% та 38%. Позитивне сальдо становило 32,9 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 25,4 млн.дол. США, або 48,5% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–вереснем 2019р. на 10 млн.дол., або в 1,6 раза.

Головними партнерами в експорті послуг були Швейцарія, Польща.

Основу структури імпорту послуг у січні–вересні 2020р. складали ділові послуги, послуги, пов’язані з подорожами.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 11,9 млн.дол. США, або 60,6% загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–вереснем 2019р. на 1,4 млн.дол., або на 10,3%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Швейцарія, Німеччина, Польща, Італія.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–вересні 2020р. по області становив 102%.

На споживчому ринку області у січні–вересні 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали фрукти (на 30,1%). На 16,1–0,5% підвищилися ціни на інші продукти переробки зернових, яловичину, цукор, макаронні вироби, кисломолочну продукцію, сири, сало, сметану, хліб, кондитерські вироби з борошна, маргарин та інші рослинні жири, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої, масло. Водночас суттєво подешевшали овочі та яйця (відповідно на 25,0% та 15,7%). На 7,4–1,3% знизилися ціни на шоколад, молоко, м’ясо птиці, свинина, кондитерські вироби з цукру, рис, олія соняшникова.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 5,2% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 12,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому зросли на 3,2%, за рахунок підвищення тарифу на каналізацію на 27,9%, природний газ – на 6,6%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 5,7%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 6,6%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 13,3%, амбулаторних послуг – на 9,9%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 4,9%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,6% спричинено здешевленням палива та мастил на 16,6%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подешевшали в цілому на 0,3%, що обумовлено зниженням цін на меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги на 1,8%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5%, телефонних і телефаксових послуг – на 8,3%.

У сфері відпочинку і культури ціни зменшилися на 3,6%, що зумовлено зниженням вартості туристичних послуг на 21,2%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 7,4%.