Задати запитання

 

 

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

Соціально-економічне становище Рівненської області

у січні–березні 2020 року

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Рівненській області

 

Населення

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2020р. становила 1152 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2020р. чисельність населення зменшилася на 994 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (на 782 особи) та міграційного скорочення (на 212 осіб).

Природний рух населення області у січні–березні 2020р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2019р. Кількість живонароджених у січні–березні 2020р. становила 2940 осіб, померлих – 3722 особи.

 

Доходи населення

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні 2020р. становила 10194 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,2 раза розмір мінімальної заробітної плати (4723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 74,82 грн.

Порівняно з лютим 2020р. номінальна заробітна плата збільшилася на 10,6%, або на 981 грн, а відносно березня 2019р. – на 8,1%, або на 766 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з лютим 2020р. збільшилася на 10,1%, а відносно березня 2019р. – на 5,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у березні 2020р. були працівники промисловості (16471 грн), фінансової та страхової діяльності (13532 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11728 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (11450 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (31508 грн), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (14106 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (13810 грн), з виробництва електричного устатковання (13614 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6618 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (7223 грн), освіти (7662 грн) на 35,1–24,8% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників тимчасового розміщування й організації харчування (3900 грн), поштової та кур’єрської діяльності (5375 грн), наукових досліджень та розробок (5494 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4870 грн).

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати впродовж березня 2020р. збільшилась на 8,6%, або на 458 тис.грн, і на 1 квітня 2020р. становила 5803,6 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників).

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2020р. становив 0,3% фонду оплати праці, нарахованого у березні 2020р.

У структурі загального обсягу невиплаченої заробітної плати 91,3% припадало на економічно активні підприємства, 8,7% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На 1 квітня 2020р. в основному заборгували працівникам підприємств м.Рівне (5619,3 тис.грн, або 96,8% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати).

За видами економічної діяльності основними боржниками на 1 квітня 2020р. були підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (4656,9 тис.грн, або 80,2% загального обсягу боргу).

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні–березні 2020р. становив 5261,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 11,6% більше, ніж у січні–березні попереднього року.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) склав 3195,7 млн.грн і у порівнянних цінах зріс проти відповідного періоду 2019р. на 11,4%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2020р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 792,7 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах становить 83,9% рівня відповідного періоду 2019р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 46,1%, у будівлі та споруди – 50,3%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 53,1% складають власні кошти підприємств та організацій, 27,9% – кошти населення на будівництво житла, 7,6% – кошти державного та місцевих бюджетів,    4,6% – кредити банків та інші позики.

Підприємствами будівництва освоєно 36,2% усіх капітальних інвестицій області, промисловості – 28%, сільського, лісового та рибного господарства – 21,7%.

 

Сільське господарство

У січні–березні 2020р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 96,2%, у т.ч. у підприємствах – 90%, у господарствах населення – 99,3%.

Господарствами усіх категорій реалізовано на забій 19,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 7,5% менше, ніж у січні–березні 2019р., вироблено 69,6 тис.т молока (на 3,1% менше), 133,2 млн.шт яєць (на 3,3% менше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва склала відповідно 65,2%, 78,4% і 51,1%.

За розрахунками, на 1 квітня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій становила 112,8 тис. голів (на 8,7% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 79,3 тис. голів (на 4,1% менше); свиней – 232 тис. голів (на 0,4% менше), овець та кіз – 15,3 тис. голів (на 1,9% менше), птиці – 7022,8 тис. голів (на 3,6% більше). У господарствах населення утримувалося 79,6% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 86,3% корів; 87,6% свиней, 97,4% овець та кіз, 66% птиці.

На 1 квітня 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, було в наявності 109,7 тис.т зерна (на 0,5% більше проти відповідної дати торік), у т.ч. 61,3 тис.т кукурудзи, 34,5 тис.т пшениці, 4,2 тис.т ячменю, 2,3 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 41,6 тис.т зерна (на 56,5% менше), у т.ч. 20 тис.т кукурудзи, 11 тис.т пшениці.

Запаси насіння соняшнику у підприємствах, які здійснюють його виробництво, становили 7,9 тис.т (в 1,5 раза більше, ніж на 1 квітня 2019р.), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням – 0,8 тис.т (на 78,5% менше).

 

Промисловість

У січні–березні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. індекс промислової продукції становив 99,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів проти січня–березня попереднього року обсяг випуску зріс на 31,2%.

У переробній промисловості у січні–березні 2020р. індекс виробництва продукції склав 100,2%.

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв порівняно з січнем–березнем 2019р. обсяги випуску зменшено на 1,3%, у т.ч. у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 19,3%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 15%, переробленні та консервуванні риби, ракоподібних і молюсків – на 10,1%, виробництві напоїв – на 9,7%, готових кормів для тварин – на 3,9%. Водночас зросли обсяги у виробництві олії та тваринних жирів (на 36,6%), переробленні та консервуванні фруктів і овочів (на 10,2%), виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (на 9%), молочних продуктів (на 4,8%). Серед основних видів харчової продукції збільшилося виробництво печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) в 1,6 раза, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 35,7%, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 24,8%, джему, мармеладу, пюре, желе, конфітюрів, повидла, варення, з інших плодів і горіхів, підданих тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих) – на 23%, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 14,2%, тортів і виробів кондитерських; виробів хлібобулочних інших з додаванням підсолоджувальних речовин – на 10,4%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 5,1%. Водночас скоротилося виробництво яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених на 60,9%, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 14%, молока та вершків незгущених й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6% у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л – на 4,4%, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 3,2%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 3%, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао – на 2,4%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 1,9%.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–березні 2020р. обсяг випуску зріс на 1,7%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності порівняно з січнем–березнем 2019р. випуск продукції збільшився на 4,5%, у т.ч. у поліграфічній діяльності – у 2,6 раза, в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів – на 3,5%. Разом з тим на 25,3% знизилися обсяги у виробництві паперу та паперових виробів.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяг випуску зріс порівняно з січнем–березнем 2019р. на 19%.

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні–березні 2020р. випуск продукції збільшився на 0,4%, у т.ч. у виробництві будівельних матеріалів із глини – у 2 рази, скла та виробів зі скла – на 6,4%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 5,4%. Водночас скоротилися обсяги у виробництві пластмасових виробів (на 18,9%), цементу, вапна та гіпсових сумішей (на 5,5%).

 У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у січні–березні 2020р. індекс промислової продукції склав 49,1%, у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 186,5%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря порівняно з січнем–березнем 2019р. обсяг випуску зменшено на 2,3%.

 

Будівництво

У січні–березні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 356,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2019р. становив 112%.

Будівництво будівель порівняно з відповідним періодом попереднього року зменшилось на 4,5%, зокрема нежитлових – на 6,8%. Водночас зведення житлових будівель збільшилось на 4,4%, інженерних споруд – в 1,6 раза.

Нове будівництво склало 20,4% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 38,9%, реконструкція та технічне переоcнащення – 40,7%.

 

Транспорт

У січні–березні 2020р. підприємствами транспорту перевезено 2940,7 тис.т вантажів та виконано вантажообіг в обсязі 2514,6 млн.ткм, а це відповідно 98,7% і 91,8% рівня січня–березня 2019р.

Вантажообіг автомобільного транспорту становив 418,6 млн.ткм (на 7,9% більше, ніж у січні–березні попереднього року), замовникам доставлено 812,7 тис.т вантажів (на 18,4% менше).

Послугами пасажирського транспорту у січні–березні 2020р. скористалися 27 млн. пасажирів, що становить 81,9% кількості відповідного періоду попереднього року. Пасажирообіг скоротився на 13,9% і склав 460,8 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом перевезено 19 млн. пасажирів, або 86,8% кількості січня–березня попереднього року.

Міський електротранспорт обрали 7,1 млн. пасажирів, що на 28,3% менше порівняно з відповідним періодом 2019р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2020р. експорт товарів становив 110 млн.дол. США, імпорт – 73,3 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 6,5%, імпорт зменшився на 19,2%. Позитивне сальдо становило 36,7 млн.дол. (у січні–березні 2019р. також позитивне – 12,6 млн.дол.).

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, продукти рослинного походження, скло та вироби із скла, меблі.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 86,8 млн.дол., або 78,9% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2019р. на 4,3 млн.дол., або на 5,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Румунії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Білорусі.

Основу товарної структури імпорту складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 42,9 млн.дол., або 58,6% загального обсягу, та зменшився проти січня–березня 2019р. на 25,5 млн.дол., або на 37,2%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Німеччини.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю.

У січні–березні 2020р. експорт послуг становив 14,6 млн.дол. США, імпорт – 4 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2019р. експорт збільшився на 16,5%, імпорт скоротився на 8,6%. Позитивне сальдо становило 10,6 млн.дол.

Найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги.

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 5,4 млн.дол. США, або 36,8% загального обсягу, та збільшився порівняно з січнем–березнем 2019р. на 0,2 млн.дол., або на 4,8%.

Головними партнерами в експорті послуг були Швейцарія, Польща, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Німеччина, США.

Основу структури імпорту послуг у січні–березні 2020р. складали послуги, пов’язані з подорожами, транспортні послуги, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій.

Імпорт послуг від країн ЄС становив 3,7 млн.дол. США, або 94% загального обсягу, та зменшився порівняно з січнем–березнем 2019р. на 0,3 млн.дол., або на 7,9%.

Головними партнерами в імпорті послуг були Польща, Італія, Німеччина, Угорщина.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін у січні–березні 2020 року по області становив 100,5%.

На споживчому ринку області у січні–березні 2020р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої не змінилися. Разом з тим на 10,9–0,2% підвищилися ціни на овочі, яловичину, фрукти, макаронні вироби, інші продукти переробки зернових, цукор, сметану, кисломолочну продукцію, сало, ковбаси, кондитерські вироби з борошна, масло, сири, хліб, безалкогольні напої. Водночас суттєво знизилися ціни на яйця (на 29%). Також на 8,5–0,5% подешевшали шоколад, м’ясо птиці, олія соняшникова, риба та продукти з риби, молоко, кондитерські вироби з цукру, рис, свинина, маргарин та інші рослинні жири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились в цілому на 1,9% за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 5%, тоді як алкогольні напої подешевшали на 0,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 1,8% головним чином за рахунок зниження тарифу на природний газ на 12,5%, водопостачання – на 0,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 3,5%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 8,3%, амбулаторних послуг – на 5,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,5%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,7%  спричинено здешевленням палива та мастил на 7,7%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подешевшали в цілому на 0,6%, що обумовлено зниженням цін на меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів на 2,1%, побутову техніку – на 1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5%, послуг Інтернету – на 9,4%, телефонних і телефаксових послуг – на 4,3%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 1,9%, що зумовлено зменшенням вартості туристичних послуг на 21,3%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 1,3%.