Кількість зареєстрованих юридичних осіб

з розподілом за ознакою статі керівника

 

(на 01 січня 2023 року)

Назва території

Загальна кількість юридичних осіб

Юридичні особи, керівниками яких є

чоловіки

жінки

кількість

частка, у % до загальної кількості

кількість

частка, у % до загальної кількості

Рівненська область

25089

17668

70,4

7421

29,6

______________

Примітка. У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні більш детальна інформація щодо кількості зареєстрованих юридичних осіб (за районами та територіями територіальних громад, оргпнізаційно-правовими формами господарювання, видами економічної діяльності) буде оприлюднена після припинення воєнного стану або стану війни.